Strojársky a elektrotechnický piemysel zaraďujeme do sekundárneho sektoru hospodárstva. Je jedným z najdôležitejších odvetví priemyslu, najmä v našej krajine. Slovensko sa podľa môjoho názoru ešte stále nachádza v industriálnej fáze vývoja, kedy sa jeho výroba a zamestnanosť ešte stále orientuje na sekundárny sektor a najmä na priemyselnú výrobu.

Strojársku výrobu, výrobu dopravných prostriedkov a elektrotechnickú výrobu zaraďujeme v rámci štruktúry OKEČ do Odvetvia priemyslu - Investičné statky. V roku 2001 v strojárstve pracovalo približne 16,3 % ekonomicky aktívych obyvateľov. Podľa iného delenia sú práve tieto odvetvia zaradené do ťažkého priemyslu. 

V najbližšej budúcnosti očakávame nárast voľných pracovných miest ako aj pacovníkov v strojárskom a elektrotechnickom priemysle, predovšetkým v dopravnom strojársve a elektrotechnike s ním súvisiacej, kôli výstavbe nového závodu kórejskej automobilky KIA.

Slovensko je aj navonok reprezentované súčasnými politkmi ako krajina automobilovej výroby, už aj vďaka existujúcemu závodu Volkswagen v Bratislave.

Dôležitými pozitívami Slovenska voči ostatným krajinám je že zahraničné firmy presúvajú výrobu do oblastí s nižšími výrobnými nákladmi a Slovensko má okrem toho aj lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu na rôznych úrovniach vo výrobe aj výskume a vývoji, tradíciu týchto druhov odvetví, dynamicky sa rozvíjajúci automobilový prieysel, ktorý láka aj elektrotechnické firmy a štátnu podporu.

Práve vstup zahraničných investorov na náš trh našim podnikom priniesol niekoľko výhod okrem kapitálu ako prístup na zahraničné trhy, nové technológie a kno-how. V roku 2005 investovali zahraniční investori v elektrotech nickom priemysle na SR 11 mld.Sk a od r.1999 má stále rastúcu tendenciu, výrazne od r. 2003.Preto sa produkcia slovenských podnikov už neumiestňuje len na našom trhu ale aj exportujeme do zahraničia.

No v elektrotechnickom priemysle je stále saldo zahraničného obchodu záporné, aj keď sa medzi rokmi 2003-2004 dovoz stabilizoval, kým vývoz rástol, no stále nedosiahol jeho hranicu. Rovnako sa zvyšuje aj počet pracovníkov v priemysle od r. 1999 sa zvýšil asi o 10 000.

Celkovo odvetvia strojárskej a elektrotechnickej výroby vytvárajú pomerne veľkú časť pridanej hodnoy spracovateľského priemyslu - viac ako 10% aj keď sú orientované zväčša na montážne činnosti.
V elektrotechnickom priemysle bola v roku 2003 najvýznamnejšia výroba rádiových, televíznych a spojovacích zariadení, no v roku 2004 ju už prevýšila výroba elektrických strojov a prístrojov.

Ale všetko po poriadku. Na lokalizáciu priemyslu má najväčší vplyv voľná, lacná a kvalifikovaná pracovná sila, miesto odbytu a zdroje surovín. Dôležité je i vyhovujúce dopravné prepojenie s odbytišťom. Pôjdem najskôr po jednotkách NUTS II. a v rámci nich sa zameriam na NUTS III. a jednotlivé mestá.

Západné Slovensko

Západné Slovensko je v súčasnosti najrozvinutejšou oblasťou Slovenska, predovšetkým kôli výrobe dopravných prostriedkov a veľkým automobilovým podnikom, na ktoré nadväzuje elektrotechnická výroba. Najvýznamnejšie sú :

 • Bratislava
  • automobilové závody Volkswagen
  • Bratislavské automobilové závody
  • výroba transformátorov a elektrotechnických zariadení
  • Siemens Slovakia: výroba telekomunikačnej techniky
 • Trnava: automobilové závody PSA Peugeot Citroën, Sony Slovakia s.r.o.
 • Komárno: lodenice
 • Kolárovo: výroba motocyklov
 • Galanta: Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
 • Hurbanovo: výroba obrábacích strojov
 • Nové Zámky: - výroba svietidiel Osram Slovakia a.s.
 • Zlaté Moravce: výroba chladničiek Calex
 • Malacky: priemyelný park Záhorie
 • Trenčín: Leoni Autokabel Slowakia s.r.o.
 • Nová Dubnica: - Leoni Slowakia s.r.o.
 • Topoľčany: elektrotechnický závod SEWS Slovakia s.r.o.
 • Dunajská Streda: výroba eskalátorov

