Čoraz viac ľudí trávi svoj voľný čas športovaním na najrôznejších úrovniach od čisto rekreačných až po vrcholové. Taktiež sa zvyšuje počet skutočne profesionálnych športovcov. Na všetkýh úrovniach sa zvyšuje fyzické ako aj psychické zaťaženie. Pri honbe za prekonaním rekordov a súperov sa zlepšujú a zintenzívňujú tréningové metódy, ktoré kladú väčšie nároky na dobrú kondíciu a dokonalý stav celého organizmu.

Nie každý je však obdarený vlastnosťami, ktoré pomôžu zvládnuť úskalia jednotlivých športových disciplín a mnohí sa kvôli svojim fyzickým danostiam nemôžu niektorým športovým disciplínam venovať. Jedným z najčastejších problémov, ktorý obmedzuje množstvo ľudí pri ich aktivitách je refrakčná porucha oka. Len výnimočne sú však refrakčné vady a zmeny postihujúce najmä sietnicu také závažné, že úplne bránia venovať sa športu.

Prčo sú vhodné kontaktné šošovky na šport?

Spravidla sú športovci obmedzení pri športe korekciou svojej refrakčnej vady okuliarmi, ktoré vadia predovšetkým mechanicky. Okuliare môžu znemožniť aktívnu činnosť v niektorých športových disciplínach, i keď má ich nositeľ dobré dispozície na šport. Predovšetkým pri kolektívnych a kontaktných športoch je takmer nemožné používať okuliare. Tie nielenže obmedzujú zorné pole svojimi rámami a veľkosťou skla, ale aj jednoduchými fyzikálnymi vlastnosťami šošovky, ktorá nemá už v periférii taký kvalitný obraz ako v centrálnej oblasti. Takisto môžu byť svojou konštrukciou nebezpečné a pri športe sa môžu stať príčinou vážnych poranení oka a tváre svojho nositeľa a ďalších osôb.

Najideálnejším riešením pre všetkých športovcov od rekreačných až po vrcholových, ktorí trpia nejakou refrakčnou vadou, sú kontaktné šošovky.

Kontaktné šošovky sú už celé desaťročia bežne používanou korekčnou pomôckou. Ich významné rozšírenie po celom svete začalo v šesťdesiatych rokoch objavom mäkkých kontaktných šošoviek českým vedcom profesorom Wichterlem. Odvtedy už došlo k ďalšiemu pokroku, a hoci väčšina výrobcov používa materiály, ktoré sú veľmi blízke alebo priamo odvodené od pôvodného HEMA materiálu, kvalitatívny skok je veľmi markantný.

Odporúčané weby