Estónsko sa postupne etablovalo do medzinárodných a európskych štruktúr bez väčších komplikácií. Väzby vo vnútri Pobaltia dané vynúteným spolužitím v rámci Sovietskeho zväzu, sa naopak  po osamostatnení uvoľnili. Estónsko hľadalo viac spojenie na severe ako na juhu, uprednostňovalo orientáciu smerom na Škandináviu. Hlavne spríbuznenými Fínmi, ktorí mu poskytovali hospodársku pomoc.

Vplyvom neblahej historickej skúsenosti  si Estónsko čoraz väčšmi uvedomovalo predovšetkým potrebu zaistenia vonkajšej bezpečnosti. Cestu videlo Estónsko v zabudovaní krajiny do západoeurópskych bezpečnostných a integračných medzinárodných organizáciách, na čele s NATO  a .

Vytvorenie Baltského zhromaždenia so zástupcami parlamentov v roku 1994 a zostavenie Baltickej rady ministrov sa považuje za odklonenie od atomizujúcich tendencií pobaltských štátov. Spoločným cieľom sa stáva predovšetkým začlenenie do Európskej únie. Dôležitým prvkom pri procese integrácie Estónska do EÚ je Baltická rada, založená v roku 1992. Členom tohto diskusného a výmenného fóra informácií a spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a ekologickej oblasti, ktorého cieľom je vytvorenie politicky a ekonomicky stabilného regiónu boli ďalej Švédsko, Nórsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Rusko a taktiež EÚ v pozícii pozorovateľa.

29. marca 2004 sa Estónsko stáva členom NATO. Estónsky premiér, Juhan Parts, vyhlasuje : „Estónsko sa bude teraz cítiť omnoho bezpečnejšie. Omnoho bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým, počas celej histórii“ (Estonia and NATO.In.www.vm.ee, 2006). Dalo by sa povedať, že rétorika vlády korešponduje s mienkou národa. Na základe prieskumu verejnej mienky uskutočneného v októbri 2005, 73 % zo všetkých respondentov podporuje členstvo Estónska v NATO a 61 % respondentov považuje členstvo za najdôležitejšiu garanciu bezpečnosti štátu.

Na jeseň  1995 si  Estónsko podalo prihlášku do EÚ. 14.9. 2003 sa uskutočnilo referendum o vstupe do EÚ, v ktorom 67 % obyvateľov povedalo svoje „áno“ a 1.5.2004 sa Estónsko stáva členom EÚ.

Estónsko je celkovo členom 181 medzinárodných organizácií.

Problematickým vo vzťahu k Rusku sa stáva moment odchodu ruských vojsk. Po viacerých jednaniach opúšťajú ruské jednotky územie Estónska až v roku 1994. Ďalším kritickým bodom vo vzťahu k Rusku bolo postavenie ruskej menšiny. Nerovnoprávne postavenie krajanov využívalo Rusko k politickému a ekonomickému tlaku na Estónsko.  Závislosť na ruskom trhu sa však postupne znižovala. Estónsko bolo vôbec zo všetkých pobaltských štátov najmenej závislé na Rusku.

Otázka hranice s Ruskom ostáva aj naďalej otvorená. Nasledovná správa vyšla dňa  19.05.2005 : „Estónsko a Rusko podpísali v stredu 18. mája dohodu, stanovujúcu hranicu medzi oboma krajinami, a tým aj časť východnej hranice EÚ.  Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov a jeho estónsky kolega Urmas Paet dohodu podpísali v Moskve. Návrh dokumentu bol pripravený už od roku 1996, no Rusko jeho podpis odkladalo. Minister Lavrov však nevysvetlil dôvody zdržania. „Radšej sa sústredím na budúce vzťahy, než sa snažiť o zdôvodnenie, prečo bola dohoda podpísaná až dnes," citovala ruská spravodajská agentúra RIA Novosti jeho výrok. Zmluva mala byť už len ratifikovaná parlamentmi oboch krajín. Estónsko tak aj urobilo, avšak po tom, čo bola do preambuly zakomponovaná aj zmienka o ruskej okupácii Estónska. Moskva však nariadením prezidenta Putina z 1. septembra 2005 od zmluvy odstupuje. Estónsko ako členský štát EÚ muselo na svojich  hraniciach, ktoré tvoria časť východnej hranice EÚ, zaviesť prísne Schnegenské pravidlá. Pre Moskvu by vyriešenie sporu mohlo priniesť zjednodušenie vízovej povinnosti pre ruských občanov pri vstupe do EÚ. Stále nie je jasné, kedy a akým spôsobom budú rokovania pokračovať.

Odporúčané weby