Aby nositeľ kontaktných šošoviek pociťoval patričný komfort pri ich nosení je veľmi dôležité, aby dodržiaval niektoré zásady správnej starostlivosti o ne. Starostlivosť o kontaktné šošovky sa vďaka špeciálnym roztokom na kontaktné šošovky stáva čoraz jednoduchšou. Použitie „all in one" roztokov túto procedúru skracuje na minimum. Bez ohľadu na to je však dôležité, aby ste starostlivosť o vaše šošovky vykonávali naozaj svedomito, predsa len, ide o vaše oči.

Počas nosenia kontaktných šošoviek, sa na ich povrchu usadzujú rôzne nečistoty. Okrem nečistôt z vonkajšieho prostredia, sú to i proteíny a lipidy obsiahnuté v slzách. Tieto látky sú príčinou zníženého komfortu a navyše môžu vaše oči dráždiť a spôsobovať nepríjemné pocity vašim očiam. Tieto látky môžu byť dokonca príčinou rôznych infekcií a zápalov oka.

Väčšina systémov starostlivosti o kontaktné šošovky zahŕňa produkty pre šesť funkcií. Existujú však systémy, ktoré tieto produkty kombinujú do jedného produktu – roztoku. Dôležitosť jednotlivých funkcií je závislá od samotného spôsobu nosenia, vašich očiach a typu kontaktných šošoviek. Napríklad v prípade jednodňových kontaktných šošoviek starostlivosť o ne úplne odpadá.

Medzi funkcie starostlivosti o šošovky je azda najdôležitejšia ich dezinfekcia. Dezinfekcia kontaktnej šošovky spôsobí likvidáciu mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú na povrchu šošovky. Ďalším nevyhnutným krokom je každodenné čistenie kontaktnej šošovky, pri ktorej sa odstraňujú rôzne typy nečistôt. Prítomnosť nečistôt môže zabrániť dezinfekčnému roztoku, aby efektívne zlikvidoval všetky prítomné baktérie.

Oplachovanie a uchovávanie kontaktných šošoviek je veľmi dôležité. Na to nám skvelo poslúži fyziologický roztok. Mnoho systémov starostlivosti túto funkciu kombinuje spolu s dezinfekčným roztokom. Na odstraňovanie proteínových depozít slúžia proteínové tablety, ktoré v súčasnosti sú nahradzované all in one roztokmi. Proteínové čistenie nie je všeobecne vyžadované. Posledným možným úkonom je neutralizácia, ktorá je však nutná len v prípade využitia peroxidového roztoku.

Odporúčané weby