Poznáme malý a veľký kolobeh vody na Zemi. Rozdiel medzi nimi je ten že do veľkého kolobehu vody zahrňujeme aj odtok. Malý je keď sa oblaky vypršia nad oceánom. Plyn sa mení na vodu - kondenzácia. Voda sa mení na plyn - výpar. Voda sa mení na ľad - tuhnutie. Ľad sa mení na vodu - topenie. Plyn sa mení na ľad - desublimácia (depozícia). Ľad sa mení na plyn - sublimácia.

Výpar - je premena vody z kvapalného skupenstva na plynné, t.j. na vodnú paru a jej únik z povrchu vlhkého telesa. Rozlišujeme výpar z povrchu pôdy (evaporácia) a výpar z povrchu rastlín (transpirácia). Dokopy je to evapotranspirácia.

Poznáme potenciálny výpar (maximálny možný, výparnosť) a maximálny možný výpar. Rovnajú sa nad vodnými plochami, nad pevninou sa tiež občas vyrovnajú po dlhotrvajúcich dažďoch. Z povrchov z ktorých sa vyparuje sa odoberá teplo, klesá ich teplota. Pri premene plynu na kvapalinu sa teplo uvoľňuje. Výpar sa meria výparomerom. Meriame ním skutočný výpar nad vodnou hladinou ale potenciálny nad pôdou. Lýzimeter ním meriame skutočný výpar z povrchu pôdy.

Denný a ročný chod výparu - Najmenší výpar je pred východom slnka, najväčší je popoludní. Najväčší výpar je v najteplejšom mesiaci najmenší v najchladnejšom mesiaci.

Vlhkosť vzduchu je množstvo vodnej pary vyskytujúcej sa vo vzduchu.

Charakteristiky vlhkosti vzduchu:

 1. tlak vodnej pary (rozpätie vodnej pary) (e) -podiel, ktorým sa zúčastňuje vodná para na celkovom atmosferickom tlaku. Základná jednotka je hPa
 2. tlak nasýtenia (napätie nasýtenia) (E) - maximálne možný tlak vodnej pary pri danej teplote
 3. absolútna vlhkosť (g) -je množstvo vodnej pary v g na m³ vzduchu
 4. absolútna maximálna vlhkosť (Q)
 5. relatívna vlhkosť vzduchu (R) – podiel tlaku vodnej pary a tlaku nasýtenia v (%)
 6. sýtostný doplnok (deficit nasýtenia) (D) - rozdiel medzi tlakom nasýtenia a tlakom vodnej pary (hPa)
 7. rosný bod (T) - teplota pri ktorej sa vzduch nasýti vodnou parou
 8. merná (špecifická) vlhkosť vzduchu (s) - množstvo vodnej pary v g v 1 kg vzduchu

Denný a ročný chod relatívnej vlhkosti vzduchu je presne opačný ako denný a nočný chod teplôt a výparu. Denný a ročný chod absolútnej vlhkosti vzduchu. Denný chod- max 9-11 hodine (leto), 13-15hodine (zima). Minimum ráno. Ročný chod max. júl min. január. Vlhkosť vzduchu meriame Augustovym psychrometrom, vlasovým vlhkomerom a Hydrografom

Kondenzácia a sublimácia

Kondenzácia podmienky kondenzácie a sublimácie

 1. nasýtenie vzduchu vodnou parou
 2. prítomnosť kondenzačných jadier v atmosfére (mikroskopické častice pevného pôvodu)

Produkty kondenzácie a sublimácie

Na zemskom povrchu (rosa, srieň, námraza, inoväť, poľadovica). V prízemnej vrstve ovzdušia (hmla, dymno). Vo voľnej atmosfére (oblaky).

Oblaky

 • Vysoké oblaky 6-11 km
  • Cirrus Ci riasa
  • Cirrocumulus Cc riasová kopa
  • Cirrostratus Cs riasová sloha
 • Stredné oblaky 3-6 km
  • Altocumulus Ac vyvýšená kopa
  • Altostratus As vysoká sloha
 • Nízke oblaky
  • Nimbostratus Ns dažďová sloha
  • Stratocumulus Sc slohová kopa
  • Stratus St sloha
 • Oblaky vertikálneho vývoja
  • Cumulus Cu kopa
  • Cumulonimbus Cb búrkový oblak

Aby z oblaku pršalo musí mať dve fázy pevnú a kvapalnú (preto nemôže pršať z vysokých oblakov (lebo sú tam len ľadové krištáliky. Prší z Cs, As, Ns. Krátke intenzívne lejaky Cb.

Zrážky

Je to voda v tuhom, kvapalnom stave padajúca z oblakov v podobe dažďa alebo snehu.

 • Horizontálne zrážky - veľmi malé množstvo (rosa, srieň, námraza, inoväť, ľadovica
 • Vertikálne zrážky - dážď, mrholenie, sneh, snehové krúpy, ľadové ihličky zmrznutý dážď

Geografické rozdelenie zrážok

 • Najviac zrážok - rovníkové oblasti, monzúnové oblasti (môžu v úhrne zrážok prevyšovať rovníkové
 • Najmenej zrážok- púšťové oblasti (Sahara, Namib), vnútorné oblasti ďaleko od oceánu (Karakum, Kyzylikum, Gobi), Antarktída (do100mm ročne)
 • Najväčšie priemerné úhrny zrážok na svete - Havajské o.- 12344mm. Najmenšie priemerné ročné úhrny zrážok 0,7mm Arica (Chile).
 • Najviac napršalo - Čerapundží (India) 13000mm, najmenej napršalo Iquique (Chile) nepršalo 14 rokov. U nás najviac Lomnícky štít 2725mm.
 • Priemerné najviac na Slovensku -  Zbojnícka chata 2130mm, najmenej 524mm Hoste (Podunajská nížina).

Odporúčané weby