V problematike ochrany životného prostredia majú podstatný význam medzinárodné environmentálne mimovládne organizácie, ktorých potenciál spočíva predovšetkým v šírke pôsobenia, finančnej nezávislosti, iniciatívnych ľudských zdrojoch a možnosti spolupráce s inými uznávanými inštitúciami. Pri vhodnej koordinácií s miestnymi samosprávami a občianskymi združeniami majú pre rozvoj regiónu veľký význam a takéto projekty často vykazujú veľmi dobré výsledky.

Príkladom z rumunskej divočiny je Karpatský program pre veľké šelmy (CLCP), ktorý je modelovým projektom Iniciatívy pre karpatský ekoregión (CEI). CEI je medzinárodnou iniciatívou, ktorej cieľom je chrániť prírodu Karpát a zároveň podporovať miestnu ekonomiku a kultúru v prospech miestnych ľudí. Túto víziu sa snaží premeniť na skutočnosť 50 organizácií zo siedmych krajín za pomoci WWF.

CLCP ako modelový projekt sa zameriava na územie o rozlohe 2000 km2, ktorého jadrom je NP Piatra Craiului, najvyšší a najdlhší súvislý vápencový hrebeň v Rumunsku. Základom projektu je ukázať obojstranne výhodné súžitie ľudí s veľkými šelmami (medveď hnedý, vlk a rys ostrovid) a zapojenie miestnych komunít do ochrany týchto dravcov a ich prirodzeného prostredia. Na miestnej úrovni projekt podporuje rozvoj tejto oblasti prevažne s pomocou ekoturistiky spojenou s ochranou rozsiahlych území lesov a lúk. Na národnej úrovni sa projekt snaží napraviť reputáciu šeliem u politikov a úradníkov, ako aj medzi širokou verejnosťou. Preto spolupracuje s rôznymi partnermi: od obcí, škôl a turistických asociácií až po štátne akademické inštitúcie a ministerstvá. Na tento účel bola založená miestna mimovládna organizácia Fundatia Carpati.
Ekonomický prínos pre ekonomiku v Piatra Craiului sa očakáva zavedením pestrej ponuky ekoturistických programov. Ekoturistický program „Vlky, medvede a rysy Transylvánie“ od svojho počiatku roku 1997 napríklad priviedol to tejto oblasti okolo tisíc ľudí. Vďaka spolupráci medzi západnými cestovnými kanceláriami a miestnymi službami majú turisti šancu zažiť pravé karpatské dobrodružstvo – stopovať medvede či vlky, na vlastnej koži spoznávať miestnu faunu a flóru, ale aj bohatú kultúru juhovýchodnej Transylvánie s pomocou miestnych sprievodcov. Návštevníci pešky alebo v sedle objavujú nádhernú, ale pomerne neznámu oblasť v okolí Piatra Craiului, prechádzajú lesmi a roklinami, alpínskymi lúkami a navštevujú unikátne horské osady (www.clcp.ro).

Odporúčané weby