„Priemyselný park je podľa zákona č.193/2002 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov definovaný ako ,,Územie vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov.“ Priemyselný park podľa tohto zákona zriaďuje obec. Takéto územie musí byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou, musí byť majetkovo vysporiadané a zbavené starej záťaže“.

„Na základe vyhodnotenia potenciálov jednotlivých lokalít v dokumente Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov je možné na území Trenčianskeho kraja, ako aj na nami riešenom území okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom špecifikovať tri základné kategórie“ :

 • Priemyselný park celoštátneho významu
 • Priemyselný park regionálneho významu
 • Priemyselný park lokálneho význam

Zo siedmych lokalít boli na riešenom území v rokoch 2001 - 2002 umiestnené tri – Trenčín – Bratislavská ulica, Stará Turá – Chirana Prema a Nemšová – Predná Sihoť.

Spomedzi navrhovaných priemyselných parkov boli podľa Urbanistickej štúdie pre umiestnenie priemyselných parkov v Trenčianskom kraji z roku 2003 lokalizované tri parky celoštátneho významu v okrese Trenčín a jeden v okresne Nové Mesto nad Váhom. Parkov regionálneho významu bolo na riešenom území spolu sedem, a to tri v trenčianskom okrese a štyri v novomestskom. Na území okresu boli navrhnuté priemyselné parky regionálneho významu v meste Trenčianska Teplá a dva parky v Nemšovej. V okrese Nové Mesto nad Váhom boli umiestnené v meste Stará Turá, obciach Lúka a Nová Ves nad Váhom a jeden aj v okresnom meste.

Čo sa týka priemyselných parkov lokálneho významu resp. výrobných území 13 z nich bolo vyšpecifikovaných na území okresu Nové Mesto nad Váhom a 22 okresu Trenčín. Najväčším z spomedzi nich bol park v Trenčianskej Teplej – Sina osada s rozlohou 100 ha, ktorý sa podľa zdroja uvádza aj v skupine priemyselných parkov regionálneho významu s rozlohou 190 ha.

Priemyselný park Trenčín - Bratislavská ulica

Tento rozlohou najväčší trenčiansky priemyselný park celoštátneho významu s rozlohou 115 ha je lokalizovaný v katastri mesta Trenčín. Lokalita parku je výborná z hľadiska dopravnej dostupnosti. Má priame cestné napojenie na privádzač diaľnice D1 a cestu prvej triedy I/61 priamo na hranici pozemku. Rovnako dobré je i železničné spojenie, keďže hlavná železničná trať Bratislava — Žilina — Košice prechádza priamo pozdĺž parku a v okruhu sú dokonca tri železničné stanice. Medzinárodné letisko v Bratislave je vzdialené 124 km, pričom je možné využiť i letisko Trenčín.

,,Pozemok je pozdĺžneho tvaru, na severozápade je ohraničený štátnou cestou I/61 a kanálom rieky Váh. V juhozápadnej časti sa nachádza čistiareň odpadových vôd. V severovýchodnej časti je mimoúrovňová križovatka diaľničného privádzača a cesty I/61.“

„Mesto Trenčín očakáva, že už o niekoľko týždňov sa dohodne s ďalšími investormi, ktorí by mali zaplniť tamojší, zatiaľ prázdny priemyselný park. Podľa informácií samosprávy investorov od predkladaných zámerov neodradzuje ani súčasná hospodárska kríza, ktorá na Slovensku zapríčinila obmedzenie výroby a prepúšťanie. Základný kameň parku položili ešte na jeseň 2006. Prím v parku podľa dostupných informácií zatiaľ hrá holandský developer CTP Invest, ktorý od mesta odkúpil 28 hektárov pozemkov.

Na nich sa má podľa dávnejšieho vyjadrenia samosprávy usadiť niekoľko desiatok menších a stredne veľkých zahraničných investorov. V Trenčíne by údajne mohol zakotviť aj výrobca LCD displejov.“ Z dôvodu dodržania dohody o mlčanlivosti však predstavitelia mesta bližšie informácie neposkytli a iba avizovali záujemcov z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Časť parku, ktorý má po dostavbe rozlohou presiahnuť 100 hektárov, už obsadili menšie spoločnosti.

