Hlavné priemyselné odvetvia a charakteristika vybraných podnikov v južnej časti Stredného Považia

Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel sa na Slovensku, ako i na riešenom území rozvíjal v roku 2006 veľmi intenzívne. Zásadným faktorom boli predovšetkým zahraničné investície. Najvýznamnejšími reprezentantmi tohto odvetvia sú v celoslovenskom meradle mladé podniky ako Emerson a.s., Emerson Electric Slovakia a.s. a Universal Media Corporation s.r.o. v okrese Nové Mesto nad Váhom a Leoni Autokabel Slowakia s.r.o. v oboch okresoch. Patria k najvýznamnejším predstaviteľom elektrotechnického odvetvia na celom Slovensku a podniky Emersonu i Leoni patrili v roku 2006 do prvej desiatky závodov svojho druhu podľa tržieb.

Firma Emerson pôsobí na Slovensku od roku 2001 prostredníctvom dvoch nezávislých dcérskych spoločností – Emerson Electric Slovakia s.r.o a Emerson a.s., ktoré sídlia v areáli bývalého podniku VÚMA (Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie) v Novom Meste nad Váhom, ktorý prevzal americký investor.

Emerson Electric Slovakia s.r.o. vyrába elektromotory do bielej techniky, pričom je jednou z najväčších fabrík na elektromotory v strednej Európe vôbec.

Emerson a.s. je z časti strojárskou a z časti elektrotechnickou spoločnosťou. Nejedná sa totiž o jednoduchú montáž, ale výroba sa začína už pri obrábaní kovov. Má omnoho zložitejšiu štruktúru aj výrobný program a zastrešuje šesť výrobných divízií. Najstaršou z nich je Branson, ktorý personálne nadviazal na ultrazvukový program spoločnosti VÚMA a vyrába zariadenia na zváranie plastov najmä pre automobilový priemysel. Koncern Emerson vybudoval na Slovensku jednu z najväčších a najvýznamnejších tovární v Európe, jeho značka však nie je známa pre bežných spotrebiteľov. Dôvodom je skutočnosť, že štyri pätiny produkcie koncernu sú použité ako medzispotreba vo vnútri zariadení iných známych značiek práčok, telekomunikačných i IT zariadení.

Nemecký koncern Leoni Group pôsobiaci na Slovensku od roku 1992 má na Považí už silné korene. Vybudoval päť závodov v úzkom okruhu, pričom tri z nich sú situované na nami riešenom území. Ide o lokality Trenčín, Trenčianska Teplá a Stará Turá. Celkovo vo všetkých spoločnostiach koncernu pracovalo v roku 2007 približne pätnásť tisíc ľudí a patril k Top 10 najväčším zamestnávateľom na Považí vôbec.

Najväčším závodom koncernu je trenčiansky závod Leoni Autokabel Slowakia produkujúci káblové zostavy pre autopriemysel. „S tri a pol tisícmi pracovníkov bol (v roku 2007) po Samsungu druhým najväčším zamestnávateľom v elektrotechnickom priemysle na Slovensku, jeho tržby v rokoch 2006 a 2007 dosiahli vyše 4,5 mld. korún“. Ďalší závod v Trenčianskej Teplej sa špecializuje na dodávku káblov a vodivých šnúr pre spotrebnú elektroniku. Nemecký investor vlastní aj prevádzku na vodiče pre telekomunikačnú a zdravotnícku techniku, so sídlom v Starej Turej - Leoni Cable Slovakia s.r.o.. ,,Koncom roku 2007 mala v závodoch v Starej Turej a Trenčianskej Teplej spolu takmer 600 zamestnancov, čo je o pätinu viac než v predchádzajúcom roku.“ Závody Leoni Group sú dodávateľom pre automobilky BMW a Porsche. Treba spomenúť aj skutočnosť, že ďalší závodom tohto koncernu je lokalizovaný v neďalekej Novej Dubnici.

