ČESKÁ REPUBLIKA
lesy 1/3 územia
Nerastné suroviny: hnedé uhlie Mostecká a Sokolovská panva.-severné čechy najpoškodenejšie lesy v európe , čierne uhlie –Ostravsko, kaolín- Karlové Vary

SLOVENSKO
45% plochy tvoria lesy 3. miesto v európe
vápenec, magnezit, Fe, Cu, Zn, Hg

POĽSKO
Nerastné suroviny: čierne uhlie –Hornosliezska panva- 4. miesto na svete, hnedé uhlie, olovo, zinok ,meď, kamenná soľ, síra

MAĎARSKO
Nerastné bohatstvo: bauxit, hnedé uhlie – tepelné elektrárne , mangán,urán

RAKÚSKO
Nerastné suroviny: magnezit- 1. miesto na svete, železná ruda, kamenná soľ, grafit, wolfrám
40% rozlohy krajiny tvoria lesy.

ŠVAJČIARSKO
Lesy- chránené zákonom, ¼ rozlohy
Nerastné suroviny: nemá takmer žiadne

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO
Lesy tvoria 35% rozlohy a sú prísne chránené
Ťaží sa mramor a kaolín

NEMECKO
Nerastné suroviny: čierne uhlie Porúrie, hnedé uhlie- 1. miesto na svete , draselná a kamenná soľ-2. miesto na svete, ropa, zemný plyn
Lesy- 30% rozlohy zeme

FRANCÚZSKO
- Nerastné suroviny
Energetické: čierne uhlie, urán - Lotrinsko
Hutnícke: Fe, Ni, Cr, Au, bauxit
Chemické: kamenná a draselná soľ, S, pyrit, diamanty
Francúzsko je 3. najväčším producentom dreva v Európe. Rozsiahla je obnova lesov v krajine.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Nerastné suroviny
- Energetické: čierne uhlie (Anglicko, Škótsko), ropa (Dodgerská plošina) severné more, urán
- Hutnícke: Fe, Zn, Pb
- Stavebné: vápenec, kaolín
Lesy pokrývajú už len 10% rozlohy krajiny, a sú umelo vysádzané.

ÍRSKO
Lesy pokrývajú len 5% plochy zeme a ani sa neobnovujú.
Nerastné suroviny sú len obmedzené. Ťaží sa sadrovec, rudy zinku, olova a striebra. Ťaží sa aj rašelina ako zdroj paliva.

BENELUX
Nerastné suroviny
- BEL: čierne uhlie, Co, Cu, Pb a rašelina, lesy- 21%
- HOL: zemný plyn- 3.-4. miesto na svete, kamenná soľ a rašelina. 9% lesov.
- LUX: stavebné suroviny, sádrovec a rašelina

Nórsko.
Pre Nórsko je veľmi dôležitá tradičná ťažba dreva. Asi ¼ rozlohy yme je zalesnená. V Nórsku je veľké množstvo železnej rudy a farebných kovov.
. Nórsko je veľmi dôležitým vývozcom hliníku, niklu, medi, zinku a magnézia. Vďaka objaveniu ropy a zemného plynu v Severnom mori sa stalo Nórsko dôležitým vývozcom týchto surovín.

Švédsko.
Najdôležitejšou časťou Švédskeho priemyslu je ťažba a spracovanie dreva. 2/3 lesných plôch sú využívané a spracovávané pílami na vodný pohon.
Švédsko je známe aj svojou švédskou oceľou a ťažbou železnej rudy. Tá sa ťaží v obrovských množstvách – Kiruna-Gallivare, no výrazná je aj ťažba zinku, olova, medi, wolfrámu, striebra a zlata. Na juhu sú zásoby uhlia, fosfátov, rašeliny a kvalitného kameňa.