Ďalšia časť patrí CTP Invest a o zvyšnej mesto ešte rokuje. Výsledky rokovaní sa predpokladajú na mesiac apríl, dodnes však neboli zverejnené. Samospráva očakáva, že v priemyselnom parku Bratislavská nájde prácu minimálne 3 000 ľudí. Podľa informácií, ktoré investori poskytli samospráve, ich ekonomickej situácie sa globálna hospodárska a ekonomická kríza nedotýka a sú pripravení začať realizovať svoje zámery v priebehu tohto roka, pričom žiaden z nich zo svojho zámeru neodstúpil.

Mesto Trenčín na jeseň minulého roka predložilo investičný zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA), z ktorého vyplývalo, že v parku sa má na ploche takmer 20 hektárov usadiť výrobca LCD displejov, pričom investícia má dosiahnuť takmer 200 mil. € (6,025 mld. Sk). Informácie však zatiaľ nepotvrdila ani Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá je podobne viazaná mlčanlivosťou pokiaľ nedôjde k definitívnemu rozhodnutiu investora.

Trenčín – Belá

Park je lokalizovaný na ľavej strane Váhu. Severozápadná hranica je hranicou s letiskom Trenčín a zjuhu je ohraničená štátnou cestou č. 507 (smer Zvolen, Brno). Lokalita je cestne napojená na privádzač diaľnice D1 ako aj cestu prvej triedy I/50. Výborná je aj poloha voči železnici, pretože trať Trenčín -Chynorany prechádza priamo stredom priemyselného parku a celková rozloha tvorí 90 ha.

V meste Trenčín sa rozvíjajú aj industriálne zóny typu brownfield. Viacerí investori využili ponuky voľných priestorov v areáloch výrobných či vývojových podnikov. Príkladmi sú Konštrukta – Industry, a.s. a Merina, a.s., situované v juhovýchodnej časti mesta a majú výbornú dopravnú dostupnosť.

Trenčianske Stankovce - industriálna zóna - Vaillant

Je jednou z dvoch lokalít vyčlenených obcou na priemyselné účely. V časti Sedličná vyrástla v roku 2004 výrobná hala spoločnosti Vaillant Industry Slovakia, ktorá je prvou firmou, ktorá v priemyselnej zóne Trenčianskych Stankoviec postavila nový závod. Obec má podpísané zmluvy s viacerými slovenskými a zahraničnými spoločnosťami, napríklad firma Europin Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou jemnej zdravotechniky, dopravná spoločnosť M.C.D. Trenčín alebo firma Universe, zaoberajúca sa montážou a distribúciou bicyklov. Rokovania prebehli aj s francúzskou spoločnosti Heuliez, ktorá vyrába autodoplnky. Vaillant Group je lídrom na trhu so závesnými kotlami a hlavnou oblasťou podnikania je vykurovacia technika, v rámci ktorej pôsobí celosvetovo 8 značiek, vrátane slovenského výrobcu Protherm, v Trenčianskych Stankovciach vytvorili približne 250 pracovných miest.

Stará Turá, Chirana – Prema

Táto lokalita v katastri mesta Stará Turá je, ako v jej názvu vyplýva, venovaná predovšetkým presnej mechanike (Prema, neskôr premenovaná na Prematlak, a.s.) a výrobe zdravotníckych pomôcok a prístrojov. Park rozlohe 20 ha je umiestnený v juhovýchodnej časti mesta neďaleko jazera Dubník I. Zaujímavejšia je však jeho dopravná poloha, pretože je vskutku strategická. Leží v tesnej blízkosti komunikácia 581 a z východnej strany je dobre dostupná aj železnica spájajúca Starú Turú s okresnými mestami Myjava a Nové Mesto and Váhom.

