Každý z nás si chce vychutnať život so všetkými možnosťami, ktoré mu ponúka. Aktívny životný štýl ale môže niekoho obmedzovať nosením dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek, či rôznymi inými poruchami zraku. Vtedy sa každému z nás natláča otázka: ako odstrániť poruchy videnia tak, aby ich eliminácia bola trvalá, bez potreby nosenia kontaktných šošoviek alebo dioptrických okuliarov? Revolúcia v optickej technike nám dáva rýchlu a jednoznačnú odpoveď – operácia očí.

Očná chirurgia je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich typom chirurgických zákrokov vôbec. Či už z hľadiska nových poznatkov, ale predovšetkým z hľadiska nových moderných prístrojov, je možné v súčasnosti vyriešiť o mnoho viac komplikácii spojených so zrakom, očami a videním všeobecne. Vďaka novým mikrochirurgickým metódam a najnovším technickým vymoženostiam dochádza k zásadným zmenám prístupu k liečbe niektorých očných ochorení a refrakčných porúch, ktoré sú najčastejšou príčinou zhoršeného videnia.

Operácia očí odstraňuje chyby oka ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus či presbyopia, alebo očné choroby ako napr. sivý zákal, škúlenie a chyby sietnice a sklovca. Operáciu očí vykonávajú lekári s dlhoročnou praxou vo svojom odbore na klinikách, ktoré majú najmodernejšie prístroje a vybavenie a zabezpečujú vysoko-profesionálne a najšetrnejšie zákroky, ktorých výsledkom je spokojnosť pacientov.

Podľa typu očného ochorenia, refrakčnej poruchy, šírky zornice, stavu šošovky a sietnice, hrúbky rohovky a v neposlednom rade i veku a špecifických potrieb každého pacienta sa individuálne pristupuje k výberu tej najvhodnejšej metódy chirurgického zákroku. Netreba však zabúdať na to že aj operácia očí môže so sebou prinášať isté riziká. Preto pri niektorých pacientoch sa operácia očí nemusí odporúčať, prípadne niektorí pacienti majú vhodnejšie "parametre" na chirurgický zákrok, než iní.

Operácia očí sa vykonáva zväčša laserom. Laser vďaka unikátnej modernej technológii odstráni chyby zraku a ošetrenie laserom je zároveň pohodlné a aj bezpečné. Pre pacientov s väčšími chybami zraku je lepšie využiť nelaserový zákrok. Zrak sa upraví pomocou implantovania multifokálnych vnútroočných šošoviek. Operácia očí teda dokáže pomocť takmer každému pacientovi v maximálnom pohodlí. Hoci je strach prirodzený, naozaj sa nie je čoho báť, keďže špičkové operácie sú bezbolestné a ani po zákroku neprídu bolestivé stavy.

Možností korekcie zrakových porúch je však v súčasnosti viacer. Chirurgický zákrok vám umožní riešiť problémy s očnými ochoreniami, akými sú napríklad katarakta, glaukóm, keratokonus, alebo sa zbaviť najčastejších refrakčných porúch ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a čiatočne aj presbyopia.

Na základe typu ochorenia, veľkosti a druhu dioptrickej poruchy, veku, hrúbky rohovky, šírky zornice, stavu šošovky a sietnice, ale aj nárokov a potrieb každého pacienta je nutné zvoliť individuálne tú najvhodnejšiu metódu chirurgického zákroku. Každá operácia oka však so sebou prináša určité riziká a sú pacienti, ktorí nie sú z určitého dôvodu vôbec vhodní na takéto typy zákrokov.

Najbežnejším typom chirurgických zákrokov v rámci očného lekárstva sú refrakčné korekcie zraku, kde jednoznačne najčastejším typom zákroku je laserová operácia oka. Existuje niekoľko typov laserových operácií a vždy je na konkrétnom chirurgovi, ktorý typ zvolí. Zo širokej škály chirurgických zákrokov pre korekciu refrakčných porúch sú najčastejšie používané metódy laserovej refrakčnej chirurgie, vnútroočné chirurgické operácie, kombinácia laserovej a vnútroočnej chirurgie a metódy incíznej chirurgie. Medzi tieto zákroky patria LASIK, LASEK, PRK a najnovšie sú to femto LASIK a Epi LASIK.

Okrem laserových zákrokov, ktoré sa najčastejšie využívaju pre odstránenie refrakčnej chyby existuje množstvo ďalších operačných zákrokov, ktoré sú už ale vo väčšine prípadoch robené z dôvodu ochorenia alebo inej patologickej zmeny, poprípade z estetických dôvodov. Medzi také patria operácia šedého zákalu, operácie rohovky a sietnice, operácie očných viečok a mnohé ďalšie, ktoré už však nie sú také časté.

Pri každom operačnom zákroku však môžu nastať rôzne komplikácie či už počas operácie a alebo po operácii. Zvýšenú opatrnosť treba venovať pooperačným opatreniam a to tak, aby sa predišlo vzniku infekcie, ktoré sú ale väčšinou dobre liečiteľné. Čím menej komplikácii sa však po operácii vyskytne, tým je to samozrejme pre pacienta ideálnejšie a menej strsujúce. Väčšina operácií očí prebieha ambulantne a pacient je pri tomto zákroku plne pri vedomí. Povrch oka je dokonale znecitlivený anestetickými kvapkami. U prevažnej časti pacientov je možné dosiahnuť uspokojivého výsledku jedným zákrokom.

Každý, kto potrebuje korekciu zraku alebo má nejakú chybu zraku alebo oka chorobu sníva o tom, aké je to zdravé videnie. Tento sen sa môže stať skutočnosťou. Stačí si vybrať niektorú z kliník, ktorá sa vám najviac pozdáva alebo je v miestu vášho bydliska najbližšie. Aj keď operácia očí je cenovo náročnejšia, niekedy sa dajú podľa vašich potrieb dohodnúť aj rôzne zľavy. Napríklad čím viac známym operáciu odporučíte, tým vyššia je zľava.

Na Slovensku operáciu očí vykonáva hneď niekoľko vysokoprofesionálnych stredísk v Košiciach, Bratislave a v Banskej Bystrici. Nechýba skúsený personál pozostávajúci z lekárov a lekárok s praxou v oblasti oftalmológie a s certifikátmi rôznych ocenení z tejto oblasti.

Vývoj špičkovej technológie v oblasti operovania očí umožní každému žiť plnohodnotný život so zrakom bez jedinej chybičky. Žiadna bolesť, nepríjemné pocity, ale príjemný profesionálny tím, pár hodín vyšetrenia a zákroku, a potom už si môžete vychutnávať život plnými dúškami.

Použité zdroje

Odporúčané weby