Estónsko leží na severozápade Východoeurópskej platformy, v prechodnej zóne medzi kontinentálnou a oceánskou klímou. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim podnebie Estónska je Atlantický oceán. Blízkosť Baltského mora má silný vplyv na klimatické rozdiely a to najmä v pobrežných oblastiach. Islandské minimum predurčuje nestálosť a náhle zmeny teplôt. Prevládajúce vetry západného smeru prinášajú vlhký oceánsky vzduch hlboko do vnútrozemia.

Poloha Estónska spôsobuje veľké rozdiely medzi dĺžkou dňa v lete a dĺžkou dňa v zime. Najkratšie dni sú počas zimného slnovratu: v Talline, na severe Estónska, trvá najkratší deň 6 hodín a 2 min. a vo Valge, na juhu krajiny, 6 hodín a 39 min. Najdlhší deň je počas letného slnovratu. Na severe trvá 18 hodín a 40min., na juhu 18 hodín a 10 min. Priemerná dĺžka slnečného svitu je v rozpätí od 1600 – 1900 h. Najviac slnečného svitu dostávajú pobrežné a ostrovné oblasti, najmenej pahorkatiny.

V Estónsku dominujú mierne oceánske a kontinentálne vzduchové hmoty. Vyskytujú sa v približne v rovnakom pomere. Kontinentálne vzduchové hmoty sú častejšie v druhej polovici zime, na jar a v prvej polovici leta. Nepravidelná invázia suchých a studených arktických vzduchových hmôt je najčastejšia v zime a na jar. 
Hlavným faktorom spôsobujúcim rozdiely teplôt vzduchu medzi jednotlivými regiónmi je Baltské more. V zime otepľuje pobrežné oblasti. Priemerná januárová teplota centrálnych a východných oblastí Estónska je -6 až -7 °C. Priemerná teplota v januári západných oblastí je -2 až -4 °C. Najchladnejším mesiacom je február.

Pevnina sa otepľuje na jar omnoho rýchlejšie ako more. Preto pobrežné oblasti ostávajú v porovnaní s ostatným územím omnoho chladnejšie (rozdiely priemernej teploty v máji môžu byť až 3,5 °C). V lete sa tieto rozdiely strácajú. Priemerná teplota v júli je 16 °C až 17,4 °C. Vrchoviny sú najchladnejšie, najteplejšie sú pobrežia. Pevnina sa na jeseň opäť ochladzuje rýchlejšie ako more.

Priemerná ročná teplota Estónska sa pohybuje medzi 4,3 °C (vo vrchovinách) a 6,5 °C (západné pobrežie). Absolútne teplotné maximum bolo namerané vo Vőru 11. augusta 1992, keď tam teplota dosiahla hodnotu 35,6 °C. Teplotné minimum bolo namerané v Jőgeve 17. januára 1940, -43,5 °C. Vegetačné obdobie trvá zhruba 180 – 195 dní a bez mrazové obdobie 110 – 190 dní. Obe obdobia sú dlhšími na pobreží.

Estónsko sa nachádza v oblasti vlhkej klímy, kde zrážky prevyšujú nad výparom. Priemerná ročná vlhkosť vzduchu je 80 – 83 %. Táto hodnota je vyššia v zime a minimum dosahuje v máji, okolo 70 %. Priemerný úhrn zrážok je 550 – 800 mm. Pobrežné oblasti majú menej zrážok ako vnútrozemie. Oblasti s najväčším úhrnom zrážok sa nachádzajú asi 30 - 60 km od západného pobrežia, na pahorkatinách. Maximálny zaznamenaný ročný úhrn zrážok dosiahol 1 157 mm. Maximálny úhrn zrážok počas 24 hodín bol 148 mm.

Pre snehovú pokrývku v Estónsku je charakteristické veľké priestorové a časové kolísanie. Priemerná dĺžka snehovej pokrývky je 75 - 135 dní. Snehová pokrývka sa najdlhšie udrží na pahorkatinách Haanja a Pandivere, najkratšie na malých ostrovoch pri západnom pobreží Saaremy.

Priemerná rýchlosť vetra na pevnine je menej ako 4 m.s-1, zatiaľ čo na pobrežiach viac ako 6 m.s-1. Badateľnejšie rozdiely sú vo výskyte búrkových vetrov (rýchlosť viac ako 15 m.s-1). Zatiaľ čo vo vnútrozemí sú tieto vetry zriedkavejšie, na pobrežiach a ostrovoch sa vyskytujú okolo 30 – 45 dní za rok.

Odporúčané weby