V Nemecku začali získavať vplyv boľševici, ktorí sľubovali, že ak v Nemecku vypukne revolúcia po ruskom vzore, tak všetky krivdy napravia a naproti nim stáli ultrapravicové sily hitlerovci,ktorí poukazovali na to že Nemecko bolo podvedené a musia sa všetky sily použiť, aby bol nespravodlivý systém nazývaný ako Versaillský mier zničený. Veľmoci sa nepoučili a stále odmietali zľaviť zo svojich požiadaviek voči Nemecku.

Rakúsko sa rozpadlo a chcelo by sa pripojiť k Nemecku, čo mu však Versaillská zmluva zakazovala. Taliansko si po vojne nárokovalo na obrovské územia z bývalého Rakúska a Juhoslávie, ktoré však nedostalo - k moci sa dostal Benito Mussolini, ktorý zase začal burcovať Taliansko do vojny proti nespravodlivosti a k zisku nových území, v roku 1922 sa stalo Taliansko fašistickým štátom.

Rusko tiež odmietalo tento systém, pretože prišlo o územia Fínska, Estónska, Lotyšska, Litvy, územia Bieloruska a Ukrajiny. Čiže išlo o to komu vlastne tento systém vyhovuje a tým bolo Francúzsko, ktoré sa zas snažilo hľadať spojencov a keďže s Ruskom nemohlo počítať našlo ich v Poľsku, Československu, Rumunsku a Juhoslávii a mali držať v šachu Nemecko, Rakúsko a Uhorsko. Problém bol v neznášanlivosti medzi spojencami Francúzska.

Francúzsko neustále slablo a nebolo schopné svoje záväzky plniť čo sa prejavilo v tom, že Nemecko bolo stále aktívnejšie v presadzovaní svojích záujmov, odmietali akékoľvek dohody a k moci sa dostal Hitler, ktorý skúšal čo si môže dovoliť. Napriek tomu že Nemecku bola zakázaná armáda v roku 1935 uzákonil brannú povinnosť, Nemecko muselo mať demilitarizovanú oblasť na západ od Rýna no Hitler tam poslal svoju armádu a nič sa nedialo, a vtedy nemci začali získať sebavedomie.

V roku 1938 pripojenie Rakúska k Nemecku. Prvý prešlap Hitlera nastal, keď porušil to čo sa zaviazal v Mníchovskej dohode, a teda že po získaní pohraničných území v Čechách že bude garantovať nezávislosť zvyšku ale vytvoril protektorát Čechy a Moravu. Hitler sa pustil proti Poľsku no veľmoci dali Poľsku záruky, že ak Hittler zaútočí prídu mu na pomoc a tak Hittler uzavrel dohodu so Stalinom že spoločne zaútočia na Poľsko. Hitler 1.12.1939 zaútočil na Poľsko a to isté očakával aj od Stalina, ktorý sa však rozhodol vyčkať. Európsky systém veľmocí sa ocitol v troskách.

Odporúčané weby