Estónsko sa svojím počtom obyvateľov (1 361 000) zaraďuje v rámci Európy k menej početným národom. Estónsko bolo obývané svojimi predkami už pred viac ako 5000 rokmi. Vývoj počtu obyvateľstva bol ovplyvňovaný nielen prírodnými podmienkami, ale aj celospoločenskými procesmi.

Podľa odhadov žilo na území Estónska na začiatku 13. storočia približne 100 000 ľudí. Na počet obyvateľov mali veľký vplyv hlavne vojny a choroby. Odhaduje sa napríklad, že počas Livónskych vojen zahynulo 150 – 180 tisíc obyvateľov, čo spôsobuje pokles počtu obyvateľov územia Estónska  na 100 000. Počas švédskej nadvlády sa zvyšuje počet obyvateľov na 350 – 400 tisíc. Severná vojna a mor spôsobuje opäť výrazný pokles počtu obyvateľstva, približne na 140 000.

19. storočie je ovplyvnené národným upovedomím a industrializáciou, čo ovplyvňuje aj počet obyvateľov. V roku 1897 žilo na území Estónska 986 000 ľudí. Prvá svetová vojna a boje o nezávislosť spôsobili veľké demografické zmeny. Estónsko stratilo oproti roku 1913 až 176 000 obyvateľov. V prvej polovici dvadsiatych rokov (údaj z roku 1922) malo Estónsko 1 110 538 obyvateľov. Druhá svetová vojna poznamenala aj v Estónsku negatívne demografický vývoj. Napríklad, tesne pred druhou svetovou vojnou utieklo približne 65 000 Estóncov.

Ďalším negatívnym prvkom boli deportácie, ktoré vrcholili v roku 1949 a celkový počet deportovaných v Estónsku sa odhaduje na 124 000. Celkovo sa dá povedať, že Estónsko stratilo migračnými presunmi, represáliami a vojenskými operáciami okolo 20 % obyvateľstva. Vojenské straty boli následne kompenzované príchodom ruského obyvateľstva. Ak by však nenastala povojnová imigrácia, Estónsko by bolo jednou z mála krajín, kde by sa nikdy nedosiahol počet obyvateľov z predvojnového obdobia.

Ďalší zlom vo vývoji obyvateľstva Estónska nastal po roku 1991. S príchodom demokracie prichádzajú aj tendencie zo západu. Po transformačných zmenách sa v Estónsku znížil počet obyvateľov takmer o 300 000.

Odporúčané weby