Iného charakteru ako Vama Veche by malo byť celkom nové prímorské stredisko neďaleko Constanty s názvom Europa. Jeho vznik je jednou z priorít vládnej politiky rozvoja cestovného ruchu pre najbližšie obdobie. Europa má ambíciu stať sa rezortom vysokej kvality spĺňajúc najnovšie medzinárodné štandardy požiadaviek cestovného ruchu, a to po stránke infraštruktúry, architektúry, kvality životného prostredia a manažmentu.

Bude sa tu nachádzať niekoľko 4- a 5-hviezdičkových hotelov, množstvo apartmánov, aquacentrum, športové centrum, multifunkčné haly, geriatrické liečebne Ana Aslan a Pell Amar a podobne. Read More Koncept rezortu Europa počíta s úzkou spoluprácou štátu (ktorý poskytne finančné zdroje na dokončenie plánov a schém, ako aj na výstavbu verejnej infraštruktúry), miestnej samosprávy (ktorá poskytne potrebné pozemky) a súkromným sektorom (ktorý investuje do realizácie projektov, výstavby hotelov a iných služieb).

Výber konečnej podoby strediska bude založený na medzinárodnej súťaži. Stredisko Europa sa bude nachádzať severne od známej Mamaie, blízko Dunajskej delty. Priaznivých faktorov pre túto lokalitu je podľa Ministerstva turizmu niekoľko: široké a čisté pláže, rozmanitý povrch krajiny, cestná infraštruktúra a služby, medzinárodné letisko a významné mestské centrum (Constanta) v blízkosti. Ide o srdce kraju Dobrudža, ktorá sama osebe je historicky a kultúrne nesmierne zaujímavá antickými pamiatkami gréckej a rímskej civilizácie, ako aj stretom moderného sveta s tradičnými črtami kultúr Turkov a Tatárov.

Vzhľadom na súčasný stav v lete preplnených tradičných stredísk ako Mamaia, Neptun, Olimp, Costinesti či Mangalia sa dá projekt Europa považovať za veľmi perspektívny, ktorý má pri vhodnej cenovej politike a dostatočnej propagácií v zahraničí šancu na úspech. Vzhľadom na celkom nezastavané územie plánovaného projektu sociálne konflikty v tomto prípade nehrozia, o to väčšie sú však riziká znehodnotenia životného prostredia značným záberom pôdy, obrovskou koncentráciou náročnej klientely a následným tlakom na miestne prírodné zdroje, prípadne znečistením tejto dnes takmer nepoškvrnenej časti pobrežia.

Odporúčané weby