Medzi hlavné záujmy účastníkov kúpeľného a liečebného cestovného ruchu patrí predovšetkým snaha o zlepšenie zdravotného stavu a regenerácia organizmu. Dochádza tu k liečbe rôznych diagnóz od porúch pohybového ústrojenstva cez kožné ochorenia až po ochorenia dýchacích ciest a mnohé ďalšie.

Ide teda o odstraňovanie alebo aspoň čiastočnú nápravu vrodených porúch, dôsledkov úrazov, civilizačných chorôb alebo nezdravého životného prostredia a kúpeľný a liečebný cestovný ruch plní tri základné funkcie a to zdravotnú, regeneračnú a rekreačnú.

Základnými predpokladmi rozvoja kultúrno-liečebného cestovného ruchu je existencia:

  • prírodných liečivých zdrojov (voda, bahno, plyn, klíma, vzduch, minerálne pramene)
  • vhodného prírodného prostredia (ekologicky čisté prostredie s veľkými plochami upravených parkov a sadov, kľud a pokoj)
  • spoločenského a kultúrneho života (filmové a hudobné festivaly, koncerty a výstavy)

Kúpeľný a liečebný cestovný ruch sa v posledných rokoch stáva cieľom záujmu nie len ľudí so zdravotnými problémami, ale dochádza k stále väčšej účasti aj relatívne zdravých ľudí, ktorí chcú byť ešte zdravší a posilňuje sa komerčná zložka účastníkov tejto formy cestovného ruchu (kúpele, termálne kúpele a termálne kúpaliská). V tomto duchu pribúda aj stredísk rekreácie, ktoré nemajú úplne vhodné predpoklady na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti či už po stránke odborného personálu alebo z hľadiska liečebných zdrojov a ich aktivita sa zameriava na zabezpečovanie dvoch z troch hlavných funkcii kúpeľného a liečebného cestovného ruchu a to regeneračnú a rekreačnú (napr. termálne kúpaliská, aquaparky, rôzne zariadenia na wellness procedúry).

Odporúčané weby