Polygrafický priemysel je odvetvie zabezpečujúce tlač – kníh, časopisov, reklamných tlačovín, billboardov, tlač obalov výrobkov, cenín. Na Slovensku je niekoľko veľkých tlačiarní, ktoré boli prevažne založené už v prvej polovici 20. storočia, prípadne ešte skorej (najstaršie tlačiarne Neografia Martin – 1869, Slovenská Grafia Bratislava – 1921, Versus Bratislava - 1919), a veľké množstvo malých tlačiarní, tlačiacich špecializované zakázky – aké druhy zákaziek tlačiareň tlačí sa odvíja od strojového vybavenia. V súčasnosti sa presadzuje digitálna tlač, ktorá umožňuje tlačiť veľkoformátovo – firmy Bittner, BigBoard (Bratislava), a takisto umožnuje tlačiť nízkonákladovo bez predraženia ktoré by nastalo pri klasickej tlači – množstvo malých firiem s niekoľko zamestnancami.

Pri tomoto odvetví je predel medzi priemyslom a službami menej viditeľný, a naväzujú sa ďaľšie služby – vydavateľstvá, reklamné agentúry, grafický design, príprava tlačových podkladov, osvit tlačových podkladov. 

Takisto nie je príliš dôležitá geografická poloha závodu, všetky suroviny sú už predspracované – vstupy celulózo-papierenský a chemický priemyslel, a veľká časť produkcie tlačiarní je na objednávky zo zahraničia. Na toto vplýva socioekonomická poloha – sme krajinou, kde sú nižšie náklady na zamestnancov v porovnaní so starými 15 členmi EÚ.

Najvačšími tlačiarňami podľa obrato na Slovensku sú Neografia a.s. Martin, s tržbami v roku 2004 1,9 mld Sk (Trend Top 2005), založená bola už v roku 1869, produkuje náročné farebné knihy, časopisy, katalógy a obaly zo skladačkovej lepenky. Exportuje prevažne do EÚ, so 40% produkcie na export.

Nasleduje tlačiareň Slovenská Grafia a.s., Bratislava (tržby 1,6 mld Sk v 2004), založená v roku 1921, spoluzakladateľom bol Dr. Milan Hodža. Majoritným akcionárom je v súčasnosti Grafobal Group, najvýznamnejšia slovenská podnikateľská skupina pôsobiaca v oblasti obalov, polygrafie, distribúcie a médií.

Významní zákazníci sú vydavateľstvo Burda Verlag Nemecko, vydavateľstvo Ringier Slovakia (Život, Televízia, Eva, Nový Čas ktorý sa ale tlačí v tlačiarni Versus), a obchodné reťazce Tesco, Delvita, Carrefour.
3. v tržbách v polygrafii roku 2004 bola firma BURDA S.G. s.r.o. Bratislava (1,3 mld Sk), pravdepodobne ide o tlačiareň orientujúcu sa na tlač nemeckých titulov vydavateľstva Burda na export, nemá ani vlastnú webstránku.

Štvrté za rok 2004 boli Komárňanské tlačiarne K.T. s.r.o., Komárno (tržby 590 mil Sk v roku 2004), tlačí obvyklý sortiment – časopisy, katalógy, reklamné letáky a informačné tlačoviny; ako prvá tlačiareň na Slovensku začala tlačiť farebné noviny. 40% produkcie je na export.

Piate miesto obsadila tlačiareň Versus a.s., Bratislava (tržby 520 mil Sk v 2004), v areáli bývalého Presscentra, založená v roku 1919 ako Slovenská kníhtlačiareň. Tlačí a expeduje noviny (Nový Čas a dalšie 4 denníky), mesačníky a knihy.

V rebríčku tržieb za rok 2004 nasledujú Bratislavské tlačiarne a.s., s plným sortimentom klasických tlačiarenských služieb (340 mil Sk v r. 2004).

Optima a.s., Nitra je uvedená na 6, mieste (190 mil Sk v 2004), ale je to firma, ktorá sa zaoberá aj množstvom iných výrobných aktivít – kovovýroba, nápojové pulty, drevovýroba.

Kasico a.s., Bratislava vzniklo v roku 1991 so špecializáciou na výrobu cenných papierov, a v súčasnosti sa venuje aj tlači reklamných tlačovín a kníh (176 mil Sk v 2004).

Desiate miesto v rebríčku tržieb zaujíma VKÚ a.s., Harmanec s tržbami 146 mil Sk, ktorý nadväzuje na 50 ročnú tradíciu Vojenského kartografického ústavu, zaoberá sa tvorbou a tlačou máp, atlasov a autoatlasov – kartografiou a polygrafickou kartografiou. Exportuje až 55% svojej produkcie.

Odporúčané weby