S pribúdajúcimi krížikmi na chrbte prichádzajú ruka v ruke zdravotné problémy. Tie, ktoré si všímame najviac, sa týkajú najmä našich očí. Zhoršovaniu zraku sa nevyhne takmer nikto, platí však, že aj pri nepatrných komplikáciách by ste mali očného lekára navštíviť čo najskôr. Aké očné ochorenia sa spájajú práve s vyšším vekom?

ocne vysetrenie neodkladajte

Šedý zákal

Šedý zákal alebo katarakta patrí k najzávažnejším očným chorobám. Sprevádzajú ho zmeny na šošovke, ktorá buď v dôsledku vysokého veku, alebo vplyvom genetiky postupne stráca priehľadosť. Pacient, ktorý trpí na šedý zákal, spočiatku môže pociťovať mierne zhoršenie ostrosti videnia, ktoré sa časom zhoršuje, pridružuje sa k nemu dvojité videnie a zhoršenie rozoznávania farieb. Šedý zákal je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zodpovedný za väčšinu prípadov oslepnutia vo svetovom meradle. Štatistiky zhoršujú najmä rozvojové krajiny, v ktorých nie je dostupná adekvátna zdravotná starostlivosť. Jediným spôsobom, ktorým sa dá šedý zákal odstrániť, je operácia očí, ktorá je u nás plne hradená zdravotnou poisťovňou. O tom, či je pacient na operáciu vhodným adeptom, rozhoduje očný lekár. Bratislava je mesto, kde nájdete množstvo kliník, v ktorých sa denne vykonávajú operácie očného zákalu.

Zelený zákal 

Druhou najčastejšou príčinou slepoty vo svete býva zelený zákal alebo glaukóm. Spôsobuje ho najmä neliečený zvýšený očný tlak, ktorý poškodzuje očný nerv. Na rozdiel od šedého zákalu sa dá progres zeleného zákalu korigovať, a to najmä cieleným znižovaním očného tlaku kvapkami alebo liekmi. Medzi prvotné príznaky patrí zužovanie zorného poľa a zhoršenie priestorového videnia. Ak zlyhá konzervatívna liečba alebo pacient zanedbá svoj zdravotný stav, pomôcť môže buď chirurgický zákrok, alebo laserová operácia. Očné vyšetrenie pri podozrení na zelený zákal zahŕňa najmä zmeranie očného tlaku, ale tiež snímanie očného pozadia či určovanie rozsahu zorného poľa perimetrom.

Presbyopia

Presbyopia je najrozšírenejšie očné ochorenie u starších ľudí, ktoré sa spája najmä s nutnosťou nosiť okuliare na čítanie. Vplyvom veku pri ňom dochádza k strate schopnosti oka zaostrovať na blízke vzdialenosti. Hlavným príznakom je zhoršenie videnia pri čítaní alebo pri práci s počítačom, no neskôr sa k vetchozrakosti môže pridružiť aj nejasné videnie pri šoférovaní alebo pri bežnej chôdzi. Presbyopia začína postihovať mnohých ľudí už po 40. roku života a môže sa vyskytnúť aj u ľudí, ktorí počas celého života nemali problém so zrakom. Oční lekári preto upozorňujú, že najmä štyridsiatnici by nemali zanedbávať prevenciu a pravidelne by si mali nechávať skontrolovať zrak.

Očné vyšetrenie neodkladajte, ak:

  • sa vaše videnie náhle zdvojí,
  • sa zhorší váš zrak akýmkoľvek spôsobom,
  • začnete pociťovať problémy s určovaním farieb alebo sa zhorší vaša kontrastná citlivosť.

Foto: bigstockphoto.com

Odporúčané weby