Celkový objem zahraničného obchodu Estónska v roku 2005 predstavoval 224,4 miliárd EEK. Podľa údajov Štatistického úradu Estónska, celková hodnota zahraničného obchodu v roku 2005 stúpla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 25 %. Export stúpol o 30 % a import o 22 %. V roku 2005 Estónsko exportovalo tovar do 159 krajín a importovalo zo 117 krajín.

Export do krajín EÚ dosahoval takmer 78 %, export do krajín SNŠ 9 %. Najviac tovaru exportovalo Estónsko do Fínska (26,6 %), Švédska (13,1 %)  a Lotyšska ( 8,7 %).

Import z krajín EÚ predstavoval 76 % a import z krajín SNŠ 12 %. Najviac tovaru dovezeného do Estónska pochádzalo v roku 2005  z  Fínska (19,6 %), Nemecka (13,9 %) a Ruska (9,3 %).

Odporúčané weby