Najväčším výrobcom svetelných modulov do áut je tandem výrobných závodov nemeckého rodinného koncernu Hella, ktorý na Slovensku neustále rastie. Pribúdajú mu zákazky od tunajších automobiliek ako aj objednávky zo zahraničia. V roku 2002 začal s výrobou závod Hella Slovakia Front Lighting, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Kočovce sídliacej v Novom Meste nad Váhom. Do predných svetiel, ktoré vyrába, montujú tradičné a halogénové svetelné zdroje. Neďaleko, v susednom okrese, sa nachádza aj závod na výrobu signálneho osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou. Dlhodobo zásobuje automobilové závody VW a Škoda i ťahače značky Daimler. V roku 2006 posilnila firma domáci odbyt, keď začala produkovať predné svetlá pre model Kia Cee´d a Sportage a zamestnávala približne 500 ľudí. Hella sa presadila aj ako dodávateľ svetlometov do nového modelu Citroën C3 Picasoo, vyrábaného v trnavskom závode PSA.

„Výrobca LCD televízorov Universal Media Corporation postavil fabriku v Novom Meste nad Váhom v roku 2005. V roku 2006 mala firma tržby 66 mil. eur., avšak v roku 2007 klesli na 59 mil. eur. Firma vyrába buď pod vlastnou značkou alebo značkami zákazníkov, napríklad obchodných reťazcov.“ Ide o firmu so švajčiarskym kapitálom a vyrába produkty málo známej značky Sky.

,,Výrobca elektromotorov do posilňovačov (riadenia) áut TRW Steering Systems Slovakia, bývalý spoločný podnik americkej Dany a Emersonu DEAS, plánuje rozšírenie svojho nového výrobného závodu v Novom Meste nad Váhom. K súčasnej výrobnej hale má pribudnúť rovnako veľká druhá hala. Investičné náklady spolu prevýšia 10 mil. eur. Novú halu plánuje investor začať stavať najneskôr v roku 2009. Celá produkcia zo závodu v Novom Meste nad Váhom sa vyváža do zahraničia, a to najmä Poľska, Nemecka, Španielska a Japonska“.

Strojársky priemysel

Silná tradícia strojárskeho priemyslu v tomto regióne je evidentná i v súčasnosti. Podľa analýzy Ministerstva hospodárstva z roku 2008 patrili do zoznamu desiatich najvýznamnejších podnikov Slovenska vyrábajúcich stavebné a cestné stroje hneď dva podniky z riešeného územia. Na piatom mieste boli Montáže s.r.o. Trenčín a na šiestom Strojstav a.s. Nové Mesto nad Váhom.

Významné postavenie dokázali okresy aj vo výrobe zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení, ktoré stavia na dlhodobej tradícii. Na tretej, štvrtej a ôsmej pozícii v rámci celého Slovenska sa umiestnili závody Chirana Medical a.s., Chirana T-ijnecta a.s. a Chirana s.r.o. Stará Turá. Desiatku top podnikov uzatvárala spoločnosť Europin s.r.o. sídliaca priemyselnom parku v Trenčianskych Stankovciach. Ide o zahraničnú spoločnosť vyrábajúcu komponenty do jednorázových lekárskych pomôcok pre diabetikov na zisťovanie hladiny cukru v krvi výhradne pre nemeckého partnera.

Nemenej významné postavenie má i výroba vzduchotechnických a klimatizačných strojov a zariadení. Dokumentuje to aj prvé miesto novomestského podniku R. T. V. COILS s.r.o. spomedzi všetkých slovenských podnikov tohto druhu. Aj posledné miesto v prvej desiatke patrí okresu Nové Mesto nad Váhom, konkrétne HPM THERM s.r.o. Moravské Lieskové.

Zastúpenie v top slovenských firmách má okres Nové Mesto nad Váhom aj vo výrobe kovových konštrukcií, energetických a manipulačných strojov vďaka akciovej spoločnosti OBAL – VOGEL A NOOT sídliacej v okresom meste. Aj vo výrobe ostatných strojov a zariadení získalo Nové Mesto nad Váhom vedúce postavenie. Spoločnosť BÖHM ELEKTRONIC SYSTEMS, súčasť skupiny Steag Hamatech sídliaca v okresom meste, v roku 2007 dosiahla prvé miesto na Slovensku vo svojom odbore a vo februári roku 2008 bola odkúpená nemeckou spoločnosťou Manz Automation AG, zaoberajúcou sa vývojom a výrobou technológií pre fotovoltaiku a LCD priemysel. Okres Trenčín, konkrétne mesto Trenčín, potvrdilo dlhodobú strojársku tradíciu a jeho lídri Konštrukta-Industry a.s. a Vojenský opravárenský podnik a.s. boli druhým a štvrtým najvýznamnejším podnikom svojho zamerania v rámci Slovenska.

