Morenie dreva je povrchová úprava, ktorej výsledkom je zmena farby dreva. Je to veľmi dôležitá úprava, pri ktorej musíme byť veľmi precízny. V dôsledku nepozornosti, môžu na dreve vzniknúť rôzne škvrny. Je tak isto dôležité pozorne skontrolovať, či je opracované drevo naozaj celé namorené. Dôležité je tiež, pred začatím morenia, uvedomiť si niektoré vlastnosti dreva, najmä fakt že sa vlákna dreva po styku s vodou začínajú vzpínať.

Farbu moridla dostane buď miešaním, prípadne dá sa zakúpiť už namiešané. Recept na miešanie moridla a pomer jednotlivých farieb sa zväčša udáva na vzorkovníku, prípadne je možné experimentovať a nájsť taký pomer miešaných farieb, ktorý vám vyhovuje. Avšak nezabudnite si vlastný recept zapísať, pretože šanca že rovnakú farbu znovu namiešate, bez známeho pomeru je naozaj malá.

Moridlo nanášame dovtedy, pokiaľ ho je drevo schopné prijať. Ak je už moridlo zaschnuté, ďalšiu vrstvu nenanášame, pretože môž vzniknúť fľaky, prípadne tmavšie odtiene danej farby. Treba mať tiež na pamäti, že farba mokrého moridla zodpovedá približne farbe, akú bude mať drevo po nanesení laku. Bez laku vyzerá nanesená farba o čosi bledšia.

Pred morením dreva je potrebné vykonať nasledujúce operácie

  • Tmelenie – robí sa za účelom vyplnenia a zakrytia povrchových nerovností – takzvaných trhlín, ktoré vznikli napríklad pri zrovnávaní, frézovaní, alebo pri iných technologických operáciách, prípadne zlým narábaním s drevom. Druh použitého tmelu vyberáme v závislosti od typu a tvrdosti dreva. Treba mať tiež na pamäti, že nie každý typ tmelu chytá farbu, preto je najlepšie zohnať si takú farbu tmelu, ktorá sa čo najviac približuje farbe moridla.
  • Vodovanie – robí sa za účelom vzopretia vlákien dreva. Stačí drevo natrieť vodou. Je to dôležitý proces, bez ktorého by sa vlákna vzopierali pri morení. Takto sa vzopierajú len minimálne. Po vodovaní je dobré obrúsiť drevo na pásovej brúske, prípadne ručne - brúsnym papierom.
  • Brúsenie – brúsenie dreva je dôležitá operácia, vďaka ktorej dostaneme hladký povrch dreva. O to viac je tento proces dôležitejší, ak sme pred tým drevo vodovali. Drevo brúsime buď na pásovej brúske, prípadne brúsnym papierom. Najčastejšie sa využíva brúsny papier o zrnitosti 80 – 120.

Ako nanášame moridlo?

Moridlo pomerne dobre chytá a vpíja sa do vybrúseného dreva. Moridlo môžeme nanášať štetcom (typ štetca vyberáme väčšinou v závislosti od veľkosti dreva), špongiou, alebo striekaním, prípadne máčaním.

  • Máčanie je najideálnejší spôsob, vyžíva sa však len pri morení veľkého množstva dreva, keďže treba rozrobiť veľa moriaceho materiálu. Jeho výhodou je fakt, že moridlo veľmi dobre pokryje povrch dreva a dostane sa aj do ťažko prístupných miest.
  • Striekanie vykonávame striekacou pištoľou. Je to dobrá metóda nanášanie moridla, avšak len pokiaľ sa vykoná naozaj kvalitne. Treba však počítať s väčšou spotrebou moridla.
  • Nanášanie štetcom je vcelku spoľahlivý spôsob morenia dreva. Treba si však dávať pozor, aby sa moridlo dostalo naozaj všade a aby bolo dokonalo rovnomerne roztreté po celej ploche materiálu.

Odporúčané weby