Od roku 1970 sa využíva metóda nárezov rohovky diamantovými nožmi. Metóda LASIK (laser in situ Keratomileusis), ktorej otcom je prof. Pallikaris z Kréty, je jedným z ďalších operačných postupov pre korekciu dioptrických porúch. Ide o modernú excimer laserovú metódu. Historické korene laserovej operácie LASIK siahajú do roku 1949 k Barraquerovej Keratomileusis, na základe ktorej vyvinul Ruiz v roku 1966 metódu automatickej lamelárnej keratektomie (ALK). Pomocou mikrokeratomu vykonal na povrchu rohovky pravidelnú lamelu. Po jej odklopení vykonal druhý rez hlbšie do stromálnych častí rohovky, čo viedlo k žiadanému oplošteniu rohovky.

Prvý zákrok pomocou laserovej operácie LASIK na ľudskom oku bol vykonaný v roku 1989. Použitý keratotom mal hĺbku 150 mikrometrov a fotoabláciou rohovkového stromatu bol prvýkrát použitý excimer laser. Od tej doby došlo k zlepšeniu operačnej techniky, ale princíp zostáva rovnaký.

Indikáciou sú vyššie stupne refrakčných chýb: krátkozrakosť od - 3,0 do - 10,0 dioptrií, ďalekozrakosť od + 3,0 dioptrie do + 5,0 dioptrií a astigmatizmus nad ± 2,0 Dcyl. Metóda LASIK sa stala dominantnou metódou pre korekciu refrakčných porúch pre rýchlu a dobrú stabilitu a vysoký komfort pre pacienta. Výkon však vyžaduje relatívne drahé technologické vybavenie a zručnosť chirurga.

Nie je vhodný pre extrémne vysoké stupne refrakčných porúch, kde sa využívajú iné metódy.

LASIK je operačná technika refrakčných porúch, kedy sa používa kombinácia operačnej techniky rohovkovej lamely (lamelárna rohovková chirurgia) s modelovaním tkaniva rohovky excimer laserom. K tvorbe lamely sa využívajú nárezy rohovky diamantovými nožmi. Lamela čiastočne spojená s rohovkou je odklopená a môže dôjsť k vlastnému opracovaniu rohovky laserom.

Táto technika umožňuje dosiahnutie dobrého výsledku s rýchlim návratom videnia a má výraznú stabilitu výslednej korekcie. Dochádza k rýchlej obnove zrakových funkcií pri minimálnom výskyte nežiaducich účinkov. Pooperačné obdobie je bezbolestné a pacienti sa môžu veľmi skoro vrátiť k bežným aktivitám.

Prednosťou operácie LASIK je pooperačná nebolestivosť vďaka intaktnosti epitelu rohovky a Bowmanovej membrány, už spomínaná výrazná stabilita výslednej korekcie, neprítomnosť rohovkových zákalov, skorý návrat zrakových funkcií. Ďalej tu existuje možnosť vykonania zákroku na oboch očiach súčasne čo výrazne skracuje pracovnú neschopnosť a minimalizuje počet pooperačných kontrol. Táto metóda sa niekedy vykonáva ťažšie u horšie prístupných očí s krátkymi viečkami alebo pri vysokom nadočnicovom oblúku.

Priebeh operácie LASIK

Operácia LASIK prebieha v dvoch fázach za prísnych sterilných podmienok. Operácia sa vykonáva ambulantne. Pred operáciou LASIK sa do očí kvapkajú mydriatiká a pacient dostane liek na upokojenie. V priebehu zákroku pacient leží na pohodlnom lôžku, spustený pod prístroj a sleduje červený fixačný bod. Ku znecitliveniu sa používajú anestetické kvapky. Očný chirurg prilepí riasy oka lepiacou páskou ku koži, aby pri operácii nevadili. Pod viečka sa umiestni rozvierač, ktorý bráni žmurkaniu v priebehu operácie.

Prvá fáza operácie oka metódou LASIK

V prvej fáze LASIK sa vykonáva parciálne lamelárne narezanie rohovky (keratektomia) pomocou mikrokeratomu a jeho výsledkom je tvorba rohovkovej lamely. Pre vytvorenie rohovkovej lamely je nutné pomocou prísavného krúžku priloženého na okraj rohovky vytvorenie vysokého vákua (65 mmHg). Špeciálnym keratotomom sa potom v priebehu niekoľkých sekúnd vytvorí lamela rohovky o požadovanom priemere a hrúbkou 130 až 160 mikrometrov povrchu rohovky (1 / 5 až 1 / 3 jej hrúbky). Lamela zostáva s lôžkom spojená mostíkom, ktorý môže byť lokalizovaný intranazálne alebo hore podľa typu keratomu.