Ďalej strojárska výroba prevláda ešte v: Nových Zámkoch, Šuranoch, Šali, Nitre, Zlatých Moravciach, Topoľčanoch, okolí Bratislavy ako Senec a Modra, ale aj na Záhorí: Malacky, Gbely, Holíč, Myjavači Považí : Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica.

V Brezovej pod Bradlom a Považskej Bystrici nájdeme závody ťažkého strojárstva, kým v Dubnici nad Váhom sú už v konkurze.

Elektrotechnická výroba prevláda v: Dunajskej Strede, Nitre, Topoľčanoch, Piešťanoch, Starej Turej a Novej Dubnici. Veľký podiel je aj v Trenčíne.

Stredné Slovensko

Stredné Slovensko je charkteristické predovšetkým strojárskym, elektrotechnickým a drevárskym priemyslom. Preto aj strojárstvo najmä v okolí Banskej Bystrice a Zvolena sa zameriava na výrobu strojov pre lesnícky a drevospracujúci priemysel. Ďalej sú tu podniky zamerané na ťažké strojárstvo.

Napriek tomu, že táto oblasť oproti západnému Slovensku sa nešpecializuje v takej veľkej miere na výrobu automobilov, aj tu nájdeme dopravné strojárstvo a v súčasnosti je vo výstabe aj nová kórejská automobilka KIA pri Žiline a s ňou súvisiace elektrotechnické a iné podniky pre automobilové komponenty.

Dopravné strojárstvo: Čadca, Žilina, Vrútky, Hliník nad Hronom, Zvolen so železničnou dopravou, a Veľký Krtíš.

Strojársky priemysel:

 • Kysucké Nové Mesto: kde je INA a KINEX-ZVL, ktoré produkujú valivé ložiská,
 • Martin, Brezno, Detva: ťažké strojárstvo, ťažké strojástvo v súčasnosti upadá a stagnuje, aj závod Omfa v Kriváni pri Detve produkujúci komponenty pre veterné elektrárne a lietadlá prepustil polovicu zamestnancov a plánuje zastaviť výrobu.
 • Námestovo: výroba strojov a elektronických súčiastok
 • Dolný Kubín
 • Liptovský Mikuláš
 • Fiľakovo: výroba elektrických sporákov a kachieľ
 • Iné: Slovenská Ľupča, Hriňová, Žarnovica, Krupina, , Tisovec, Lučenec, Tornaľa.

Elektrotechnický priemysel:

 • Trstená: Matsushita Electronic Componenets s.r.o.
 • OVP Orava s.r.o.
 • Nižná: výroba televízorov a optických zariadení
 • Liptovský Hádok: Alcatel Slovakia a.s.

Východné Slovensko

 • Poprad a jeho Vagónka: opravovne a výroba žel. vagónov, Tatramat-výroba ohrievačov vody,Whirpool- výroba automatických práčok
 • Spišská Stará Ves, Orlov, Strážske a Trebišov: dominuje dopravné strojárstvo a výroba komponentov preň
 • Spišská Nová Ves, Sabinov, Moldava nad Bodvou, Bardejov Sobrance, Trebišov: strojárska výroba
 • Svidník: potravinárske strojárne
 • Snina: strojárne Vihorlat
 • Stropkov: elektrotechnické výrobky (telefóny)
 • Kežmarok, Prešov, Košice: dominuje strojárska a elektrotechnická výroba
 • Krompachy, Snina, Humenné, Michalovce: elektrotechnická výroba

Záver

Ak to zhrnieme, Západnému Slovensku dominuje dopravné strojárstvo, najmä automobilový priemysel.
Až na závod Kia v Žiline, strednému Slovensku dominuje strojárstvo a hlavne ťažké strojárstvo a výroba telekomunikačných a televíznych zariadení

Nakoniec východnému Slovensku dominuje výroba strojov najmä pre potravinársky, spracovateľský priemysel a obrábacia technika a elektrotechnický priemysel.

Odporúčané weby