V Nemecku stále sebavedomejšie vystupuje Prusko, ktoré pomaly dávalo Rakúsku najavo, že by malo opustiť Nemecko. Prusi v 1. polovici 19. storočia vytvorili s ostatnými Nemeckými štátmi colný spolok, vybrali si oblasť ekonomickej integrácie, a snažili sa za každú cenu zabrániť vstupu Rakúska. Na čelo Pruského štátu sa dostal Otto von Bismarck a zaviedol do politiky nové dimenzie (pod heslom účel svätí prostriedky). Hlavný cieľ Pruska bolo zjednotenie Nemecka, čo nebolo možné bez vojenskej porážky Rakúska.

  • malonemecká koncepcia: (podľa Pruska) zjednotenie Nemeckých štátov mimo Rakúska
  • veľkonemecká koncepcia: zjednotenie celohabsburskej ríše na voľný spolok, ktorý by sa postupne zjednotil ekonomicky, politicky a hospodársky

Bismarck sa potajme dohodol s Francúzskom a Talianskom a diplomatickou cestou provokoval Rakúsko, ktoré mu nakoniec vyhlásilo vojnu. V tom istom čase zaútočili Taliani z juhu. Rakúsko bolo v roku 1866  nakoniec porazené v bitke pri Hradci Králove (pri Sadovej). Mierové rokovania dopadli celkom dobre pre Rakúsko ktoré muselo nechať Nemecko na pospas Prusku a odstúpiť oblasť Benátska Taliansku. Napriek všetkému Nemecko nebolo stále zjednotené.

V roku 1867 dochádza k Rakúsko-Uhorskému vyrovnaniu. Francúzsko nikdy nechcelo, aby sa na jeho východnej hranici vytvoril silný štát, čo by skomplikovalo jeho situáciu, a tak sa rozhodlo urobiť všetko pre to, aby prekazilo zjednotenie Nemecka. Ale Bismarck sa už počas vojny s Rakúskom pripravoval na stret s Francúzskom. Podarilo sa mu diplomatickou cestou vyprovokovať Francúzko a to mu na čele s Napoleónom III vypovedalo vojnu, no bolo na hlavu porazené.

V roku 1870 sa čakal mier s Pruskom, ale tu sa Bismarck zachoval úplne inak ako to bolo v prípade s Rakúskom. Francúzi museli zaplatiť vojnové škody obrovskými sumami v zlatej mene, zobral Francúzom územia Alsaska a Lotrinska čim stratili prístup k Rýnu a stratili jedny z hospodársky najvyspelejších území s obrovskými zásobami čierneho uhlia, čo bola pre Francúzsko obrovská ekonomická strata.

V roku 1871 zvolal nemecké kniežatá do Versaille a tam vyhlásil zjednotenie Nemecka a nemecké cisárstvo. Výsledkom bolo zjednotenie, bol to jednotný štát - federácia a na čele stál nemecký cisár. Ostatné štáty v rámci Nemecka si zachovali autonómnosť niektoré viac niektoré menej. Bol zriadený spoločný parlament, armáda, kasa.

Nemci zrazu zistili že sú ohromne silný národ, že porazili dva najsilnejšie štáty a armáda sa stala veľmi oslavovanou a populárnou. Nemecko sa konečne zjednotilo aj ekonomicky, začalo sa výrazne rozvíjať a do konca storočia dobehlo alebo aj predbehlo Veľkú Britániu a zaradilo sa medzi trojicu ekonomicky najsilnejších štátov sveta. Francúzi boli ponížení a jedinou snahou sa stalo ako to Nemcom odplatiť.

-- poznámky z prednášky --

Odporúčané weby