Druhá fáza operácie LASIK

V druhej fáze operácie nasleduje laserová fotoablácia stromálneho lôžka pod odklopenou lamelou excimerovým laserom. Chirurg zameria excimerový laser, ktorý je naprogramovaný tak, aby odstránil z vnútornej časti rohovky potrebné množstvo tkaniva zvanej stróma. Aktívny monitorovací systém prístroja sleduje polohu oka a reaguje na jeho prípadný pohyb. Studený lúč lasera s priemerom 0,8 mm odstraňuje mikrometre tkaniva vrstvičku po vrstvičke. Odstránené tkanivo nie je organizmom nahradzované. Lúč lasera vďaka svojej vlnovej dĺžke neprechádza rohovku a neovplyvňuje teda tkanivá vo vnútri oka.

Záver operácie oka

Po ukončení fotoablácie povrchu rohovky, ktorá trvá zvyčajne niekoľko sekúnd, sa lamela opäť priloží na svoje pôvodné miesto, ktoré si operatér pred zákrokom označí na oko fixkou. Pri správnej pozícii a adhézii lamely je operácia ukončená. Kontaktná šošovka nemusí byť aplikovaná a lamelu nie je potrebné ani prišívať, pretože sa v priebehu niekoľkých minút pevne prisaje k stróme rohovky. Celá operácia LASIK jedného oka trvá približne desať až pätnásť minút.

Operácia metódou LASIK sa vykonáva spravidla na oboch očiach naraz. Obnova videnia po LASIK je veľmi rýchla. Už v priebehu prvých dní začína väčšina pacientov vidieť jasne s minimom rušivých elementov. K úplnej, konečnej stabilizácii videnia dochádza v priebehu prvého mesiaca. Pacient dostane domov kvapky (antibiotiká, protizápalové a zvlhčujúce očné kvapky), ktoré je nutné v prvých niekoľkých dňoch po operácii kvapkať do operovaného oka.

Prednosťou metódy LASIK je zachovanie neporušeného povrchového epitelu rohovky a Bowmanovej membrány (druhá vrstva rohovky) v optickej osi.

Možné operačné a pooperačné komplikácie pri LASIK

Žiadny operačný zákrok nie je nikdy stopercentný a aj v prípade operácie LASIK môžu nastať rôzne komplikácie. Metóda operácie oka LASIK so sebou prináša vyššie riziko pooperačných komplikácií, súvisiace hlavne s tvorbou rohovkovej lamely. Ďalšie komplikácie môžeme rozdeliť na komplikácie počas operácie a laserovaní a na komplikácie pooperačné.

Komplikácie pri LASIK súvisiacich s tvrobou lamely

U komplikácií súvisiacich s tvorbou lamely sa jedná o nepravidelný alebo nekompletný rez, totálnu alebo decentrovanú lamelu. Zo skorých pooperačných komplikácií typických len pre LASIK je možný zosun lamely z pôvodného lôžka, epiteliálna invázia (vrastanie epitelu pod lamelu), bunková drvina v medzistyčných plochách alebo difúzna lamelárna keratitída (sterilný zápal rohovky na imunologickom podklade). Jedná sa však o komplikácie relatívne malej závažnosti, ktoré možno dobre terapeuticky zvládnuť.

Komplikácie počas operácie LASIK

Do komplikácií vznikajúcich počas operácie patrí krvácanie z limbálnych ciev (pri okraji rohovky) - je to nezávažný typ komplikácie, vyskytuje sa predovšetkým u dlhodobých nositeľov kontaktných šošoviek. Ďalej neprisatie krúžku - v tomto prípade možno zákrok opakovať za 1 až 2 týždne a tiež môžu nastať komplikácie pri tvorbe lamely.

Problémy pri laserovaní oka

Čo sa týka komplikácií pri samotnom laserování môže dôjsť k decentrácii laserového zákroku - vplyvom nepresnej fixácie červeného svetla pacientom počas operácie dôjde k decentrácii (posunu laserového lúča mimo optickú os pacienta). Vo väčšine prípadov možno dolaserovať v určitom odstupe od primárneho zákroku.

Pooperačné komplikácie

Pooperačné komplikácie môžu nastať po niekoľkých hodinách či dňoch po zákroku. Medzi tie skoré patrí posun lamely z pôvodnej pozície. Tento posun vzniká najčastejšie 24 hodín po zákroku (pri neopatrnej aplikácii kvapiek, pri prudkom mrknutí alebo pretrení oka). Pri posune je nutné lamelu opäť chirurgicky vrátiť na pôvodné miesto, pričom tento typ komplikácie nemá vplyv na výslednú zrakovú ostrosť. K ďalším pooperačným komplikáciám patrí vznik infekcie, ktorá je väčšinou dobre liečiteľná.

Ďalej potom môže dôjsť k neskorým pooperačným komplikáciám. Sem patrí zjazvenie rohovky u pacientov s vyšším počtom dioptrií, s horšou hojivosťou rohovky alebo pri defektoch lamely. Tieto komplikácie potom majú za výsledok trvalý pokles zrakovej ostrosti alebo rozptyl svetla (tzv. glare). Môže sa vyskytnúť aj indukovaný astigmatizmus, zvýšenie vnútroočného tlaku, syndróm suchého oka, progresia alebo regresia, poruchy alebo komplikácie týkajúce sa zadnej časti oka (sklovca alebo sietnice).

Odporúčané weby