História nemrznúcich zmesí nie je taká bohatá ako história iných priemyselných výrobkov či potravín, ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu. Dátum, kedy bola vyrobená prvá nemrznúca zmes, sa v literatúrach presne neuvádza, môžeme však predpokladať, že úzko súvisí s rokmi, kedy sa vyrobil etylénglykol, denaturovaný lieh a automobil.

Francúzsky chemik Charles-Adolphe Wurtz ako prvý vyrobil etylénglykol v roku 1859 z etylénglykoldiacetátu  cez saponifikáciu hydroxidom draselným a v roku 1860 hydratáciou  etylénoxidu. Pred prvou svetovou vojnou sa etylénglykol nevyrábal ani nepoužíval. Až potom ho v Nemecku začali syntetizovať z etyléndichloridu a používať ako náhradu za glycerol do výbušnín.

Etylénglykol začali vyrábať  v Spojených štátoch amerických roku 1917 z etylénglykolchlorohydrátu. Prvá veľká továreň na výrobu etylénglykolu vyrástla v roku 1925 v Južnom Charlestone, štát  Západná Virgínia a založila ju Carbide and Carbon Chemicals Corporation (teraz Union Carbide Corporation). Od roku 1929 používajú etylénglykol takmer všetci výrobcovia dynamitu. A rovnako je neoddeliteľnou súčasťou pre výrobu nemrznúcich zmesí. V priemysle  sa  začal vyrábať v roku 1937. Čo je prvý dôkaz toho, že druhá polovica 19.storočia bude aj obdobím prípravy prvej nemrznúcej zmesi.

Druhým dôkazom je fakt, že denaturovaný lieh sa začal vyrábať v 19. storočí.

Za tretí dôkaz môžeme považovať rozvoj motorov a automobilov. Prvé automobily obsahovali motor, ktorý bol chladený vzduchom. Neskôr využívané kvapalinové chladenie využívalo kvapalinu, ktorou bola voda, ktorá však v zimných obdobiach zamŕzala a bolo ju potrebné vypúšťať. To si nevyhnutne vyžiadalo vznik novej chemickej zmesi, nemrznúcej zmesi.

Prvý samochodný voz poháňaný parným strojom a pohybujúci sa rýchlosťou 1,1 m.s-1 zostrojil v roku 1769 Francúz Joseph Cugnot. V roku 1815 predviedol u nás ľahký parný voz Josef Božek. Prvý spaľovací motor na svietiplyn na princípe parných strojov zostrojil v roku 1860 Francúz Lenoir. Nemec August Mikuláš Otto zdokonalil v roku 1876 plynový motor zavedením kompresie podľa prv objaveného štvortaktného pracovného obehu (v roku 1862 ho patentoval francúzsky inžinier Beau de Rochas). Jeho krajan Gottlieb Daimler postavil v roku 1883 prvý rýchlobežný benzínový motor s počtom otáčok 15 s-1 a použil ho na konštrukciu dreveného motocykla. Karl Benz skonštruoval v roku 1886 prvý trojkolesový automobil s ležatým benzínovým motorom. Rudolf Diesel zostrojil v roku 1893 vznetový motor, ktorý zapaľoval palivo kompresným teplom. Bezventilový dvojtaktný motor s prepúšťacími a výfukovými kanálmi ovládanými piestom skonštruoval v roku 1890 Angličan Day.

Dnes je mnoho podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou nemrznúcich zmesí, ako napríklad OMV, Velvana, a. s. Velvary, Slovnaft, Texaco a pod. Trh je bohatý na rôzne druhy nemrznúcich zmesí, z ktorých si môže spotrebiteľ vybrať na základe vlastného rozhodnutia.

Použitá literatúra:

  • BUREŠ, O. a kol.: Traktory a automobily, Bratislava: Príroda, 417 s. ISBN 64-004-81
  • Etylénglykol [cit. 2010-02-01]. Dostupné na internete: http://translate.google.sk/ translate?hl=sk&sl=en&tl=sk&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthylene_glycol&anno=2
  • Denaturovaný lieh [cit. 2010-01-02]. dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/ wiki/ Denaturovan%C3% BD_lieh
  • Ivana Farbiaková: Porovnanie parametrov určujúcich kvalitu nemrznúcich zmesí dostupných na domácom trhu, Trnavská univerzita v Trnave

Odporúčané weby