Laserová operácia očí umožní odstránenie mnohých závažných ochorení oka. Najčastejšou príčinou zhoršeného videnia je refrakčná porucha. Laserová operácia očí je chirurgický zákrok, pomocou ktorého je možné riešiť problémy s videním (kataraktou alebo inými ochoreniami). Po úspešnej operácii dochádzka k odstráneniu nosenia okuliarov či kontaktných šošoviek.Operácie excimerovým laserom vám umožnia zbaviť sa krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu a iných ochorení.

Medzi najčastejšie metódy laserových operácií očí patrí excimer laserová technika LASIK. Používa sa na liečbu dioptrických porúch, ale nie je vhodná pre extrémne vysoké stupne refrakčných porúch, kde sa využívajú iné metódy.

Fotorefrakčná keratektómia (PRK – z anglického názvu photorefractive keratectomy) je laserový zákrok používaný ku korekcii nízkej a strednej krátkozrakosti a astigmatizmu. V špeciálnych prípadoch môže byť použitá aj ku korekcii vyššej krátkozrakosti. Pri korekcii krátkozrakosti laserom sa odstraňuje centrálna oblasť strómy, a tým dochádza fotoabláciou pomocou excimerového laseru k požadovanej zmene zakrivenia rohovky. To umožňuje zaostriť svetelné lúče späť na sietnicu. Pri náprave astigmatizmu vyrovnáva laser odstránením tkaniva nepravidelné zakrivenie rohovky. Zákrok sa robí po odstránení epitelu rohovky. Doba aplikácie laserovej energie je zvyčajne krátka a celá fotorefrakčná keratektómia jedného oka trvá približne päť až desať minút. Pacient síce vidí už niekoľko minút po zákroku , ale videnie je zahmlené. K dobrému videniu je nutná obnova povrchovej epitelovej vrstvy, ktorá sa hojí v priebehu troch až štyroch dní a vtedy dochádza k čistému videniu.

LASEK je laserový zákrok používaný ku korekcii nízkej a strednej myopie, nízkej a strednej hypermetropie a pri nízkom a strednom stupni astigmatizmu. Je to relatívne nová metóda, ktorá kombinuje výhody metódy LASIK a metódy PRK. Jedná o neinvazívny zákrok bez rezu do rohovkového tkaniva a najčastejšie sa používa u ľudí, ktorých rohovka je buď príliš tenká alebo príliš plochá.

Medzi často používané metódy laserovej refrakčnej chirurgie patria vnútroočné chirurgické operácie (RLE, implantovatelné vnútroočné šošovky), kombinácia laserovej a vnútroočnej chirurgie (Bioptika) a metódy incíznej chirurgie (AK).

Odporúčané weby