Jedným z inštitucionálnych predpokladov ochrany kultúrno-historických a prírodných hodnôt, ale aj znakom ich výnimočného postavenia v celosvetovom meradle, je nepochybne štatút Svetového dedičstva pod záštitou UNESCO. Množstvo udelených štatútov objektom v Rumunsku je dôkazom kultúrneho bohatstva tejto krajiny, ktoré treba chrániť (www.unesco.org). Maľované kláštory v Moldavsku z 15. a 16. storočia plné farebných fresiek sú majstrovskými dielami byzantského umenia.

Týchto sedem kláštorov (Putna, Sucevita, moldovita, Humor, Neamt, Agapia a Varatec) je jedinečných vďaka zachovalým nástenným maľbám, ktoré popri dekoračnej funkcií zobrazujú rôzne náboženské príbehy. Ich dokonalá stavba, elegantná silueta a harmonické farby dokonalo splývajú s okolitou krajinou plnou lesov a lúk. Dácke pevnosti Orastejských vrchov pochádzajú z 1. storočia pred Kristom. Sú jedinečné miešaním vojenských a náboženských architektonických vplyvov z neskorej doby železnej a z antiky. Šesť obranných pevností ako jadro Dáckeho kráľovstva bolo dobytých Rimanmi v 2. storočí. Ich rozsiahle a dobre zachované pozostatky stojace v dramatickom prírodnom prostredí pripomínajú časy silnej a inovatívnej civilizácie.

Historické centrum Sighisoary je nielen rodiskom krutovládcu Vlada Tepesa. Sighisoara založená saskými remeselníkmi a obchodníkmi, je tajuplnou ukážkou malého opevneného mesta stredoveku na rozhraní latinskej kultúry strednej Európy a byzantsko-ortodoxnej kultúry juhovýchodnej Európy. Je pozostatkom zanikajúcej kultúry Sasov, ktorá existovala 850 rokov a zachová sa zrejme len v architektonických a mestských pamiatkach. Zachovanie tohto unikátu je však ohrozené neustálou emigráciou nemeckého mestského obyvateľstva.

Kláštor v Horezu založený v roku 1690 princom Konštantínom Brancovanom Valašským je vrcholným dielom „brancovanského“ štýlu, presláveného svojou architektonickou čistotou a rovnováhou, zmyslom pre detail, sakrálnymi obrazmi a dokonalým sochárskym umením. V 18. storočí tu bola založená škola nástenného maliarstva a maľovania ikon, ktorá sa preslávila po celom Balkáne. Dediny s opevnenými kostolmi v Transylvánií sú živou ukážkou kultúrnej krajiny južnej Transylvánie.

Sedem saxonských dedín (Darjiu, Viscri, Saschiz, Biertan, Valea Viilor, Calnic a Prejmer) sú charakteristické špecifickým systémom využitia pôdy, sídelnou štruktúrou a usporiadanie rodinných fariem, ktoré sa zachovali od stredoveku. Dedinám dominujú mohutné opevnené kostoly z 13. až 16. storočia.
Drevené kostoly v Maramureši sú ukážkou vplyvu architektonických vplyvov z rôznych oblastí a rôznych období. Pravoslávne náboženské tradície sú výrazne inšpirované a doplnené gotikou. Stavby sú typické úzkymi, vysokými drevenými hodinovými vežami západnej strane kostola. Predstavujú ukážku ľudovej architektúry a kultúrnej krajiny tohto hornatého územia severného Rumunska. Nájdeme ich v deviatich dedinách – Rogoz, Calinesti, Desesti, Surdesti, Plopis, Budesti, Barsana, Poienile Izei a Ieud.

Dunajská delta je jediným rumunským unikátom v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Je najväčšou a najlepšie zachovanou deltou v Európe. V nespočetných mŕtvych ramenách, jazerách a močiaroch žije viac ako 300 druhov vtáctva a 45 druhov sladkovodných rýb.

Odporúčané weby