Ľudské telo je perfektný „stroj“, v ktorom všetko funguje presne. Každý orgán, každá bunka majú svoju presne určenú prácu a funkciu, aby všetko pracovalo tak, ako má. Tak ako každý stroj sa časom opotrebuje, tak aj ľudské telo časom potrebuje „poopraviť“, čiže zbaviť nejakých bolestí alebo ochorení.

Výnimočnou súčasťou ľudského tela, pomocou ktorého vnímame denno-denne tisíce informácií, je ľudský zrak. Preto poškodenie zraku je veľmi nebezpečné a je nevyhnutné ho ihneď liečiť. Jednou z najvážnejších porúch zraku býva zelený zákal.

Zelený zákal alebo aj glaukóm je vlastne choroba oka, pri ktorej dochádza k zvýšeniu vnútroočného tlaku a k nemu sa neskor pridružujú ďalšie príznaky ako je poškodenie papily zrakového nervu alebo vypadávanie zorného poľa. Príčinami jeho vzniku bývajú aj cievne choroby, nízky alebo vysoký krvný tlak.

Zelený zákal sa považuje za najčastejšiu príčinu slepoty. Postihuje najma ľudí vo vyššom veku. Ďalšími rizikovými skupinami sú diabetici, postihnutí roznymi očnými zápalmi, ľudia so silnou krátkozrakosťou, a v neposlednom rade zelený zákal može sposobiť aj dedičnosť.
Ako rozpoznať, že u postihnutého ide o zelený zákal?

  • Pri primárnom glaukóme sa choroba spočiatku neprejaví navonok, preto ju postihnutý nemusí rozpoznať. Chorobu nesprevádzajú žiadne bolesti, pacient len zaznamenáva rozne farebné kruhy v oblasti svetelného zdroja, v neskorších štádiách dochádza k poruchám videnia, čo može viesť aj k úplnej slepote.
  • Pri akútnom glaukóme zrenička nereaguje na svetlo, pacient navyše trpí bolesťami hlavy, zvracaním.

Liečba zeleného zákalu záleží od jeho druhu a, samozrejme, od štádia choroby. Pri ranných štádiách a pri ľahšom type zeleného zákalu sa používajú špeciálne očné kvapky, pri ťažších typoch zeleného zákalu sa musí použiť aj laserová liečba.

Ľudský zrak je veľmi citlivý. Nezabúdajme si ho preto adekvátne chrániť a vážiť, pretože prostredníctvom ľudského zraku žijeme plnohodnotný život. Sledujme zmeny vo videní, aby sa každá chyba zraku odhalila včas.

Použité zdroje

Odporúčané weby