V súčasnosti je 41 % územia Slovenska pokrytých lesmi, v ktorých zásoba dreva dosahuje vyše 396 mil.m³. V nadväznosti na rozvoj lesného hospodárstva bol vybudovaný drevospracujúci priemysel, ktorého súčasná výkonnosť predstavuje 7,3% z priemyselnej výroby na Slovensku.

Drevospracujúci a celulózovo papierensky priemysel sú dve príbuzné odvetvia využívajúce bohaté zdroje domácej drevnej suroviny najmä v horských oblastiach Slovenska. Zahrňujú piliarsku výrobu, stavebno-stolársku výrobu, výrobu nábytku, obalov, preglejok, zápaliek, papiera, celulózy a i..

Pôvodne rozptýlená výroba (remeslá, domáca výroba, malé závody) sa v posledných desaťročiach skoncentrovala do veľkých drevárskych kombinátov - Bučina Zvolen, Bukóza
Vranov nad Topľou (listnaté drevo). Smrečina Banská Bystrica (ihličnaté drevo).

Najrozšírenejšia je základná drevárska výroba - piliarstvo. Rozšírená je predovšetkým v horských oblastiach (pri prameňoch riek), ktoré sú hlavnými zásobárňami zdrojov hlavne ihličnatého dreva. Najväčšia koncentrácia píl je v povodí Turca (Diviaky, Turčianske Teplice), horné Považie (Turany, Liptovský Hrádok) a stredné Pohronie (Žarnovica, Brezno, Čierny Balog, Polomka).

Mnohé nábytkárske závody sa v súčasnosti zmodernizovali. Významnými dodávateľmi tohto artiklu sú Mier a.s. Topoľčany, Tatra nábytok a.s. Pravenec, nábytkárske závody v Liptovskom Mikuláši, Sabinove, Lučenci, Leviciach, Fiľakove a pod. Závody so širšou drevárskou orientáciou sú Drevoindustria a.s. Žilina, Drevina Turany, i Drevina Krásno nad Kysucou, .Preglejka a.s. Žarnovica. Výrazná Je tendencia finalizácie výroby, využitia listnatého dreva, výroby nových materiálov (drevovláknité a drevotrieskové dosky).

Výroba celulózy a papiera je pomerne mladým odvetvím a nakoľko je veľmi náročná na dostatok vody lokalizácia závodov je v blízkosti riek. Najväčšie závody sú na Považí (Ružomberok, Martin, Žilina). Významnú výrobu má i Gemerská Hôrka, Vranov nad Topľou, Harmanec, Slavošovce (okr. Rožňava ).

V súčasnosti je potrebná podpora tohto odvetvia, smerujúca k vyššiemu finálnemu spracovaniu dreva vyťaženého v SR a tým k obmedzeniu nadmerného vývozu surového dreva a neopracovaného reziva. Na riešenie tejto problematiky bol vypracovaný materiál Drevo- surovina 21. storočia. Cieľom bolo do roku 2005 zvýšiť finálne spracovanie surového dreva na Slovensku minimálne o 1 mil. m³ ročne. Dosiahne sa tak výrazné zvýšenie exportu finálnych výrobkov drevospracujúceho priemyslu na úkor exportu surového dreva, zvýšenie predaja tuzemských výrobkov z dreva na domácom trhu, lepšie využitie prebytkových sortimentov surového dreva, vytvorenie nových pracovných miest a vybudovanie stabilných obchodných vzťahov medzi producentmi a spracovateľmi surového dreva.

Predstavuje to zvýšenie produkcie o332 tis. m³,t.j o 6 %. U ihličnatej hmoty je to nárast a 163 tis. m³, u listnatej hmoty je to nárast a 169 tis.

Výroba výrobkov z dreva:

Šamorín - Barkasym

Predajňa reziva, drevo veľkoobchod, predaj stolárskeho reziva(sušené, nesušené),predaj reziva, dosky, stavebné rezivo, krovu na mieru, predaj palivové dreva ,drevo na kúrenie, drevo triesky. Sklad sa nachádza pri Šamoríne

Bratislava - Drevomade

Drevené výrobky, Nábytok, Nábytok - veľkoobchod, Nábytok, detský, Nábytok, kancelársky, Nábytok, kuchynský, Nábytok, vstavaný, Nábytok, záhradný

Sučany - Fazekas

Výroba cirokových metiel a drevených násad

Gemerská Poloma - Gemer Wood s.r.o.

Drevené výrobky, Drevo - spracovanie, Drevo, palivové

Lipovce - GRUS s.r.o.

Výroba stavebného reziva - hranoly, fošny, dosky, late. Výroba krovov. Doprava stavebného reziva na miesto určenia. Nakládka a vykládka reziva hydraulickou rukou. Výhodné ceny, výborná kvalita.

Žilina - Indom

Stolári, Stavebníctvo - dokončovacie práce, Stavebniny, stavebný materiál, Stavebné materiály - veľkoobchod, Podlahy, Podlahové krytiny, podlahoviny - veľkoobchod, Podlahové krytiny, podlahoviny, Parkety, Lepidlá, lepiace pásky a zariadenia, Korok a korkový tovar, Hobby - predajne pre všemajstrov, Drevo, drevené obklady, Drevené výrobky, Dlažba a jej kladenie, Bytové doplnky, Bytová výstavba

Odporúčané weby