Chladná klimamorfogenetická oblasť: Rozhodujúcim klimatickým faktorom je mráz, a teda je hlavným morfogenetickým činiteľom. V tejto oblasti pôsobia vo vyšších geografických šírkach hlavne glaciálne procesy. Vyskytujú sa tu pevninské i horské ľadovce. V nižších geografických šírkach pôsobia niválne procesy, glacifluviálne procesy (rozplavovanie morén a tvorba kuželov a terás) a aj kryogénne alebo periglaciálne procesy, hlavne mrazové zvetrávanie, geliturbácia, soliflukcia. Zamŕzanie a rozmŕzanie permafrostu má v tejto oblasti veľký význam. Eolická činnosť má menší význam.

Zalesnená mierna klimamorfogenetická oblasť: Táto oblasť sa nachádza medzi tundrami a púšťami a zeberajú ju lesné spoločenstvá. Geomorfologické procesy v tejto oblastia pôsobia pomaly. V prímorskej zóne pôsobia ronové procesy a chemické zvetrávanie, ktoré iba mierne prevažuje. Chemické zvetrávanie sa tu nemôže dobre uplatniť kvôli iba priemerným teplotám. V kontinentálnej zóne pri roztápaní snehu dochádza k ronovým procesom (plošný splach, výmole). Cemické zvetrávanie tu má veľmi malé uplatnenie. Na strmých svahoch je výskyt gravitačných procesov. V subtropickej zóne pôsobia zosuvy a ronové procesy. Vo všetkých troch zónach pôsobia aj eolické procesy a v zime periglaciálne procesy. Na túto oblasť mali veľký vplyv klimatické pomery, ktoré tu prebiehali v minulosti a taktiež aj zásahy človeka a jeho pretváranie krajiny.

Suchá arídna klimamorfogenetická oblasť: Ronové procesy sa vyskytujú iba po náhlych príležitostných zrážkach, vytvárajú výmoly a trvajú veľmi krátko. V oblasti stepí prebiehajú ronové procesy (plošný splach, výmole). Napomáha tomu aj kultivácia. V polopúštnych oblastiach ronové procesy vo vysočinách vytvárajú kaňony. V arídnych oblastiach majú najväčší význam eolické procesy. V piesočnatých púšťach vznikajú duny a presypy a v kamenných púštiach pôsobí korázia a atrícia apôsobí tu taktiež aj mechanické zvetrávanie (horúce dni, veľmi chladné noci). V suchých údoliach nazývaných vádí tečie príležitostne voda.

Humídna tropická klimamorfogenetická oblasť: V oblasti sahelu sa na alúviách prejavuje eolická činnosť, ronová erózia nemá veľký význam. V tropických savanách dochádza k plošnému splachu a k stružkovej erózii. Chemické zvetrávanie nedosahuje až takú intenzitu ako v dažďovom pralese. V dažďovom lese dominuje chemické zvetrávanie. Vyskytuje sa tu aj plošný splach a zosuvy pôdy.

Odporúčané weby