Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa skladá Anglickom, Škótskom, Walesom (tieto tri územia tvoria Veľkú Britániu) a Severným Írskom. Kľúčovým historickým dátumom pre budúci vývoj Spojeného kráľovstva sa stal rok 1066, v ktorom normánsky vojvoda Vilém (neskôr na základe svojho úspechu označovaný ako Vilém Dobyvateľ) spravil úspešnú inváziu do Anglicka.

Za vlády Normánov bola vytvorená centralizovaná ríša s Anglickom ako jadrom. Postupne k nej boli pripojené ďalšie územia - Wales v roku 1283, Škótsko v roku 1296. Práve spojením Anglicka (Walesu) a Škótska vznikla v roku 1707 Veľká Británia. V roku 1801 došlo k pripojeniu Írska, čím bolo vytvorené Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska. Po rozdelení Írska v roku 1921 na Írsku republiku a Severné Írsko sa vytvorilo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Od polovice 18. storočia prebiehala vo Veľkej Británii priemyslová revolúcia. V dôsledku toho sa Veľká Británia stala na konci 18. storočia hospodársky najvyspelejšou krajinou sveta, ktorá zároveň v priebehu 18. a 19. storočia vybudovala najväčšiu koloniálnu ríšu. Najväčší rozkvet krajiny nastal v období vlády kráľovnej Viktórie v rokoch 1837-1901. Po skončení 1. svetovej vojny britské impérium ustupovalo z pozície najväčšej svetovej veľmoci a táto tendencia pokračovala i v priebehu celého 20. storočia.

Veľká Británia (Spojené kráľovstvo) je od Európskeho kontinentu oddelená Lamanšským prielivom. Rozkladá sa na dvoch veľkých ostrovoch (Írsko a Veľká Británia) a mnohých menších britských ostrovoch. Od kontinentálnej Európy ju delí Severné more, Doverská či Calaiská úžina , Anglický prieliv či Prieliv La Manche , od Írskeho ostrova Atlantický oceán, Saint George's Channel (Prieliv sv. Juraja), Írske more, Sea of the Hebrides (Hebridské more).

Pobrežie je členené fjordmi a zálivmi. Ostrov Írsko je obklopený Atlantickým oceánom zo západu a severu, Keltským morom z juhu a Írskym morom na východe medzi Írskom a Veľkou Britániou. Severnému Írsku patrí 1/6 ostrova 2 závislé územia (Normanské ostrovy v Lamanšskom prielive a ostrov Man) a 11 zámorských území: Gibraltar (južná Európa), Bermudy (Severný Atlantik), Falklandské ostrovy, Južná Georgia, ostrovy Sandwich a Sv. Helena (Južný Atlantik), Montserrat, Kajmanské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos a Panenské ostrovy (Karibik) a Pitcairn (Oceánia)

Ostatné obyvateľstvo tvoria karibskí černosi, Afr., Indovia, Pakistanci, Bangladéšania, Číňania a ostatní Aziati
Používa sa aj Walesština (26 % obyv. Walesu), či Škótština (asi 60 000 Škótov).

Nezávislosť Británie sa datuje od 1 januára 1801, kedy bolo celé územie stabilizované. Typ vlády: konštitučná monarchia (kráľ + parlament). Najväčší Britský štátny sviatok sú narodeniny kráľovny (druhá nedeľa v mesiaci Jún). Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland) je jeden z najvyspelejších štátov sveta, zaujíma významné miesto v priemysle, medzinárodnom obchode, v leteckej a námornej doprave, či vo vývoze kapitálu a investícií...

Podnebie

Mierne a príjemne vlhké podnebie je vo ovplyvnené Golfským prúdom. Premenlivosť však prináša veľa zrážok. Podnebie je oceánske s pomerne malými teplotnými rozdielmi medzi jednotlivými obdobiami. Prejavuje sa tu pôsobenie Golfského prúdu a preto teplota vody v mori pri západnom pobreží Škótska neklesá ani v zime pod 4°C. Priemerná ročná teplota v západných oblastiach Británie sa pohybuje od +8°C na Hebridách do +11°C na juhozápadnom výbežku Anglicka . Škótsko a Hebridy majú až 4000 mm zrážok, Londýn iba 610 mm. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1 016 mm.

Vodstvo

Veľké množstvo zrážok dalo počať množstvu krátkych a vodnatých riek. Najväčšou riekou je Temža (323 km), iné rieky sú Severn, Trent .... Z jazier sú najväčšie Loch Neagh (296 km²) a Loch Erne. Oveľa známejšie sú však škótske jazerá Loch Lomond a Loch

Administratívne členenie

Veľká Británia pozostáva z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska. Centrom Škótska je mesto Edinburgh, Walesu Cardiff a Severného Írska Belfast. Centrom Anglicka a zároveň hlavným mestom štátu je Londýn.

Hlavné mesto a ostatné mestá

Londýn založili roku 36 n. l. Rimania, ale významným mestom sa stal až roku 1066, kedy sa stal sídlom Williama Dobyvateľa.. Jadrom mesta je The City, ktoré je strediskom medzinárodného obchodu, finančných operácií a bánk, poisťovní, búrz...... Ďalšie škótske mestá Glasgow, Perth, Dundee alebo Aberdeen. Sídlo najstaršej anglicky hovoriacej univerzity vo svete, Oxford bol centrom vzdelávania vyše 800 rokov. University of Oxford (UO) je jednou z vedúcich svetových univerzít, úzko spätá s množstvom spisovateľov, učiteľov, vedcov, politikov a cirkevných predstaviteľov vo svete.

