Úlohou roztokov, ktoré sú určené pre kontaktné šošovky je dezinfikovať, vyčistiť a zamedziť prílišnému usadzovaniu bielkovín a tukových čiastočiek. Tie často znižujú pohodlie a kvalitu videnia pri nosení kontaktných šošoviek. Pri dezinfekcii roztokom na kontaktné šošovky sa tiež ničia mikróby a baktérie, ktoré môžu spôsobiť infekciu očí.

V súčasnosti možno dostať kúpiť veľké množstvo a rôzne druhy roztokov, ktoré sú určené pre rôzne typy kontaktných šošoviek. Najčastejšie sú používané takzvané „all in one" roztoky na kontaktné šošovky, čiže roztoky, ktoré majú, resp. plnia všetky potrebné funkcie na udržanie kontaktných šošoviek v čistote. Vďaka tomu tak svojmu majiteľovi môžu za minimum času zabezpečiť dostatočné pohodlie pri nosení šošoviek.

Špecifickým typom „all in one" roztokov pre kontaktné šošovky sú peroxidové roztoky. Neobsahujú žiadne konzervačné látky a kontaktné šošovky aj po ošetrení týmto roztokom sú vhodné i pre veľmi citlivé oči. Preto je tento typ roztokov na šošovky zo zdravotného hľadiska najlepší.

Pokiaľ roztoky používate pravidelne, odporúča sa roztoky pre kontaktné šošovky striedať, aby nevznikla alergická reakcia na niektorú zo zložiek roztoku. Tiež je dobré, aby kontaktná šošovka ostala v uzatvorenom puzdre asi 6-8 hodín, aby čistiaca reakcia bola dokončená a celý roztok bol zneutralizovaný.

Pred použitím nového roztoku na kontaktné šošovky, je nutné skontrolovať, či bol správne uzatvorený. Pokiaľ bol roztok čo i len trochu otvorený pred tým ako ho začnete používať, mohlo by to, kvôli porušeniu sterility spôsobiť nepríjemnosti. Roztoky na šošovky majú totiž po otvorení relatívne krátku expiračnú dobu (približne 3-6 mesiacov) a nie je dobré ich používať po vypršaní tejto lehoty.

Odporúčané weby