Nové Mesto nad Váhom, Dolné pole

Jedná sa o technologický park ležiaci v priemyselnej zóne Nového Mesta nad Váhom, ktorého celková rozloha predstavuje 250 ha. Má taktiež vynikajúcu dopravnú dostupnosť, pretože leží medzi cestou 61 a504 a je napojený na diaľnicu D1 a železničný ťah Bratislava – Košice, ktorý predstavuje jeho východnú hranicu.

Priemyselná zóna Potvorice (okres Nové Mesto nad Váhom)

Vzduchové filtre sa na Považí rozhodol vyrábať aj nemecký technologický koncern Freudenberg Group. Jedna z jeho dcérskych spoločností postavila závod v obci Potvorice pri Novom Meste nad Váhom. Projekt si vyžiadal podľa počiatočných odhadov celkovú investíciu 160 miliónov korún a mal vytvoriť 80 pracovných miest. Fabrika sa má špecializovať predovšetkým na výrobu vzduchových filtrov pre automobilový priemysel.

,,Prevádzka je umiestnená v miestnej priemyselnej zóne, kde sa už etabloval rakúsky producent autokabeláže a iných komponentov F&P Production. V susedstve tiež pôsobí slovenská firma Fimabo, ktorá sa špecializuje na výrobu gastrozariadení.“ Očakáva sa aj príchod talianskeho investora, ktorý plánuje v Potvoriciach postaviť logistické centrum, zatiaľ je však medzi obcami Potvorice, Považany iba pozemok na predaj.

Log center (okres Nové Mesto nad Váhom) Medzi Novým Mestom nad Váhom a Kočovcami, v tesnej blízkosti závodu Hella, vyrástol nový objekt, najväčšie logistické centrum objektu v oblasti okolo mesta Trenčín a jedno z najmodernejších na Slovensku. LOG CENTER poníma 10 ha a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo požiadavkám medzinárodných logistickým spoločnosti. Výber tejto lokality nebol náhodný, pretože ide o strategickú polohu s dobrou dostupnosťou okolitých štátov.

Podľa najnovších informácií by v neďalekej obci Hrádok mal do roku 2011 vzniknúť logisticko-administratívny areál. Výstavba si vyžiada takmer 40 miliónov eur. a prácu by malo nájsť prácu 1800 až 2000 ľudí. V západnej časti katastra obce by malo na ploche 190 000 m2 vyrásť šesť až sedem hál, Stavať sa má začať už tento rok.

Použitá literatúra

 • A-Ž projekt (2003) : Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov v Trenčianskom kraji. Spracované pre Trenčiansky samosprávny kraj. www.tsk.sk/buxus/docs/uzemneplanovanie/USPP_Trencianskeho_kraja.pdf
 • Celler, B. (2009) : Trenčín – pripravený na dobré nápady
 • Krasňanová, M. (2009): Rozvoj a transformácia priemyslu južnej časti Stredného Považia, Bratislava 2009
 • www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000016194/pp_tn_sk_I.pdf, 13.1.2009
 • www.sario.sk/swift_data/source/dokumenty/Investicie/Priemyselne%20parky/Co_je_PP.pdf, 2.3.2009
 • www.trencin.sk/40831, 13.1.2009, (3)
 • www.trencin.sk/13101, 23.2.2009, (4)
 • http://ekonomika.sme.sk/c/3711903/Manz-Automation-kupila-majoritu-v-Bohm-Electronic-Systems.html, 11.3.2009, (2)
 • www.topky.sk/cl/7/71984/Vaillant-otvara-zavod-v-Trencianskych-Stankovciach, 12.2.2009
 • www.trencianskestankovce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1, 2.2.2009
 • Vrabec, N. (2008) : Freudenberg ide do Potvoríc. http://hn.hnonline.sk/c1-21994160-freudenberg-ide-do-potvoric; 11.10.2008
 • www.logcenter.sk/index.html, 31.3.2009
 • www.pramen.info/c/1776/najvacsie-logisticke-centrum-v-regione.htm, 30.3.2009 (1)
 • www.pramen.info/c/2059/logisticky-komplex-v-hradku.htm, 30.3.2009 (2)

Odporúčané weby