V tom čase boli už všetky krajiny pripravené na vojnu a nepovažovali to za nič tragické, pretože vojna bola len pokračovaním diplomacie. Rakúsko zprvu nereagovalo pretože František Ferdinand nebol moc obľúbený, no na podnet Nemecka sa rozhodlo vyhlásiť vojnu 28.7. začali Rakúšania bombardovať Belehrad. Rusi ktorí boli Srbskými spojencami pohrozili, že ak neprestanú vyhlásia Rakúsku vojnu a začali mobilizáciu, tu reagovali Nemci, ktorí vyhlásili vojnu Rusku a zároveň Francúzsku, a keďže sa chceli vyhnúť vojne na dvoch frontoch, spoliehali sa že porazia Francúzsko skôr ako sa stihne Rusko zmobilizovať no Francúzii boli na Nemcov pripravení a jediná cesta do Francúzska viedla cez Belgicko, ktoré však prechod vojsk nepovolilo, a tak ho Nemci napadli.

Tu sa dovojny zapojili aj garanti Belgicka - Veľká Británia. Taliansko vyhlásilo neutralitu a rozhodli sa počkať, ako to dopadne a chceli sa pridať k víťaznej strane. Vojna sa predĺžila a vojská sa začali zakopávať na východe a západe. V 15 roku sa rozbehol boj o to ku komu sa pridá Taliansko, ktoré sa po prisľúbení území Rakúska pridalo na stranu Dohody.

V roku 1916 sa Rumunsko pridalo k Rusom ale bolo porazené. Nemecko a Rakúsko sa označovali ako centrálne mocnosti. Celá vojna sa zmenila na vojnu o zásobách kde mali navrch Štáty dohody. Nemci zapojili ponorky a začali potápať všetky lode medzi inými aj Americké, a tak dostali Nemci výstrahu, že ak neprestanú Amerika sa zapojí do vojny. Nakoniec sa ako najslabší článok ukázalo Rusko, ktoré nebolo vybavené a pripravené viesť dlhodobý konflikt, začalo viaznuť zásobovanie a Rusi museli ustupovať hlboko na svoje územie.

Rusko malo nevýhodné rozmiestnenie sídiel a priemyslu, bol koncentrovaný vo veľkých mestách, ktoré trpelli zásobovaním a hladom najviac. Vo februári 1917 prišla krutá zima a zamrzli vlaky smerujúce do Petrohradu, kde vyvolala hlad. Spustili sa pokojné demonštrácie, ktoré chceli vyjednávať s cárom, ten však velil svojím vojskam na fronte. Boli nasadení kozáci, ktorí tvrdo potlačili demonštrantov.

Vypuknutie revolúcie, zvrhnutie cára a dosadenie dočasnej vlády, ktorá si moc popularity nezískala pretože sa rozhodla pokračovať vo vojne. Na sile začali získavať soviety, čo boli rady, skupiny ľudí napr. v závode, ktoré rozhodovali o všetkom. V Rusku sa rozpútal politický boj, ktorý sa Nemci rozhodli využiť. V železničnom vagóne prepravili späť do Ruska V. I. Lenina, ktorý bol v tej dobe vyhnancom a bolševici pod jeho vedením začali získavať na sile zoskupovaním pod seba jednotlivé soviety. Problémom bolo, že soviety začali vznikať aj na fronte, a keďže bol nesúlad v jednotlivých rozhodnutiach, začala viaznúť komunikácia a organizácia a ruské vojsko sa začalo vracať domov.

Veľká októbrová revolúcia: dočasná vláda už nefungovala, boševíci napochodovali a prevzali vládu. Prvý slobodný parlament Ruska - zjazd sovietov - v ktorom nemali bolševíci prevahu a tak sa rozhodli získať moc, skončila demokracia a vypukla občianska vojna. Bolševíci chceli mier za každú cenu a bol uzavratý tzv. Brestlitovský mier na jar roku 1918 a Rusko aj napriek veľkým stratám území tento mier podpísalo. Nemci získali územia východnej európy a v tomto období bolo do vojny zapojené už aj USA.

Keď vypukli v Rusku revolúcie, rozpútali Nemci znovu ponorkovú vojnu aj s tým vedomím, že USA vstúpi do vojny a plánovali, že kým stihnú Američania doraziť do Európy stihnú poraziť Francúzsko. Lenže presun z východného frontu im trval dlhšie ako mysleli a na západe narazili na veľký odpor s pomocou USA. Od tej doby začali pomaly pod tlakom ustupovať.
V roku 1918 stáli nemecké vojská ešte na francúzskej hranici a za tejto situácie prišiel mier. Američania vyhlásili, že chcú uzavrieť spravodlivý mier a Nemci pristúpili . Počas vojny panovala v Nemecku vojenská diktatúra, ale pred koncom vojny, keď už generáli videli že nemôžu vyhrať prenechali vládu parlamentu . Sociálni demokrati sa upli na to, že prezident Wilson sľúbil spravodlivý mier a podpísali bezpodmienečnú kapituláciu bez toho aby vedeli, čo ich čaká.

Kapitulácia podpísaná v železničnom vozni. Nemecko muselo odstúpiť Francúzsku územie Alsaska a Lotrínska. V Nemecku sa prejavila hyperinflácia. Tento úpadok sa podarilo nakoniec zastaviť.

Odporúčané weby