Amerika je často označovaná ako taviaci kotol (melting pot). Tento pojem dobre ilustruje dve veci – jednak ukazuje spôsob tvorby americkej kultúry, zároveň však vystihuje aj spôsob naturalizácie prisťahovalcov. Ľudia, ktorí prichádzali do Spojených štátov, museli prijať určitý súbor kultúrnych pravidiel, medzi nimi angličtinu ako jeden z najdôležitejších. Popri tom si mohli ponechať mnohé svoje tradície a zvyky. Americká kultúra bola teda zmesou rôznych kultúr, na spoločnom základe jazyka a politickej kultúry.

Tieto charakteristiky sa v posledných desaťročiach zásadne zmenili. Toto obdobie je charakterizované relatívnym poklesom imigrácie z Európy a obrovským nárastom imigrácie z Latinskej Ameriky a Ázie. Naviac sa títo noví prisťahovalci v mnohom líšia od tých, ktoré boli popísaní vyššie.

Existuje viacero charakteristík, ktoré odlišujú hispánsku ("Hispanic" alebo "Latino") imigráciu od predchádzajúcich prisťahovalcov. Po prvé, prichádzajú vo veľkom počte. Po druhé, ich migrácia je často motivovaná ekonomicky. Keďže neexistujú žiadne vážne ekonomické bariéry, ktoré by bránili sťahovaniu z Latinskej Ameriky do USA, nedochádza k prirodzenému predvýberu migrantov. Po tretie, hispánski prisťahovalci vytvárajú na niekoľkých miestach v USA veľké izolované komunity.

Imigrácia do Spojených štátov rástla počas celej povojnovej éry. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia prišlo do USA legálne deväť miliónov ľudí. S nárastom prisťahovalectva rastie aj pomer prisťahovalcov z Latinskej Ameriky. Od šesťdesiatych rokov je takmer polovica všetkých legálnych prisťahovalcov do USA Hispáncov.

Prisťahovalci z Latinskej Ameriky sa už dávno neusadzujú len na miestach, ako je Kalifornia alebo Florida. Naopak osídľujú aj oblasti, kde sa ešte prednedávnom takmer nikdy neobjavovali. Tento vývoj je zdrojom napätia medzi rôznymi komunitami vnútri USA a rastie odpor k prijímaniu ďalších imigrantov. "Imigranti sa usadzujú v oblastiach, kde ľudia menšiny ani prisťahovalcov doteraz nepoznali. Veľa ľudí to desí a z imigrácie sa stáva politicky horúca a dôležitá otázka. Podľa novej štúdie dnes bieli Američania tvoria menšinu v 303 obvodoch z celkového počtu 3 141. Napríklad v obvode Princa Williama v štáte Virgínia sa počet Hispáncov za posledných sedem rokov zdvojnásobil. Ešte v roku 2000 boli dve tretiny obyvateľov tohto obvodu belosi. Dnes už tu tvoria menej než polovicu populácie.

Je veľmi pravdepodobné, že Hispánci dnes tvoria najväčšiu menšinu v USA. V sčítaní z roku 2000, U.S. Census Bureau uvádza že Hispáncov bolo 35,3 milióna, zatiaľ čo afroameričanovbolo 36,4 milióna a bielych nehispánskych obyvateľov 194,5 milióna. Ak zoberieme do úvahy viac než dva milióny legálnych prisťahovalcov z Latinskej Ameriky v posledných piatich rokoch, hispánska populácia musela počet afroameričanov prekročiť.

Existuje samozrejme zásadný rozdiel medzi hispánskou a afroamerickou komunitou. Z nášho hľadiska je najdôležitejšie, že všetci afroameričania hovoria dobre anglicky. Taktiež to zvyčajne nie sú imigranti v prvej generácii a ich kultúra je väčšinou pôvodná americká.

Je to práve zachovanie si pôvodnej kultúry a jazyka, čo robí Hispáncov odlišnými od predchádzajúcich prisťahovalcov. Ako bolo spomenuté vyššie, Hispánci tvoria veľké komunity, najmä v metropolitných oblastiach. Táto koncentrácia im umožňuje uchovať si zvláštne vzťahy vo vnútri svojej skupiny. Noví prisťahovalci vďaka týmto väzbám nachádzajú potrebnú sociálnu sieť a – napriek jazykovej bariére – môžu získať prácu a dosiahnuť slušnú životnú úroveň. Na druhej strane to vytvára len malý tlak na zlepšenie ich jazykových schopností.

V Spojených štátoch existuje tiež mnoho médií, ktoré podporujú tento trend. V štátoch s nezanedbateľnou hispánskou komunitou vychádzajú noviny v španielčine. Existujú tiež televízie, ktoré vysielajú výlučne v španielčine. V poslednej dobe rolu zohráva tiež internet, ktorý umožňuje ľahko udržať kontakt s krajinou pôvodu.

Následkom týchto faktorov stále viac obyvateľov Spojených štátov neovláda angličtinu na dostatočnej úrovni. Podľa sčítania z roku 2000, len 82,1 % Američanov hovorí doma anglicky, 10,7 % hovorí španielsky, ostatní hovoria inými jazykmi. To by samo o sebe nebol problém. Avšak väčšina španielsky hovoriacich obyvateľov hovorí anglicky horšie ako veľmi dobre, prípadne vôbec.

Odporúčané weby