Drevo má v porovnaní s inými materiálmi množstvo výhod. Je vcelku ľahké, pružné a ľahko spracovateľné. Okrem iného je aj lacnejšie než väčšina materiálov. Manipulácie s drevom je tak isto pomerne jednoduchá. Drevo má však aj svoje nedostatky. Je nestabilné, má rôzne mechanické vlastnosti, dané napríklad druhom dreviny, miestom rastu, smerom vlákien a pod..

Drevo a vlhkosť

Pred prácou s drevom by malo byť drevo poriadne vysušené. Drevo použité v interiéri by nemalo byť vlhšie ako 9%. Exteriérové drevo môže mať vlhkosť o čosi väčšiu vlhkosť. Meranie vlhkosti dreva je možné pomocou vlhkomerov. Ak sa drevo poriadne nevysuší, môže pri obrábaní praskať, prípadne sa točiť, alebo meniť svoju objemovú veľkosť, čo môže ovplyvniť pevnosť spojov.

Farba dreva

Farba dreva je veľmi rozmanitá a závisí predovšetkým od druhu používaného dreva. Je možné nájsť farby rôznych odtieňov. Výsledky mnohoročného rastu dreva sú vpísané do jeho skladby. Podľa farby môžeme drevo rozdeliť do dvoch skupín. Medzi jednofarebné drevá môžeme zaradiť napríklad lipu, javor, brezu či buk. K viacfarebným drevám patrí napríklad orech, dub, eben či mahagón.

Hmotnosť dreva

Hmotnosť dreva závisí od jeho hustoty, vlhkosti a prostredia kde rastie. Hmotnosť dreva je veľmi dôležitá pri preprave materiálu a pri jeho manipulácii. Čerstvo porazené drevo je omnoho ťažšie než drevo vyschnuté.

Ihličnaté drevá

Ihličnaté drevá sa používajú hlavne v tesárstve a stolárstve. Sú to ľahké a mäkšie dreviny, veľmi dobre sa opracovávajú. Ihličnaté drevá nie sú nikdy zreteľne pórovité a ich letokruhy sú veľmi dobre pozorovateľné. Spracované sa využívajú v interiéri aj exteriéri. V exteriéri sa využíva kvôli svojim vlastnostiam hlavne smrek a červený smrek. Veľmi dobre znášajú vonkajšie podmienky. Smrek aj borovica sa často používajú na výrobu okien.

Listnaté drevá

Listnaté dreva sa využívajú v stolárstve a rezbárstve. Anatomická stavba je o niečo zložitejšia, drevo má všetky druhy drevných buniek a letokruhy nie sú obyčajne tak zreteľne ohraničené a majú zreteľné dreňové lúče. Sú väčšinou ťažšie opracovateľné v porovnaní s ihličnatými drevami. Výnimku tvorí napríklad lipa, ktorá je mäkšia. Listnaté drevá sú vhodné do interiéru, prípadne na výrobu okien.

Odporúčané weby