Ilegálne prisťahovalectvo možno charakterizovať ako nepovolený pobyt na území štátu iného, než je vlastná krajina pôvodu. Príčiny explózie ilegálnej migrácie bezprostredne spočívajú v silnej ekonomickej polarizácii sveta. Charakteristickou črtou krajín hospodárskej periférie je politická a ekonomická nestabilita, všestranne nízka životná úroveň, ale najmä nezvládnuteľný demografický vývoj, čo vytvára výbušné prostredie pre ďalšie konflikty na regionálnej i medzinárodnej úrovni.

V mnohých týchto krajinách žijú celé komunity ľudí bez základných životných potrieb, nemajú možnosť základnej zdravotnej starostlivosti, trpia podvýživou, hladom, nedostatkom pitnej vody atď. Život mnohých z nich pozostáva len z boja o prežitie. Dôsledkom je nespokojnosti a vznik sociálnych konfliktov. To vyvoláva tlak obyvateľov chudobných regiónov na hranice „bohatých“ cieľových krajín.

Veľké migračné vlny prinášajú so sebou radikalizáciu politickej scény, protimigračných občianskych nálad, sociálno-ekonomické problémy a ďalšie rizikové faktory, predovšetkým je to medzinárodná organizovaná kriminalita. Hlavne táto vytvára obrovské finančné zdroje z pašovania a dodávok drog, zbraní, tovaru, organizovaného prevádzačstva, prania špinavých peňazí, výpalníctva, z vytvárania fiktívnych firiem k zamestnávaniu cudzincov, fiktívnych vzdelávacích, kultúrnych a športových organizácií na fingované štúdium, kultúrne či športové aktivity a iné formy organizovanej kriminality.

Z jej prostriedkov často dochádza ku korumpovaniu orgánov verejnej správy, najmä pri udeľovaní občianstva, falošných sobášov, štúdia, spájania rodín, nelegálneho podnikania atď. Novým fenoménom je terorizmus, budovanie jeho medzinárodných základní a budovanie štruktúr i rozmiestňovanie nenápadných tzv. spiacich agentov vo výhodných lokalitách. Aj samotnú nelegálnu migráciu možno zaradiť na základe jej negatívnych dopadov na globálnu bezpečnostnú situáciu medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti.