Po divokých, našťastie celkom nezrealizovaných plánoch Nicola Ceausesca zúrodniť nivné, glejové a rašelinové pôdy Dunajskej delty a vyrúbať obrovské plochy lužných lesov, nastalo pre tento nesmierne vzácny ekosystém obdobie relatívneho pokoja. Dnes však toto ekologicky krehké územie čelí ďalšej hrozbe a to tento krát z ukrajinskej strany.

Na jeseň roku 2004 ukrajinské Ministerstvo dopravy vyjadrilo zámer vybudovať navigačný kanál pri Bystroe v Dunajskej delte. 2. novembra 2004 vtrhli do ukrajinskej kancelárie Dunajskej biosférickej rezervácie zástupcovia Ministerstva dopravy a vzali všetky dokumenty environmentálneho výskumu, ale aj rozpočtové dokumenty organizácie a snažili sa znárodniť aj počítače.

Po tomto brutálnom zásahu, ktorý riaditeľ organizácie Alexander Volshkevich právom označil za zneužitie moci verejného činiteľa, sa v celej Európe zdvihla vlna odporu. 5.-7. novembra sa v Haagu konalo medzinárodné sympózium „SOS Dunajská delta“, kde zástupcovia 7 krajín označili otázku výstavbu kanálu pri Bystroe za medzinárodný problém, a to z ekologického aj strategického hľadiska. V rezolúcií požadujú okamžité zastavenie výstavby kanálu, pokiaľ nebude vykonaný medzinárodný posudok potvrdzujúci, že výstavba kanálu nenaruší územie chránenej biosférickej rezervácie. Takýto posudok je však nepravdepodobný. 

Realizácia tohto projektu by nepochybne silne ohrozila snahy rumunskej strany o využitie tohto územia na ekologický cestovný ruch. Hoci cestná infraštruktúra v Dunajskej delte takmer chýba, výstavbe osamotených osád slúžiacich turistom na bližšie spoznávanie miestnej prírody, to vďaka početným vodným cestám nebráni. Voľný pohyb po rezervácií je zakázaný – územie sa dá oficiálne spoznávať len s povolením alebo s organizovaným zájazdom. To však nebráni miestnym rybárom, ktorí si prenájmom člnov, alebo sprevádzaním turistov po neznámych ramenách počas letnej sezóny zlepšujú finančnú situáciu. Ich budúcnosť však dnes závisí od vysokých politických rozhodnutí ukrajinskej vlády.

Odporúčané weby