Rieka Dunaj – prastará rieka poznačená najstaršími kultúrami, pretekajúca naprieč ôsmymi krajinami Európy, od Nemecka až po Ukrajinu. Jej mnohotvárnosť vplýva na životné podmienky blízkeho i ďalekého okolia.

Svojou mohutnosťou a dĺžkou patrí Dunaj medzi najväčšie rieky Európy. Tok tejto rieky je divoký a ukazuje svoju silu najmä počas povodní. Zároveň je zdrojom obživy pre tisíce ľudí.

Preteká mnohými európskymi (aj hlavnými) mestami i dedinkami či takmer neporušenou prírodou a prírodnými rezerváciami, lemovaný pásom lužných lesov. Ich čarovnú atmosféru dotvárajú vyvrátené kmene stromov, pospletané popínavými rastlinami.

V širokých zákrutách sa vinie rozsiahlou krajinou. Mŕtve a slepé ramená vytvárajú zátoky a ostrovčeky s bujnou vegetáciou. Nad vodou poletujú kŕdle vtákov, čajok a divých kačíc. Toto miesto bolo kedysi rajom pre ryby a bocianov, dnes sa ním stáva čoraz menej, spolu so vzrastajúcim znečistením (nielen) tejto rieky.

Okrem vtákov žije v blízkych lesoch mnoho iných zvierat – zajace, svište, kuny, ktoré tu hľadajú útočisko, zdroj obživy a kúsok miesta pre svoj život.

Návštevníkom, plaviacim sa dunajskou krajinou, sa naskytá krásna panoráma. Tok lemujú nielen moderné veľkomestá ale i starobylé hrady, zámky, kaštiele. V dávnej minulosti vytváral spoločne s hradbami dokonalý obranný systém mesta.

V čase sťahovania národov sa Dunaj farbil krvou navzájom sa napádajúcich bojovníkov, dnes je skôr symbolom spolupráce, akýmsi spojivom ôsmych európskych štátov. Už odpradávna je táto rieka tepnou mnohých obchodných ciest a dodnes slúži ako dopravný uzol medzi východom a západom Európy. Vody Dunaja brázdia športové, výletné vyhliadkové a nákladné lode.

Dunaj sa čoraz viac poddáva vôli človeka, ktorý mení jej vzhľad, výzor i účel. Dravé a nevyspytateľné dunajské vody však ani civilizovaný človek pomocou najmodernejšej techniky ešte celkom neskrotil. Rozvodnený tok ešte stále mnohokrát zapríčiňuje plač a slzy na mnohých zaplavených miestach.

Dunaj je rieka objavujúca sa vo veršoch básnikov i v ľudových piesňach. Pohľad na očarujúci odraz svetiel veľkomesta v hladine Dunaja, prechádzka večerným nábrežím alebo posedenie pod košatými korunami stromov prináša zvláštny a jedinečný ostrov pokoja.

Odporúčané weby