Ilegálne prisťahovalectvo možno charakterizovať ako nepovolený pobyt na území štátu iného, než je vlastná krajina pôvodu. Príčiny explózie ilegálnej migrácie bezprostredne spočívajú v silnej ekonomickej polarizácii sveta. Charakteristickou črtou krajín hospodárskej periférie je politická a ekonomická nestabilita, všestranne nízka životná úroveň, ale najmä nezvládnuteľný demografický vývoj, čo vytvára výbušné prostredie pre ďalšie konflikty na regionálnej i medzinárodnej úrovni.

V mnohých týchto krajinách žijú celé komunity ľudí bez základných životných potrieb, nemajú možnosť základnej zdravotnej starostlivosti, trpia podvýživou, hladom, nedostatkom pitnej vody atď. Život mnohých z nich pozostáva len z boja o prežitie. Dôsledkom je nespokojnosti a vznik sociálnych konfliktov. To vyvoláva tlak obyvateľov chudobných regiónov na hranice „bohatých“ cieľových krajín.

Veľké migračné vlny prinášajú so sebou radikalizáciu politickej scény, protimigračných občianskych nálad, sociálno-ekonomické problémy a ďalšie rizikové faktory, predovšetkým je to medzinárodná organizovaná kriminalita. Hlavne táto vytvára obrovské finančné zdroje z pašovania a dodávok drog, zbraní, tovaru, organizovaného prevádzačstva, prania špinavých peňazí, výpalníctva, z vytvárania fiktívnych firiem k zamestnávaniu cudzincov, fiktívnych vzdelávacích, kultúrnych a športových organizácií na fingované štúdium, kultúrne či športové aktivity a iné formy organizovanej kriminality.

Z jej prostriedkov často dochádza ku korumpovaniu orgánov verejnej správy, najmä pri udeľovaní občianstva, falošných sobášov, štúdia, spájania rodín, nelegálneho podnikania atď. Novým fenoménom je terorizmus, budovanie jeho medzinárodných základní a budovanie štruktúr i rozmiestňovanie nenápadných tzv. spiacich agentov vo výhodných lokalitách. Aj samotnú nelegálnu migráciu možno zaradiť na základe jej negatívnych dopadov na globálnu bezpečnostnú situáciu medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti.

Odporúčané weby