Fínsko.
Najväčším prírodným bohatstvom Fínska sú lesy. Tie zaberajú 65% rozlohy štátu. Ťažba dreva síce v posledných rokoch klesla, no aj napriek tomu je ťažba a aj spracovanie najdôležitejším odvetvím zeme.
. Vo Fínsku je tradičná ťažba farebných kovov, hlavne chrómu, zinku, niklu, medi, cobaltu, titanu, vanádu a striebra. Ťažia sa aj fosfáty a pyrity. Ťažba železnej rudy už bola ukončená.

Dánsko.
. Hlavné bohatstvo predstavuje ropa a zemný plyn, ďalej sú to žula, tehlárska hlina, krieda a kaolín. Lesy len 10%- vetrolamy.

Island.
Ťaží sa iba diatomit. Lesy tvoria už len 1% rozlohy zeme.

Estónsko.
. Krajina má malé nerastné zdroje- iba horľavé bridlice, intenzívne znovuzalesňovanie

Lotyšsko.
Dnes sa tu obnovuje lesníctvo, bez nerastných surovín

LITVA
Aj v tejto krajine sú malé nerastné zdroje, ťaží sa tu iba jantár, a stavebné materiály

ŠPANIELSKO
Nerastné suroviny:- významná najmä ťaž¬ba ortuti (1.-2. miesto na svete), zinku a niektorých ďalších rúd- Fe, pyrity, Cu, Pb, Ag, Au.

PORTUGALSKO
(má svetové prvenstvo v pro¬dukcii korku a jeho vývoze). Svetovo významná je ťažba rúd wolfrámu. Ďalej sa ťažia Cu, Sn, Ag, U, pyrity, mramor, kaolín soľ.

TALIANSKO
Nerastné suroviny: nemá dostatok nerastných surovín- síra, mramor, rudy a ortuť. Lesy v značnej miere zdecimované

GRÉCKO
nemá dostatok nerastných surovín (okrem kvalitného mramoru a niektorých
rúd, najmä bauxitu a magnezitu - 3. miesto v Európe, chróm, Ni , Zn,Pb), Lesy pokrývajú len 1/5 plochy zeme.

ALBÁNSKO
nerastné suroviny: hnedé uhlie, ropa( domáca spotreba), prírodný asfalt, fero-niklová ruda, meď

MACEDÓNSKO
nerastné suroviny: rudy chrómu, medi ,železa, mangánu, olovo, zinok, lignit
značné sú i zásoby dreva

SRBSKO A ČIERNA HORA
Srbsko- značné zásoby hnedého uhlia, zemný plyn, ropa, bauxid, Cu, Zn, Pb, Chr, Ag
Čierna Hora- bauxid, polymetalické rudy

BOSNA A HERCEGOVINA
ťažba uhlia, železná ruda, farebné kovy, veľké zásoby dreva

CHORVÁTSKO
nerastné suroviny bauxit( Istria)- hlinikárne, ropa, zemný plyn

SLOVINSKO
bohaté ložiská rúd- olovnato-zinková, hnedé uhlie, lignit, ortuť

BULHARSKO
domáce suroviny rudy olova, medi, zinku, mangan, molybden, striebro

RUMUNSKO
ťažba ropy – Ploješť, bohaté zdroje nerastných surovín,( železná ruda,soľ, mangán, bauxit,)

UKRAJINA
nerastné suroviny – čierne uhlie v Doneckej panve, železná– Krivoj Rog, najväčšia koncentrácia mangánových rúd na svete- Nikopol


BIELORUSKO

nerastné suroviny- nedostatok, - rašelina, svetovo významné zásoby draselných solí
1/3 lesy

RUSKO

nerastné suroviny : ropa a zemný plyn,( oblasť medzi Volgou a Uralom, v
západnej Sibíri, severnom Kaukazsku
čierne a hnedé uhlie( južná Sibír, Ural)
železná ruda( Kursk, Ural, Sibír), farebné kovy( Ural),
apatity( polostrov Kola), zlato a diamanty( Jakutsko)

Odporúčané weby