LASEK je laserový zákrok používaný ku korekcii krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Je to relatívne nová metóda, ktorá kombinuje výhody metódy LASIK a metódy PRK. Jeho veľkou výhodou je to, že sa jedná o neinvazívny zákrok bez rezu do rohovkového tkaniva a teda o zákrok technicky jednoduchší. Používa sa predovšetkým u ľudí, ktorých rohovka je buď príliš tenká, alebo príliš plochá.

Operácia očí zákrokom LASEK je najvhodnejší pre:

  • nízke a stredné myopie
  • nízke a stredné hypermetropie
  • nízky a stredný stupeň astigmatizmu
  • pre ľudí, u ktorých nie je možné vykonať LASIK kvôli kombinácii tenkej rohovky a širokej zornice

Priebeh operácie LASEK

Operácia očí prebieha ambulantne. Pacient leží na pohodlnom lehátku. Povrch jeho oka je dokonale znecitlivený anestetickými kvapkami. Oko a jeho okolie je kryté sterilnou rúškou. Pod viečka sa umiestni malý rozvierač, ktorý bráni mrkaniu v priebehu operácie.

V priebehu zákroku chirurg odstraňuje pomocou excimer laseru mikroskopické čiastočky tkaniva z povrchu oka. LASEK je menej invazívny než LASIK, pretože ovplyvňuje len povrchové oblasti rohovky.

LASEK využíva tzv. epitelový flap. Na začiatku operácie sa na povrch rohovky prikladá marker v tvare krúžku a do neho sa na krátku dobu (asi 30 sekúnd) aplikuje alkohol. Po odsatí alkoholu je rohovka opláchnutá. Nasleduje separácia epitelu (jeho postupné „zhrnovanie“) až do zhrnutia celej lamely. Potom sa pokračuje tzv. laserovou fotoabláciou.

Laserová fotoablácia

Pri laserovej fotoablácii dochádza k odstráneniu potrebného množstva tkaniva zvaného stróma rohovky. Pri korekcii krátkozrakosti sa odstraňuje centrálna časť strómy, čím sa zmenšuje zakrivenie rohovky. Pri korekcii ďalekozrakosti je naopak odstránená periférna časť strómy rohovky, a tým sa zakrivenie rohovky zväčšuje. Keď je korigovaný astigmatizmus, vyrovnáva laser odstránením tkaniva nepravidelné zakrivenie rohovky.

Veľmi dôležitý je výpočet povolenej hĺbky fotoablácie. Najčastejšie používaná hrúbka lamely je 160 mikrometrov (prípadne 130 či 180 mikrometrov), fotoabláciou nedotknutá rohovka by mala mať aspoň 250 mikrometrov. K fotoablácii sa využíva systém tzv. tančiaceho lúču, ktorý je tiež označovaný ako „lietajúci bod“. Pri tomto spôsobe je frekvencia pulzov cca 25 Hz a stopa pulzu je 1 - 2mm. Sumáciou jednotlivých fotoablácií dochádza k hladkému a presnému opracovaniu povrchu rohovky.

V priebehu niekoľkých dní dôjde k opätovnému prihojeniu a regenerácii epitelu. Mikrovrstva strómy odstránená laserom neregeneruje a udržiava nové zakrivenie rohovky. Laser obvykle odstraňuje 5 až 15% hrúbky strómy rohovky.

Doba aplikácie laserovej energie je obvykle kratšia než jedna minúta a celá operácia LASEK jedného oka trvá väčšinou päť až pätnásť minút. Lúče excimer laseru vďaka svojej vlnovej dĺžke neprechádza rohovkou a nijako tak neovplyvňuje tkanivo vo vnútri oka. Štrukturálna integrita oka tak ostáva plne zachovaná.

Na konci zákroku chirurg prekryje povrch oka špeciálnou kontaktnou šošovkou, ktorá oko chráni po dobu prvých dní hojenia.

Pooperačný priebeh a starostlivosť

Obnova zraku na úroveň dobrého videnia po LASEK obvykle trvá niekoľko dní. Pacient vidí už niekoľko minút po operácii, ale obraz je zahmlený. K dobrému videniu je nutná obnova vrchnej epiteliálnej vrstvy. Epitel sa prihojí a regeneruje v priebehu troch až štyroch dní. Hladký a lesklý povrch oka po štyroch dňoch opäť umožňuje čisté videnie.

Možné pooperačné komplikácie po operácii

Väčšina ľudí pociťuje v prvých dňoch po LASEK určité problémy spojené s hojením povrchu oka. Patrí medzi nich slzenie, začervenanie oka a väčší či menší pocit rezania a pálenia očí. Malé percento pacientov udáva vyslovenú bolesť očí v priebehu prvého pooperačného dňa. V priebehu prvých dní po LASEK podávame antibiotické kvapky a kvapky priaznivo ovplyvňujúce hojenie. Zraková rehabilitácia je dlhšia a pooperačné problémy sú u LASEK väčšie než u LASIK. Problémy sú častejšie a väčšie u ľudí s širokou zorničkou.

K úplnej stabilizácii zraku dochádza väčšinou v priebehu druhého až štvrtého mesiaca po LASEK. Počas tejto doby sú aplikované kvapky napomáhajúce priaznivej prestavbe rohovkového tkaniva. U väčšiny pacientov je možné docieliť uspokojivého výsledku jedným zákrokom. U niektorých pacientov je možné výsledné videnie doladiť doplňujúcim zákrokom. Po čase stanovenom lekárom je možné urobiť doplňujúci LASEK alebo využiť inú techniku refrakčnej chirurgie.

Odporúčané weby