Pred tým ako začnete s liečbou kašľa je dôležité si uvedomiť, že kašeľ je v podstate obranný mechanizmus organizmu, ktorý telu pomáha a bráni ho. Možno ho teda vnímať pozitívne. Existuje viacero druhov kašľa. Možno ho rozdeliť na kašeľ suchý, vlhký, chrapľavý a záchvatovitý.

Vlhký kašeľ je charaktegistický vykašliavaním hlienu, ktorý sa tvorí v prieduškách. Tohto hlienu je potrebné sa zbavovať. Pomôcť tu môžu prípravky ktoré hlien riedia a pomáhajú pri vykašliavaní.

Suchý kašeľ sa vyznačuje uchými sliznicami a taktiež bolesťou korá ho sprevádza. Často tiež dochádza k škriabaniu a dráždeniu hrtanu alebo priedušnice. Suchý kašeľ často budí pacientov zo spánku a je veľmi nepríjemný. Treba pre to siahnuť po prípravkoch ktoré tlmia vykašliavací reflex.

Chrapľavý kašeľ je veľmi dobre rozpoznateľný. Vzniká rýchlym prechladnutím a je charakteristický zmenou tónu hlasu, dýchacími problémami a pocitom pálenia v krku alebo až na hrudi.

Záchvatovitý kašeľ býva veľmi vyčerpávajúci a prebieha v epizódach. Tie však môžu nasledovať tak rýchlo za sebou, že sa človek nestíha nai nadychovať. Tento kašeľ sa väčšinou zhoršuje v noci, vo vodorovnej polohe alebo po prebudení, niekedy tiež býva spojený s vykašliavaním hlienu.

Liečivých prípravkov na suchý alebo aj vlhký kašeľ existuje niekoľko. Sú buď chemického alebo rastlinného pôvodu. Niektoré prípravky sú dokonca vhodné na suchý aj vlhký kašeľ. Tie sú veľmi užitočné v prípade, keď sa kašeľ rýchlo mení, častokrát je ho aj ťažké rozoznať. Behom liečby je potrebné dodržiavať niekoľko známych pravidliel, medzi ktoré patria konzumácia dostatočného množstva vitamínov, dodražiavanie pitného režimu a dostatok odpočinku. Dôležité je dbať na hygienu aby sa predišlo nákaze ďalších členov vašej rodiny.

Odporúčané weby