Holandská buržoázna revolúcia vznikla v 16. storočí, v krorej išlo o samostatnosť Holandska. Reálnu moc mali potom v rukách kupci a obchodníci. Obdobie anglickej buržoáznej revolúcie sa tiež nazýva obdobím veľkej rebélie a znamenala boj o moc medzi panovníkom a parlamentom. Konflikt viedol nakoniec k vzniku konštitučnej monarchie. V tom čase bol prvý krát v histórii popravený panovník. Anglická revolúcia doznievala až do začiatku 18. storočia, kedy vymreli aj vzdialený príbuzní a na trón bola dosadená Hanoverská dynastia. Panovníci mali tažké postavenie, pretože boli cudzinci a chýbalo im zázemie.

Veľká Británia existuje od začiatku 18. storočia od kedy začal fungovať naplno aj parlamentný systém. Predpoklady na vývoj boli už pred revolúciou, lebo už vtedy mal parlament veľkú moc a taktiež bolo dôležité, že nositeľom zmien bola aj šlachta. Výsledkom bolo to, že obyvatelia štátu sa stali osobne slobodní. Začínali platiť zákony ponuky a dopytu. Hospodárstvo bolo stavané na báze fosilných palív. Veľkú úlohu pri hospodárskom rozvoji zohral fakt že od 17. storočia až do začiatku 19. storočia nebolo Anglicku zvonku ohrozené.

Odporúčané weby