Aj športovo turistický cestovný ruch sa často len málokedy vyskytuje v svojej čistej forme a je poskytovaný ako package spolu so stravovacími, ubytovacími poprípade regeneračnými službami. Avšak športové služby sa stávajú tou hlavnou zložkou package, pre ktorú sa účastníci rozhodli pre danú formu cestovného ruchu.

Športovo-turistický cestovný ruch sa orientuje na uspokojenie potrieb športového vyžitia prostredníctvom (Novacká, Ľ.: Cestovný ruch a jeho kategórie. in: kolektív 2001, s. 227):
• aktívnej účasti (lyžovanie, splavovanie riek, surfovanie, paraglaiding, lietanie na balóne alebo rogalo, jazda na koni, horolezectvo, cykloturistika, pešia turistika a pod.)
Väčšina uvedených športov predstavuje možnosť návratu k prírode. Tieto ekologicky vhodné aktivity sú typickými motívmi "zeleného" tzv. mäkkého (soft) cestovného ruchu;
• pasívnej účasti klienta (návšteva športového podujatia)

Odporúčané weby