Politický systém

Vo Veľkej Británii má vládnucu úlohu kráľovná. Navonok má veľmi veľa funkcií – je hlavou štátu, najvyšším súdnym orgánom, vrchným veliteľom ozbrojených síl a hlavou anglikánskej cirkvi – ale v skutočnosti sú jej právomoci dosť obmedzené. Jedná vždy podľa doporučení vlády, ktoré nemôže ignorovať. Má skôr reprezentačnú úlohu ako konajúcu .Najvyšší zákonodarný organ je Parlament. Má dve komory: Snemovňa lordov a Dolná snemovňa. Funkčné obdobie parlamentu je 5 rokov. Snemovňa lordov sa skladá z lordov duchovných (Lords spiritual) a z lordov svetských (Lords temporal). Do prvej skupiny patria biskupi z Canterbury a Yorku a 24 biskupov anglikánskej cirkvi. Do druhej skupiny patria dediční lordi a doživotní lordi, ktorí vykonávajú predovšetkým súdne funkcie. Zasadania snemovne lordov sa prakticky nikdy nezúčastnia všetci, pretože spolu ich je okolo 1 200.

Hospodárstvo

Zálivy vhodné na prístavy a široké delty riek umožnili po stáročia ovládať námorný obchod a budovať veľkú koloniálnu ríšu. Takmer štvrtina ekonomicky činného obyvateľstva Veľkej Britanie pracuje v priemyselnej výrobe, medzi hlavné priemyselné odvetvia patrí železiarsky, oceliarsky, automobilový, elektrotechnický a textilný priemysel. Krajina je sebestačná v zásobách ropy a zemného plynu. Británia zaujíma významné miesto vo svetovom obchode, v bankovníctve, nezanedbateľný je aj turistický ruch v krajine.

Výroba ocele a železa vzrástla na základe zásob výborného koksovateľného uhlia a menších zásob železnej rudy. Značné množstvo rúd sa dováža zo zahraničia

Hutníctvo sa sústreduje v starých oblastich, vzdialených od prístavov ( Birmingham, Nottingham, Newcastle, Glasgow, Talbot, Cardiff ). Južný Wales je zameraný na výrobu oceľových plechov a drôtov. Severovýchodná pobrežná oblasť Anglicka a Škótska na výrobu oceľových platní a nosníkov pre stavbu lodí a rozličných strojárskych zariadení , Sheffieldu je na prvom mieste vo výrobe legovaných a vysokokvalitných ocelí.

Farebná metalurgia len sčasti zabezpečuje potreby krajiny, prevažná väčšina nevyhnutných surovín sa dováža. Hlavné oblasti farebnej metalurgie : Birmingham, Veľký Londýn, južný Lancashire a čiastočne južný Wales. Stredné Anglicko
Strojárstvo, automobilový priemysel, výroba lietadiel, vrtuľníkov, lodí a leteckých motorov. GB je svetovým výrobcom elektrických zariadení a najmä elektroniky. Hlavnými oblasťami všeobecného strojárstva sú Londýn a okolie Midland, Liverpool, priestor Glasgow – Edinburgu. Typické britské strojárske mestá sú : výroba automobilov : Birmingham, Londýn, Coventry, Manchester , lodiarstvo : Glasgow, Newcastle, South Shields, Sunderland, Middlesbrough, Belfast

Poľnohospodárstvo

V Británii je veľký počet poľnohospodárskych pracovníkov ,neexistujú tu samostatný roľníci. Krajina musí stále zvyšovať dovoz poľnohospodárskych výrobkov zo zámoria.

Živočíšna výroba má priaznivejšie prírodné podmienky ako rastlinná výroba - je hlavným poľnohospodárskym oborom ( poľnohospodárskej výroby ). Základom je chov hovädzieho dobytka (juhozápad a juhovýchode Anglicka a v Škótsku ,chov oviec ( 26 mil. kusov ) - na mäso ale aj na vlnu ,chov ošípaných na mäso a masť - východné Anglicko, juhozápadný Wales, Cheshire a Severné Írsko ,chov hydiny.

Doprava

Londýn ako najväčšia európska letecká križovatka ich má 5. Zo všetkých londýnskych i z viacerých ďalších sú priame lety do zahraničia. Väčšina medzikontinentálnych letov je sústredená na letiská Heathrow a Gatwick. Hlavným britským dopravcom je British Airways, jedna z piatich najdôležitejších aerolínií na svete. Významným medzikontinentálnym dopravcom je Virgin Atlantic, vnútroštátnym BMI a najväčším britským nízkotarifným (low cost) je easyJet. V krajine pôsobia však desiatky ďalších dopravcov, vrátane regionálnych.

Základné údaje

 • Štátne zriadenie: kráľovstvo
 • Rozloha (km²): 244 820
 • Počet obyvateľov v mil.: 60,3
 • Hustota zaľudnenia (obyv/km²): 243 , (Fr 107)
 • Hlavné mesto: Londýn 6,8 mil. (Veľký Londýn 9,6 mil.) , (Pariž 10)
 • Iné významné mestá: Birmingham 2,6 mil. obyv.,Manchester 2,5 mil., Leeds 2,0 mil.,Liverpool 1,5 mil 
 • Priemerná dĺžka života - muži: 75,7
 • Priemerná dĺžka života - ženy: 80,4
 • Národnostné zloženie: Angličania (81 %), Škóti (10 %), Íri (4 %), Walesania (2 %),iní(3%)
 • Náboženstvo: anglikánske 57%,rímskokatolícke 13%,presbyteriánske 7%,metodistické 4%,iné kresťanské 6%,bez vierovyznania 9%,iné 4%
 • Urbanizácia v %: 89

Odporúčané weby