Ďalšími významnými predstaviteľmi tohto odvetvia sú : RKS Trenčín s.r.o., Stavokov s.r.o. Trenčín a Letecké opravovne Trenčín a.s..

Vzduchové filtre sa na Slovensku rozhodol vyrábať aj nemecký technologický koncern Freudenberg Group (Bližšie informácie viď. 6. Priemyselné parky).

Ďalšou mladou firmou je aj nemecká spoločnosť VACUUMSCHMELZE, s.r.o., sídliaca v obci Horná Streda podnikajúca v oblasti výroby výrobkov zo špeciálnych magnetických materiálov.

Drevospracujúci priemysel

Analýza vývoja drevospracujúceho priemyslu Ministerstva hospodárstva za rok 2005 vyšpecifikovala hlavné tri druhy drevárskej výroby na nami sledovanom území. Firma WESER – okná a dvere s.r.o. Nové Mesto nad Váhom sa venuje výrobkom stavebného stolárstva a bola desiatou najproduktívnejšou na Slovensku vo svojom odbore. Medzi poprednými podnikmi sa umiestnil aj Thermo Haus s.r.o. produkujúci montované stavby z dreva so sídlom v Trenčianskych Bohuslaviciach, okres Nové Mesto nad Váhom. Nábytok do domácností vyrába firma Trenab s.r.o. v Trenčíne a bola treťou najproduktívnejšou na Slovensku. Avšak prvé miesto získala spoločnosť FIMABO spol. s r.o. sídliaca v obci Potvorice, okres Nové Mesto nad Váhom, špecializujúca sa na výrobu gastrozariadení.

Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel je dlhodobo reprezentovaný cukrovarom v Trenčianskej Teplej, ktorý je teraz členom Nordzucker Group. „Počas vyše 100 rokov existencie cukrovar prešiel rôznymi organizačnými zmenami a súčasne došlo aj k postupnému zvyšovaniu kapacity. V súčasnosti pracuje v cukrovare 175 stálych zamestnancov. Považský cukor a.s. ako prvý na Slovensku začal v roku 2005 s delenou kampaňou. 60 % ťažkej šťavy spracuje cukrovar v jesennej kampani bežného roka a 40 % v jarnej ťažkoštiavnej kampani nasledujúceho roka.“

Ďalším významným predstaviteľom potravinárskeho priemyslu v okrese so sídlom v okresom meste je spoločnosť Old Herold, s.r.o. Trenčín. „Svojím výrobným programom nadväzuje na tunajšiu bohatú liehovarnícku tradíciu s koreňmi siahajúcimi do konca 19. storočia. V roku 1990 odčlenením od podniku Slovlik vznikol štátny podnik Old Herold Ferm od r.1992 transformovaný na akciovú spoločnosť a reorganizačnou zmenou bola v r. 1998 zriadená Old Herold, s.r.o..“

„Od 7.apríla 1994 vyrába na Slovensku nápoje The Coca-Cola Company vo vlastnom výrobnom závode v Lúke (okres Nové Mesto nad Váhom) spoločnosť Coca-Cola Beverages Slovakia (do júla 1998 pod názvom Coca-Cola Amatil Slovakia). Výrobný závod v Lúke so štyrmi plniacimi linkami patrí medzi jeden z najmodernejších v strednej a východnej Európe a je najväčším a najmodernejším závodom na výrobu nealkoholických nápojov na Slovensku.“

Potravinársky priemysel reprezentujú aj : Milex Nové Mesto nad Váhom a.s., Maroš spol. s r.o. Trenčín a pod.

