Cestovanie - pojem, ktorý pre každého predstavuje niečo iné - dovolenku, pláž, pobyt v zahraničí. Najčastejšie sa možno stretnúť s názorom že cestovanie je relax na pláži spojený s opaľovaním.

Cestovanie však zahŕňa oveľa hlbší rozmer. Cestovanie je tiež spoznávanie sveta, rozšírovanie obzorov, zoznamovanie sa s cudzími kultúrami. Skutočné nadšenie a obohatenie z cestovania však málokedy prichádza počas klasickej letnej dovolenky all-inclusive.

Pôvodný motív cestovania, ktorý nútil vydať sa na cestu šľachticov, mysliteľov, alebo dobrodruhov bol najmä záujem spoznať iné kultúry a krajiny, ktoré dovtedy neboli objavené. Táto motivácia sa dnes mení aj v súvislosti s čoraz väčšou redukciou "bielych miest" na mape. Stále je však možné naplánovať si dobrodružnú cestu, na ktorej spoznáme sami seba.

Cestovanie možno považovať za dôležitú súčasť praktického vzdelávania. Vďaka cestovaniu a poznávaniu miest si môžeme v praxi overiť fakty naučené z kníh, vidieť cudzie krajiny, mestá, historické pamiatky, umelecké diela, spoznať rôzne kuchyne, krásu prírody, či ľudí rôznych kultúr naživo. Naše poznanie tak získava autentický rozmer.

Rozvoj dopravy umožnil zjednodušenie cestovania. Vzdialenosti sa skrátili a cestovanie je omnoho rýchlejšie.

Dôvody na cestovanie sa rôznia. Mnohí ľudia cestujú pre radosť a poznanie. Veľká skupina však podniká rôzne pracovné cesty v zamestnaní. Cestovanie za vzdelaním je veľmi obľúbené študentami, ktorí sa takto môžu zlepšiť vo svojom odbore a porovnať s rovesníkmi v iných krajinách. Tento spôsob cetovania a spoznávania iných národov priamo na ich pôde umožňuje rozvoj osobnosti a celkového nazerania na svet.

V rôznych krajinách je možné stretnúť ľudí s rôznymi názormi, kultúrou , módou, spoločenským statusom, či fyzickými danosťami. Vďaka poznaniu ich spôsobu života sa stávame rozhladenejšími.

Odporúčané weby