Začiatkom 80. tych rokov sa sformoval prvý mocenský pakt Nemecko Rakúsko a pribrali aj Taliansko ktoré aj keď malo stále výhrady proti Rakúsku, kde si nárokovalo na ďaľšie územia sa nechalo prehovoriť od Nemecka. Dôvodom boli kolónie a keďže sa Taliansko taktiež považovalo za veľmoc, začalo si nárokovať na Tunisko, ktoré im však v poslednej chvíli vyfúklo Francúzsko a vtedy dokázalo trochu zabudnúť na problémy s Rakúskom a vstúpilo do spolku ktorý bol nazvaný Trojspolok.

Francúzko začalo vyvíjať iniciatívu a aj keď už stihlo trochu oživiť ekonomiku, bolo im jasné, že nie sú dostatočne silní, aby porazili Nemecko, a tak začali hladať spojenca, ktorý by dokázal držať v šachu Nemecko od zadu - Rusko. Uzavreli spojenectvo republika a absolutistická monarchia.

Veľká Británia ostala z veľmocí jediná osamostatnená, jej hlavným cieľom bola nadvláda na mori a v kolóniach, a keďže aj Francúzi mali záujem v tejto olasti, onedlho sa vzťahy vyostrili a Veľká Británia nemala dobré vzťahy ani s Ruskom, ktoré ohrozovali jej kolónie v Indii.

Na trón Nemecka sa dostal Vilhelm II, bol veľmi ambiciózny a hlavne obrovský provokatér, ktorý mal záujem získať nejaké kolónie pre Nemecko a tak začal budovať obrovskú námornú flotilu, čo nedokázali zniesť Angličania a na koniec sa pridali k Francúzom a Rusom - vznik takzvanej Dohody. Zásadou novodobej diplomacie bolo že bola tajná.

Na Balkáne zase začali nepokoje, hlavne kvôli Rakúsku, ktoré na čele s Francom Jozefom prevzalo vládu v Bosne a Hercegovine v roku 1908. Spôsobilo to krízu pretože Srbsko ktoré si už dlhšie nárokovalo na Bosnu stratilo šancu a obrátilo sa proti Rakúsku, ale nakoniec sa celá situácia utriasla a získalo z toho hlavne Bulharsko. Bulhari, ktorí stáli v tejto kríze po boku Rakušanov získali nezávislosť.

Národy na balkáne boli stále nespokojné a nárokovali si na to ostávajúce územie na balkáne Navyše v tomto roku 1908 vypukla v Turecku revolúcia, Malá turecká revolúcia, a aj turci začali tvrdý nacionalistický boj proti ostatným národom v Turecku. Za tejto situácie sa Balkánske štáty dohodli, že nebudú čakať čo urobia veľmoci a zaútočili na Turecko 1912. Vypukla Balkánska vojna a bez väčších problémov dobili územie. Nastali však problémy rozdelenia dobytého, keďže pred vojnou nebolo presne určené kto čo dostane územia Bulhari si nárokovali oblasť Macedónska, Srbi chceli predovšetkým získať prístup k moru Albánsko, lenže tu začali zasahovať zase Rakušania, aby sa Srbi k nemu nedostali.

Rakúšania spolu s Talianmi presadili, že vznikol neplánovane ešte Albánsky štát. Dopadlo to tak že najmä Bulhari sa cítili podvedení a ešte neuzavreli ani jeden mier a už vyhlásili vojnu svojim spojencom, aby získali územia, ktoré si mysleli že im patria, ale napadli ich ešte aj Turci a zo zadu Rumuni a boli porazení. Po roku 1913 po konfliktoch boli Balkánske národy veľmi rozhádané a v tomto čase usporiadali Rakúšania vojenské manévre na Srbskych hraniciach v čase smútku, čo vyprovokovalo Srbov 28.6 zabili Františka Ferdinanda aj s manželkou

Odporúčané weby