Ľudské oko je fascinujúci súbor vzájomne prepojených jednotlivých orgánov, z ktorých každý má svoju špecifickú funkciu a ich zloženie nadväzuje jedno na druhé a vytvára úžasný systém. Súčasťou tohto systému sú teda orgány, ktoré nám ľuďom umožňujú plnohodnotne žiť a ich poškodenie pre nás znamená nepríjemnosti, potrebu ich odstrániť a byť fit. Ľudským orgánom, ktorý nám sprostredkováva videnie a vďaka ktorému môžeme žiť naplno a vychutnávať si krásy sveta, je ľudské oko.

Oko je orgán ľudského tela, „optický prístroj“, ktorý reaguje na svetlo. Pomocou oka vnímame až 90% informácií z okolitého sveta. Oko je optickou sústavou vytvárajúcou prevrátené odrazy predmetov na sietnici. Obraz, ktorý vidíme, vzniká prestupom svetla cez rohovku do časti oka, v ktorej je komorová tekutina, tzv. očný mok. Následne cez túto komoru svetlo cez zrenicu dopadne na šošovku.

Fascinujúcou hrou svalov šošovky sa lúč svetla zostrí a na sietnici vzniká prevrátený obraz predmetu. Predmety sa zaostria na sietnici podľa vzdialenosti, v ktorej sa od oka nachádzajú. Zrakový nerv potom informácie, ktoré vidíme, prenáša do mozgu. Dôležitú funkciu majú aj slzy, ktoré zvlhčujú oko, a zároveň ho chránia pred prachom a rôznou nečistotou. Žmurkanie rozotiera slzy po celom oku, čo zabezpečuje jeho rovnomerné zvlhčenie.

Oko je unikátny „vynález“ prírody. Pomocou oka objavujeme úžasný svet, ktorý nás obklopuje. Tento do posledného detailu prepracovaný mechanizmus je pre náš život veľmi dôležitý, a pri jeho poruche nastávajú pre človeka nepríjemnosti, ktoré musí ihneď vyriešiť. Najčastejšími poruchami zraku sú ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus, farbosleposť. Tieto poruchy zraku už dnešná veda dokáže eliminovať buď pomocou operácie očí, použitím kontaktných šošoviek alebo dioptrických okuliarov.

Mali by sme vnímať dôležitosť zraku pre náš život, a tak k nemu aj zodpovedne pristupovať. Nezabúdajte preto chrániť zrak pred odleskami slnečných lúčov nielen pri športe, ale aj počas bežného dňa, používaním adekvátnych slnečných okuliarov. Pri korekcii zraku pri ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti po porade s vašim oftalmológom voľte vždy len tú správnu kontaktnú alebo okuliarovú šošovku.

Odporúčané weby