Cestovný ruch Estónska, tak ako aj ostatné odvetvia hospodárstva, prešiel po roku 1991 výraznou zmenou. Privatizáciou a vytvorením konkurenčného prostredia sa cestovný ruch začal postupne rozvíjať. V roku 2005 sa 4 110 116 ľudí zúčastnilo cestovného ruchu, z čoho bolo 2 981 536 zahraničných turistov. Najviac turistov prichádza do Estónska z Fínska (55,6 %),Švédska (7,8%), Nemecka (7,2 %), Veľkej Británie (5,3%) a Ruska (4,6 %).

Najčastejším motívom dlhodobého pobytu zahraničných turistov v Estónsku je rekreácia a služobný cestovný ruch. V sezónnosti je dlhodobo najnavštevovanejší mesiac júl, august a jún. Najobľúbenejším typom dovolenky je „spoznávanie Tallinnu“, „spoznávanie Estónska kombinované s poznávaním okolitých krajín“ a „kúpeľná rekreácia“. Príjmy zo zahraničného cestovného ruchu v roku 2004 predstavovali 891 mil. eur. Na rok 2005 je odhadované, že príjmy vzrastú o 5 – 6 %. Konečné údaje budú zverejnené Bankou Estónska v júni 2006.

Odporúčané weby