Textilné a odevné odvetvie

Textilné a odevné odvetvie zažilo v posledných rokoch nie len v Trenčíne, ale i na celom Slovensku krízu, pod ktorú sa podpísali predovšetkým silný konkurenčný tlak a lacný ázijský tovar. Ani spoločnosti so silnou tradíciou mu nedokázali odolať a tak odevníctvo a textilný priemysel stratil svoje pozície. Podniky, ktoré nestihli podchytiť zákazky západoeurópskych módnych domov, nespružnili výrobu prípadne ostávali len pri výrobe vlastnej značky na Slovensku, sa dostali do problémov. Azda najznámejším prípadom bola práve trenčianska dlhodobá stálica Ozeta Neo. ,,Tlak konkurencie s lacnou pracovnou silou, negatívny vplyv silnej koruny na vývoz, strata odberateľov, nezáujem investorov o kúpu spoločnosti alebo jej časti. Toto sú dôvody, ktoré viedli firmu Ozeta Neo k tomu, že v apríli roka 2007 zatvorila závod v Trenčíne a jeho prevádzku v Skalici. O prácu prišlo 870 zamestnancov. Toto opatrenie malo zvýšiť šance pre dva zostávajúce závody v Topoľčanoch a Tornali. Nepomohlo. Private equity skupina Penta, ktorá získala Ozetu v konkurze v novembri 2003, ďalej hľadala strategického investora. Neúspešne. Závod v roku 2007 vykazoval mesačne stratu v priemere 153 tis.03 € (4,6 mil. Sk).“

,,V textilnom priemysle sa s problémami borí aj trenčianska Merina, ktorá pociťuje neustály tlak konkurencie ázijského textilného trhu. Bývalý štátny podnik sprivatizovaný v prvej vlne kupónovej privatizácie sa zaoberá výrobou vlnárskych tkanív. Rok 2006 Merina ukončila so stratou 1,9 mil. € (58,5 mil. Sk). Záporný výsledok hospodárenia spoločnosť vyrovnala zo zákonného rezervného fondu a z osobitného rezervného fondu. Rozhodli o tom akcionári na valnom zhromaždení a uzniesli sa aj na znížení základného imania o 1,6 mil. € (48,6 mil. Sk).“

V súčasnosti sa Merina prezentuje aj ako priemyselný park a ponúka na prenájom kancelárske, skladové i výrobno-montážne priestory a rozpredáva aj používané textilné stroje.

Sklársky priemysel

Známu nemšovskú skláreň a najznámejšieho zástupcu sklárskeho priemyslu na nami sledovanom území, bývalý Skloobal, kúpila v roku 2001 švajčiarska spoločnosť Vetropack Holding, popredný európsky výrobca sklených obalov. Následne vznikol Vetropack Nemšová s.r.o.. Investovali predovšetkým do modernizácie výrobných postupov, či kúpy pecí, čo však nespôsobilo len nižšiu energetickú náročnosť, ale aj nižšie objemy emisií. ,,Vetropack ako najväčší slovenský výrobca sklených obalov na nápoje a pre potravinársky priemysel vyrába v súčasnosti okolo dvesto druhov obalov.“

Z hľadiska tržieb 51,61 mil. € (1,5 mld. Sk) im patrilo v roku 2006 tretie miesto na Slovensku a podľa zamestnanosti štvrté miesto (372 zamestnancov). Ročne predá vyše 450 miliónov kusov výrobkov, pričom asi 40% výroby smeruje za hranice.

Ťažobný priemysel

K tradičným predstaviteľom ťažobného priemyslu patria Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ktoré v roku 2006 patrili k najvýznamnejším na Slovensku, aj napriek úpadku tohto odvetvia. Podľa počtu zamestnancov obsadili v roku 2006 piate (120 zamestnancov) a podľa tržieb jedenáste miesto (necelých 4,2 mil. € (128 mil. Sk)) v rámci celého Slovenska.

Dlhodobo najvýznamnejším predstaviteľom priemyslu stavebných hmôt je Hornosrnianska cementáreň, dnes známa pod názvom Cemmac a.s. v okrese Trenčín. Podľa analýz časopisu Trend bola piatou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku z hľadiska tržieb, ktoré v roku 2006 dosiahli 40,9 mil. € (1,2 mld Sk). Z hľadiska zamestnanosti im patrilo desiate miesto s 246 zamestnancami.

Dlhoročným predstaviteľom ťažby vápenca bola i Vápenka v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa však nevyhla úpadku a v lomoch sa odstreľovalo naposledy v 80. rokoch. V súčasnosti sa v jej priestoroch nachádzajú súkromné zahraničné firmy rôzneho zamerania a tento priestor opäť ožíva.

