Počet ilegálnych prisťahovalcov v USA sa v súčasnosti odhaduje na 7-20 miliónov osôb. Najvyšší počet (57%) a to nielen legálnych, ale v tomto prípade aj ilegálnych prisťahovalcov prichádza z Mexika, ďalej potom zo Strednej a Južnej Ameriky. Rekordných 280 000 ilegálnych prisťahovalcov vyhostili vlani z územia USA, s odvolaním sa na údaje ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA. Rok predtým, teda v roku 2006, vyhostil spomínaný rezort, ktorý koordinuje opatrenia v boji proti terorizmu, 186 000 cudzincov, zdržiavajúcich sa nezákonne na americkom území.

Čo sa týka Kanady, tak je tu minimálna ilegálna migrácia. Je to dané hlavne geografickou polohou. Kanada susedí len s veľkým a navyše imigračným štátom – USA. Pokiaľ ide o utečencov, považuje Kanada Spojené štáty za bezpečnú krajinu, takže aj z toho dôvodu neudeľuje azyl nikomu, kto do krajiny pricestoval cez USA.

V prípade USA, najčastejším spôsobom, ako sa ilegálny imigranti dostanú na americké územie, je prekročenie hranice (najčastejšie americko-mexickej). To je takisto jeden z dôvodov, prečo jedným z reštrikčných opatrení voči nelegálnym prisťahovalcom je zvyšovanie počtu pohraničných hliadok a ďalších opatrení, brániacich týmto prisťahovalcom vstup do USA. Dejiskom intenzívnych akcií proti ilegálnym imigrantom sú predovšetkým štáty Arizona a Texas susediace s Mexikom, odkiaľ už tradične smerujú do USA za prácou tisícky latinos. Ministerstvo mieni pokračovať v prísnej politike, v rámci ktorej už z USA nedeportujú iba ilegálnych prisťahovalcov po strete so zákonom, ale všetkých, ktorí sa na územie krajiny dostali nezákonným spôsobom.

Okrem iného existujú však ďalšie opatrenia, ktoré sú stanovené zákonom. Postoj k tejto skupine prisťahovalcov nebol však vždy jednoznačný a postupom času sa zmenil. Už v roku 1952 v rámci Immigration and Nationality Act boli posilnené právomoci vlády na deportáciu nelegálnych migrantov z USA. Po výraznom zvýšení počtu ilegálnych prisťahovalcov v roku 1965 spolu s Immigration and Nationality Services Act, prichádza akési riešenie z tejto, takmer bezvýchodiskovej situácie v podobe Immigration Reform and Control Act z roku 1986. Ten poskytol amnestiu pre asi 3 milióny ilegálne žijúcich cudzincov na území Spojených štátov.

Podľa kritikov však tento akt len zintenzívnil príchod ďalších ilegálnych migrantov, pretože amnestia cudzincov spôsobila príchod ich rodiny, príbuzných a priateľov. Isté zľahčenie života nelegálnym imigrantom v USA bolo zavedenie tzv. karty Matricular Consular. Táto karta je akceptovaná niektorými bankami v USA a umožňuje tak nelegálnym prisťahovalcom založiť si bežný účet. Výrazným posunom politiky USA pri zisťovaní ilegálneho prisťahovalectva je REAL ID Act z roku 2005, ktorý zakazuje vydanie identifikačnej karty a vodičského preukazu komukoľvek bez toho, aby sa preukázal legálnym pobytom či občianstvom USA.

Odporúčané weby