V 3. storočí sa do radov kresťanstva začína dostávať aj zámožnejšie obyvateľstvo a kresťanstvo vstupuje do legality a politiky. Následkom toho sa objavil nový problém, problém definovania vzťahu cirkvi a štátu. Začína sa tiež natískať otázka, kto je hlavou cirkvi? Začali tak vznikať patriarcháty: Rím, Konštantinopol, Jeruzalém, Alexandria. Ariáni boli vyhlásení za kacírov.

V roku 395 dochádzka k rozdeleniu Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku. Západorímska ríša vydržala do roku 476 (koniec staroveku). Východorímska ríša vydržala do roku 1453 vďaka výhodnej polohe a následne bola premenovaná na Byzantskú ríšu. Prvá polovica 6. storočia sa niesla v duchu najväčšieho rozkvet ríše za vlády Justiniána. Po jeho smrti začali prenikať na územie slovanské kmene. Došlo k osídleniu Peloponézskeho poloostrova začiatkom 7. storčia.

Z východu došlo k príchodu Perzskej ríše. Vypukla dlhodobá vojna, s konečným víťazstvom Byzantskej ríšej. Potom na 10 rokov príchod Mohameda a šírenie islámu, Egypt, Palestína a Sýria sa vzdali Arabom. V 7. storočí sa Byzantská ríša stala gréckou a predstavovala východnú baštu pre šírenie kresťanstva.

 • cézaropatizmus: cirkev nesmela robiť nič, čo by neschvaľoval cisár
 • schyzma: rozkol medzi cirkvami 1054 v Carihrade

Prvá polovica 11. storočia  sa niesla v duchu druhého najvačšieho rozmach ríšeu za vlády Bazileosa II - bulharobijca a došlo aj k dobytiu Balkánu.

 • V r. 1204 uskutočnená 4. križiacka výprava - Benátky, Palestína, Egypt zmenila smer do Konštantinopolu aby pomohla dosadiť vladára, ale nakoniec ho vyplienili.
 • 1261 križiaci vyhnaní z Konštantinopolu no ríša bola hlavne ekonomicky úplne nesamostatná
 • okolo roku 1300 sa na východe Byzancie objavil osmánsky sultán a pomaly začal dobýjať jednotlivé územia
 • v polovici 14. storočia vypuknutie občianskych vojen
 • 1453 dobytie Konštantinopolu a pád Byzantskej ríše, ktorý súvisel taktiež so vznikom renesancie
 • najúspešnejší krok Byzancie bola misia Konštantína a Metoda 863, ich žiaci neskôr vyhnaný, útočisko si našli v Bulharsku a pretvorenie hlaholiky na cyriliku

Islam

 • najmladšie svetové náboženstvo na začiatku 7. storočia
 • falaši: čierny židia (Etiópčania)
 • Etiópia, Arménsko najstaršie kresťanské štáty
 • Mekka západná časť arábie, vznik islámu
 • Hášimovci - jordánska kráľovská rodina
 • Mohamed sa zosobášil so staršou ženou a mali dcéru Fatimu

-- poznámky z prednášky --

Odporúčané weby