Milujeme jeho vôňu, jeho praskajúci zvuk v krbe, či táboráku, vyrezávali sme z neho postavičky, z jeho výrobkov máme vyzdobený byt - drevo.

Drevo je hromadné označenie pre kmene, korene a konáre stromov a krov. Z botanického hľadiska medzi dreviny radíme rastlivy s drevnatou stonkou, ktorými sú kry, korunaté a ihlancové stromy. vek drevín prezrádza počet letokruhov (sústredných kružníc) na priezere ich kmeňa.

Práca s drevom

Práca s drevom je jedným z tradičných remesiel, ktorými sa naši predkovia venovali už od nepamäti.

Pri práci s drevom rozlišujeme tieto fázy jeho spracovania:

  • strom
  • guľatina
  • výrez
  • rezivo
  • dielec
  • výrobok

K najtypickejším prácam s drevom patrí drevorezba, pri ktorej si azda každý z nás spomenie na Majstra Pavla z Levoče. Tento neskorogotický rezbár spod Tatier je autorom najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v Chráme sv. Jakuba v Levoči.

Odporúčané weby