Pri zrakových chybách každý hľadá pomôcky, ktoré nám pomôžu nielen chybu eliminovať, ale aj aby sa človek s nimi cítil dobre a pohodlne. Nie každý sa však dokáže stotožniť s nosením okuliarov, poprípade mu na niektoré aktivity vôbec nevyhovujú. Práve pre ľudí, ktorí sa chcú cítiť komfortne a to vo všetkých situáciách, sú určené pre korekciu zraku kontaktné šošovky.

Okuliare môžu vadiť pri rôznych činnostiach ako je športovanie, rôzne spoločenské akcie, turistika či tanec. S kontaktnými šošovkami môžete vykonávať bez problémov akúkoľvek činnosť. Budete sa cítiť slobodne a pohodlne, to všetko však len v prípade, že bude zvolená vhodná kontaktná šošovka práve pre vaše oči a budú dodržané všetky pravidlá a zásady nosenia a používania kontaktných šošoviek.

Keď bola absolvovaná odborná aplikácia kontaktných šošoviek, vybratý vhodný typ, pacient bol zaučený ako manipulovať so šošovkami a bol taktiež oboznámený s tým, ako šošovky používať a starať sa o ne, pravdepodobne si ich aj zakúpil. Aby bolo nosenie kontaktných šošoviek bezpečné a bezproblémové je potrebné dodržať niekoľko pravidiel.

Dodržiavanie hygieny a starostlivosť je zo všetkého najdôležitejšie. Umytie rúk pred každým nasadením a vybratím, v prípade šošoviek na dlhšiu dobu nosenia (dvojtýždňové, mesačné a ďalšie) uchovávať v čistom obale, pravidelne vymieňať roztok, do oka vkladať vždy čistú kontaktnú šošovku. Pri nedodržaní vyššie uvedených hygienických zásad je veľké riziko vzniku komplikácií, ktoré môžu vážne ovplyvniť zrak do konca života.

Nenosiť kontaktné šošovky dlhšiu dobu, než na akú sú určené je taktiež skutočne dobre dodržiavať. Kontaktná šošovka starne a keď ju budete používať dlhšie ako by ste mali, stráca svoje vlastnosti a pre oko sa stáva nebezpečnou.

Pravidelné kontroly sú taktiež veľmi dôležité. Pri týchto kontrolách je možné včas odhaliť, či nosenie šošoviek nespôsobuje nejaké komplikácie, ktoré síce pacient nemusí aktuálne pociťovať, ale do budúcna môžu spôsobiť vážne problémy.  

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s očami, aj keď nemusí súvisieť s nosením kontaktných šošoviek je na mieste navštíviť očného špecialistu, aby sa predišlo niečomu vážnejšiemu.

Na záver si je ešte potrebné uvedomiť, že kontaktné šošovky nie sú náhrada okuliarov, ale skôr ich doplnok, takže ak ste začali s nosením šošoviek, tak okuliare určite nevyhadzujte. Určite nastanú situácie, kedy by kontaktná šošovka do oka ísť nemala a taktiež je dobré, aby si vaše oči od nasadených kontaktných šošoviek občas oddýchli.

Odporúčané weby