Jednoznačne najlepším spôsobom ako sa pacienti môžu vyhnúť infekcii oka je správne dodržiavanie zásad týkajúcich sa starostlivosti o kontaktné šošovky, ktoré predpisuje očný lekár. Znížiť riziko infekcie môže predovšetkým “natieranie a namáčanie” kontaktných šošoviek v procese čistenia, obmedzený kontakt s vodou počas noseniˇa kontaktných šošoviek a pravidelná výmena púzdra na kontakné šošovky.

Pred manipuláciou s kontaktnými šošovkami si umyte ruky mydlom a vodou, potom si ich opláchnite a osušte hladkým uterákom. Minimalizujte možnosť kontaktu s vodou, skôr ako pôjdete plávať alebo si doprajete horúci kúpeľ si šošovky vyberte.

Kontaktné šošovky by sa nemali oplachovať vodou (z vodovodu/sterilnou) ani v nej byť uskladnené. Kontaktné šošovky si nevkladajte do úst v snahe zvlhčiť ich. Sliny nie sú sterilný roztok. Na dezinfekciu kontaktných šošoviek nepoužívajte fyziologický roztok ani zvlhčujúce kvapky. Nepatria medzi účinné ani overené dezinfekčné prostriedky.

Noste a vymieňajte si kontaktné šošovky podľa rozvrhu, ktorý vám predpísal váš očný lekár. Riadte sa podrobnými pokynmi čistenia a uskladnenia kontaktných šošoviek, ktoré odporúča váš očný lekár a výrobca roztoku.

Počas čistenia umývajte kontaktné šošovky prstami a skôr ako ich namočíte, opláchnite ich roztokom. Táto metóda “umývania a oplachovania” je podľa niektorých odborníkov považovaná za nadradený spôsob čistenia, dokonca aj keď roztok, ktorý používate sa priamo nevtiera.

Puzdro na kontaktné šošovky opláchnite čerstvým roztokom - nie vodou. Potom nechajte prázdne puzdro otvorené, aby sa na vzduchu voľne vysušilo. Puzdro na kontaktné šošovky udržujte čisté a pravidelne ho vymieňajte, aspoň každé tri mesiace. Púzdro môže byť zdrojom nákazy a infekcie. Prasknuté alebo poškodené púzdra na kontaktné šošovky nepoužívajte.

Ak máte šošovky uložené v púzdre dlhšiu dobu, nahliadnite do návodu na použítie kontaktných šošoviek alebo roztoku, aby ste zistitli či je opätovná dezinfekcia pred použitím vhodná. V žiadnom prípade by ste však šošovky nemali nosiť, ak ste ich mali uskladnené 30 a viac dní bez opätovnej dezinfekcie.

Niektorí odborníci odporúčajú používať jednodňové kontaktné šošovky, najmä ak používate šošovky sporadicky

S roztokom na kontaktné šošovky zaobchádzajte starostlivo. Nepoužívajte už použítý starý roztok ani “nenavršujte” roztok v púzdre na šošovky. Roztok na kontaktné šošovky neprenášajte v menších cestovných nádobách. Môže to mať vplyv na sterilitu roztoku, čo môže viesť k očnej infekcii. Nedovoľte, aby sa vrchná časť flaše s roztokom dostala do kontaktu s iným povrchom. V prípade, že fľašu s roztokom práve nepoužívate, majte ju pevne uzatvorenú.

Odporúčané weby