Rumunsko je krajinou, ktorá v celoeurópskom meradle vyniká mimoriadnou pestrosťou ekosystémov, ako aj ich značnou zachovalosťou. Nachádza sa tu všetkých 17 hlavných terestrických ekosystémov Európy. Odhliadnuc od toho, že environmentálne normy, ale najmä ich praktické dodržiavanie je zatiaľ nedostatočné, karpatské lesy sú stále divoké a málo porušené (Rumunsko má najmenej poškodených a premenených lesov v Európe – len 38 %) a plné divej zveri. Žije tu 40 % celkovej populácie vlka európskeho a 60 % populácie medveďa hnedého. Podobne, takmer polovica z európskej populácie rysa ostrovida žije práve tu.

Osobitným prírodným pokladom Rumunska je Dunajská delta s rozlohou 5800 km2, plná plávajúcich ostrovov, rákosia a mokradí, ktorá predstavuje najvýznamnejšie hniezdisko vtákov v Európe. Vzhľadom na mimoriadny význam Dunajskej delty sa o nej ešte zmienim nižšie.

V súčasnosti je v Rumunsku vyhlásených 13 národných parkov, 6 prírodných parkov a 855 prírodných rezervácií a výtvorov na ploche rozlohou 197 343 ha, čo predstavuje 8,3 % celkovej rozlohy krajiny.

Okrem NP Dunajská delta a NP Macinului (staré nízke vápencové pohorie s teplomilnou flórou a faunou neďaleko Dunajskej delty) sú všetky národné parky súčasťou Karpatského oblúka: Apuseni, Valea Cernei, Semenic - Cheile Carasului, Retezat, Cozia, Piatra Craiului, Bucegi, Penteleu, Ceahlau, Calimani, Rodnei.
K bohatstvu rumunskej prírody patrí aj 8000 jaskýň prevažne na juhozápade Karpát, najväčšie množstvo minerálnych prameňov v Európe, soľné hory Cacica pri Suceave, soľné jaskyne v Transylvánií, bahenné sopky pri Buzau, ale aj neporušená časť čiernomorského pobrežia.

Počet rastlinných druhov sa odhaduje na 3700, pričom 228 ich je endemických alebo subendemických a 1256 chránených. Počet živočíšnych druhov dosahuje celých 33 802 druhov, z čoho je asi 1000 druhov endemických. (Wirth 1979).

Odporúčané weby