Ťažba stavebných surovín prebieha vo viacerých lokalitách sledovaného územia dodnes, no v poslednom období sa začala diskusia aj o možnosti inej ťažby. Keďže ide o ťažbu vysoko rádioaktívneho uránu, stretla sa táto idea s výraznou nevôľou ako občanov a samosprávy, tak aj enviromentalistov. V 70. a 80. rokoch 20 storočia tu bola započatá skúšobná ťažba, avšak jej nerentabilnosť ju včasne ukončila. V roku 2005 získala spoločnosť Ultra Uranium povolenie od Ministerstvom životného prostredia na výskum v tejto lokalite a v roku 2007 bolo toto prieskumné územie rozšírené o územia Prieskumy kanadskej spoločnosti Ultra Uranium potvrdili výskyt úrávnu v katastroch obcí Selec (okres Trenčín) a Kálnica (okres Nové Mesto nad Váhom). Kálnica – Hôrka.

Použitá literatúra

 • Benka, M. (2007) : Neperspektívne dotuje štát, perspektívne sa len rozbieha. In : TOP v priemysle 2007 -ročenka týždenníka Trend, 17 ročník, 38/2007, Trend holding spol. s r.o., Bratislava, pp. 15-17, 74 p.
 • Krčmáriková, L. (2007) : Úžitkové sklo držia cudzie značky. In : TOP v priemysle 2007 -ročenka týždenníka Trend, 17 ročník, 38/2007, Trend holding spol. s r.o., Bratislava, pp. 26-29, 74 p.
 • Krčmáriková, L. (2007), (2) : Odevnícky trh sa čistí. In : TOP v priemysle 2007 - ročenka týždenníka Trend, 17 ročník, 38/2007, Trend holding spol. s r.o., Bratislava, pp. 64-65, 74 p.
 • Slovenská ratingová agentúra (2007) : Elektrotechnický priemysel na Slovensku – ekonomický prehľad 2006. Vypracované pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Bratislava 2007, pp. 22-26, 42 p. www.economy.gov.sk/elektrotechnicky-priemysel-5841/127526s
 • Trend analyses (2008) : Vývoj elektrotechnického priemyslu na Slovensku v roku 2007. Odvetvová analýza pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava 2008, pp. 4-26, 34 p. www.economy.gov.sk/elektrotechnicky-priemysel-5841/127526s
 • Kováč, M. (2008) : Charakteristika vývoja strojárskeho priemyslu v roku 2007. Vypracovalo Centrum inovácií a technického rozvoja pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Košice 2008, pp. 24-44 , 51 p. www.economy.gov.sk/strojarsky-priemysel-5840/127525s
 • Proconsult s.r.o. (2005): Vývoj drevospracujúceho priemyslu SR 2005. Vypracované pre Sekciu stratégie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava 2006, pp.25-30, 54 p. www.economy.gov.sk/drevarsky-a-papierensky-priemysel-6046/127731s
 • Vrabec, N. (2008) : Freudenberg ide do Potvoríc. http://hn.hnonline.sk/c1-21994160-freudenberg-ide-do-potvoric; 11.10.2008
 • Trend analyses (2008) : Vývoj elektrotechnického priemyslu na Slovensku v roku 2007. Odvetvová analýza pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava 2008, pp. 4-26, 34 p. www.economy.gov.sk/elektrotechnicky-priemysel-5841/127526s
 • Krasňanová, M. (2009): Rozvoj a transformácia priemyslu južnej časti Stredného Považia, Bratislava 2009
 • www.nordzucker.sk/index.php?id=17, 07.01.2009
 • www.oldherold.sk, 07.01.2009
 • www.coca-cola.sk/svet-coca-cola/coca-cola_slovensko/historia.php, 05.03.2009
 • www.orsr.sk, 20.3.2009
 • http://r_t_v_coils_s_r_o.sk-firma.com, 20.3.2009
 • www.vacuumschmelze.de/dynamic/sk/home/vrobky.php, 1.3.2009
 • www.merina.sk, 17.2.2009
 • www.vetropack.sk/htm/geschichte_4.htm, 15.3.2009
 • www.nmnv.sk/videogaleria.html (3)18.3.2009

 

 

 

 

Odporúčané weby