V súčasnosti sa cestná doprava na Slovensku využíva najmä na prepravu osôb na kratšie vzdialenosti, kde veľmi dôležitú úlohu hrá autobusová doprava.

Pred I. svetovou vojnou bola verejná doprava reprezentovaná osobnou dopravou uskutočňovanou poštou. Po vojne zaznamenala autobusová doprava prudký vzostup. Začína spájať postupne každú obec so svojím administratívnym strediskom a mestom. V roku 1949 vzniklo ČSAD. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 (SAD, súkromná konkurencia).

Celková dĺžka ciest na Slovensku je 17 886 km, z toho doteraz 322,4 km vybudovaných diaľnic. Hustota diaľničnej siete je len 5 km/1000 km². Rozvoj diaľničnej siete výrazne zaostáva za západnou Európou. Diaľničnú infraštruktúru na Slovensku v súčasnej dobe predstavuje úsek:

  • D1 – Bratislava – Košice, pričom najintenzívnejšie sa buduje úsek Sverepec – Žilina. Vďaka vládnej garancii pre investíciu KIA (možno do konca 2006). Považská Bystrica – problém
  • D2 – Břeclav – Bratislava, ktorá bola napojená na diaľničnú sieť Maďarska cez Rajku. Plánovaná a očakávaná je aj diaľnica
  • D4 Bratislava – Viedeň, ktorej výstavba sa spomaľuje najmä kvôli rakúskej strane.
  • D3 v úseku Žilina – Čadca – Skalité – Zwardoň (Poľsko)

Pre stredné Slovensko je potrebné urýchlené dokončenie rýchlostnej komunikácie Bratislava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica, ďalej máme : Trstená – Ružomberok – Banská Bystrica – Šahy spája Baltik s Jadranom (Gdansk – Rijeka). Spávcom ciest na Slovensku je - Slovenská správa ciest.

Odporúčané weby